Lotte Kraak, Product Owner ZorgDomein
"Hele keten volledig digitaliseren"

Nieuwe Ordermanager kan álle digitale labaanvragen aan

ZorgDomein is een unieke samenwerking aangegaan met Clinisys, dat zich ook toelegt op de digitalisering van laboratoriumprocessen. Samen hebben ze een nieuwe Ordermanager ontwikkeld. Hiermee kan een prikpostmedewerker álle digitale aanvragen voor labdiagnostiek geheel papierloos verwerken. RHMDC start deze zomer een pilot met het systeem: “Dit gaat aanzienlijk minder administratie en fouten opleveren.”

 De Ordermanager van ZorgDomein doet al een aantal jaar goede diensten voor de laboratoria die ermee werken. Huisartsen vragen digitaal aan, patiënten kunnen zonder loopbriefje bij de prikpost terecht en de medewerker daar heeft toegang tot het digitale afnameformulier om te zien om welke buizen en bepalingen het gaat. Ondanks alle voordelen bleef de toepassing van de Ordermanager de afgelopen jaren achter bij de verwachtingen. De verklaring is eigenlijk eenvoudig, vertelt product owner Lotte Kraak van ZorgDomein: “Laboratoria en hun prikposten krijgen veel aanvragen via ZorgDomein, maar ook wel via andere digitale orderstromen met hun eigen afhandelsysteem. Prikpostmedewerkers moeten dus vaak switchen tussen systemen, en dat is natuurlijk niet zo handig.”

Alle digitale aanvragen verwerken

Om die reden hebben ZorgDomein en Clinisys (tot voor kort bekend als MIPS) de handen ineengeslagen. Ze zijn samen bezig om een nieuwe Ordermanager te ontwikkelen die álle digitale labaanvragen kan verwerken. Er is daarvoor een koppeling gemaakt tussen ZorgDomein en CyberLab (een product van Clinisys), waarin de verschillende aanvragen kunnen worden gebufferd. Lotte Kraak: “Met de nieuwe Ordermanager kan de prikpostmedewerker dus niet alleen de aanvragen via ZorgDomein verwerken, maar ook die van andere orderstromen die in CyberLab en/of GLIMS zijn opgeslagen. Die verbetering maakt het veel aantrekkelijker om labaanvragen door de hele keten heen digitaal te houden, en ze snel en foutloos te verwerken. Ik ben daarom heel blij met deze samenwerking: het is goed om over je eigen schaduw heen te stappen als je daarmee de zorg kunt verbeteren.”

Tim Dirrix

Casper Bours, project engineer bij Clinisys, is het daarmee eens: “In de Nederlandse zorg zijn veel partijen actief, die allemaal hun eigen oplossing hebben voor een onderdeel van het zorgproces. Door die versnippering is het lastig om écht verbeteringen te bereiken voor onze klanten en de zorg als geheel. Juist daarom is deze samenwerking tussen Clinisys en ZorgDomein zo belangrijk. En de koppeling heeft nog een mooie bijkomstigheid: artsen krijgen daarmee toegang tot een resultaatviewer die de uitslag van de diagnostiek zeer goed weergeeft. Je kunt de resultaten met deze viewer nog niet in het EPD laden, maar wel veel beter dan nu bekijken.”

Hele keten volledig digitaliseren

Deze zomer start een pilot om de nieuwe Ordermanager te gaan testen. Dat de pilot plaatsvindt bij het RHMDC is niet toevallig, vertelt projectmanager Tim Dirrix van dit landelijk opererende medisch diagnostisch centrum: “We werken al lange tijd goed samen met zowel ZorgDomein als Clinisys. Bovendien staat digitalisering van de prikposten al jaren hoog op onze agenda. De aanvragen voor labdiagnostiek vanuit de eerstelijnszorg komen steeds vaker digitaal binnen, en met de nieuwe Ordermanager kunnen we binnenkort alle voorziene orders in ons LIS digitaal afhandelen. We kunnen dan onze hele keten van aanvraag tot rapportage volledig digitaliseren. Dat gaat niet alleen de administratieve last aanzienlijk verminderen, maar ook de kans op het maken van fouten. Doordat je alle gegevens en orders digitaal registreert, kun je ze gemakkelijk terugzoeken en raak je ze nooit kwijt. Ook is er veel minder fout- of fraudegevoeligheid, omdat niemand nog iets aan het aanvraagformulier kan wijzigen of toevoegen.”

Stapsgewijze opzet helpt de medewerker

De afgelopen maanden is gesleuteld aan de techniek achter de nieuwe Ordermanager en aan de look en feel voor de gebruikers. Lotte Kraak: “Daarbij hebben we heel goed gekeken naar het werkproces en geluisterd naar de wensen van de prikpostmedewerkers. Het is nu een overzichtelijke stapsgewijze opzet die de medewerker helpt om de goede vragen stellen. Heeft de patiënt zich geïdentificeerd, is er toestemming voor eventueel wetenschappelijk gebruik van het materiaal, en natuurlijk: om welke buizen en welke bepalingen gaat het?”

Casper Bours

Tim Dirrix is namens RHMDC nauw betrokken bij de ontwikkeling, maar ook bij de implementatie van de Ordermanager. “Voor onze medewerkers bloedafname wordt het een flinke omslag. Nu is het blaadjes printen en stickers plakken, straks doen ze alles met hun mobile device. Ze krijgen echt een apart werkmobieltje, met alles erop dat je voor de bloedafname nodig hebt: de Ordermanager dus, maar ook werkmail, de relevante protocollen, en voor het thuisprikken zelfs een routeplanner en een ParkMobile-app. En het moet AVG-proof, dus wij kunnen die apparaten van afstand beheren.

We beginnen de pilot deze zomer met één medewerker en breiden het langzaam uit. Je werkt wel met patiënten, dus je moet heel zeker zijn dat het werkt.”

[In de loop van dit jaar verschijnt een vervolg op dit artikel, over het verloop van de pilot en de uitrol van de nieuwe Ordermanager.]

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Werken bij ZorgDomein

Lees hoe het is om te werken bij ZorgDomein

Interviews

Sinds januari 2023 werkt Elsbeth Stravers bij ZorgDomein als relatiemanager en heeft een schat aan kennis...

Interview met Robina Schouten, teamlid HR verantwoordelijk voor recruitment en employer branding...