"Ik verwijs eerder naar een praktijk die ZorgDomein gebruikt"

Interview | Huisarts, Sjoerd Stockmann

Sjoerd Stockmann is sinds 2007 praktijkhouder in Pijnacker. Hij verwijst regelmatig digitaal naar de eerste lijn, óók naar nieuwe praktijken die hij via ZorgDomein vindt. “Het contact met de eerstelijns zorg is laagdrempeliger geworden.”

Als het om de eerste lijn gaat, verwijst huisartspraktijk Stockmann via ZorgDomein om te beginnen veel naar een al bekende fysiopraktijk. Sjoerd Stockmann: “Dat hebben we een jaar of anderhalf geleden zo afgesproken. We overleggen vaak, bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijke injectiespreekuur. Op een gegeven moment kwam aan de orde: hoe kunnen we nog eenvoudiger communiceren? Toen stelden wij voor om dat via ZorgDomein te doen.

Digitaal verwijzen is natuurlijk veel praktischer dan met papieren verwijsbriefjes, zoals dat vroeger ging. Je wisselt veel eenvoudiger informatie over de behandeling uit. Wij sturen de nodige patiëntgegevens met de verwijzing mee, en de fysiotherapeuten communiceren ook terug naar ons: ze brengen via ZorgDomein rapportages uit, compleet met echobeelden erbij. En zo’n echoscopie kan ik dan weer eenvoudig bijvoegen in het dossier, heel handig is dat. Ook in het regionaal overleg tussen huisarts en eerstelijnszorg hebben we ZorgDomein overigens aangewezen als dé manier om te verwijzen.”

Bewust op zoek

Naast bekende eerstelijnspraktijken verwijst Sjoerd Stockmann via ZorgDomein ook naar zorgverleners met wie hij eerder nog geen contact had. “Wanneer er zich nieuwe praktijken op het platform aanmelden, wordt dat in een apart kopje vermeld,” zegt hij. “En als ik zie dat een praktijk ZorgDomein gebruikt, zal ik er eerder naar verwijzen. Soms ga ik er bewust naar op zoek, voor een patiënt in mijn praktijk: bijvoorbeeld naar een huidtherapeut, ergotherapeut of podotherapeut. En soms werkt het andersom: dan gaat een patiënt eerst naar de paramedicus, en komt daarna bij mij omdat de behandeling alleen vergoed wordt met een verwijzing.”
Het hoort bij een nieuwe manier van werken, zegt Sjoerd Stockmann: “Vroeger ging je als huisarts bij eerstelijnspraktijken langs, of je leerde ze kennen via bijeenkomsten. Dat was wel persoonlijker, maar het vroeg ook wel een tijdsinvestering. Deze digitale manier biedt meer mogelijkheden om nieuwe praktijken te ontdekken, het is wat laagdrempeliger geworden.

Het prettige aan ZorgDomein is dat het aanbod steeds groter is en de keuze makkelijk gemaakt wordt. Ik kan het allemaal via één platform aanvragen, tot en met eerstelijnsverblijf en een keuring voor het CBR. Hoe meer ik als huisarts via ZorgDomein kan regelen, hoe beter.”

Sjoerd Stockmann
Huisarts, Huisartspraktijk Stockmann

Interview delen?

Deel dit interview op je eigen tijdlijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Interviews

Als Business Developer bij ZorgDomein kijkt Sabine Gibson naar diverse markten, waaronder het Sociaal Dom...

Hoe maak je de aanvraag van diagnostiek efficiënter, eenvoudiger en duurzamer?...