banner

Over ZorgDomein

ZorgDomein heeft als doel het faciliteren en servicen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders en zo de zorg beter te maken en voor ieder toegankelijk en betaalbaar te houden.

Onze belofte

De vraag naar zorg groeit. En blijft groeien. Maar door die toenemende vraag komen betaalbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit onder druk te staan. ZorgDomein wil de zorg toegankelijk en betaalbaar houden, de kwaliteit borgen en, waar mogelijk, verbeteren. Voor iedereen.

Dat doen we via ons onafhankelijke, online platform. Waar we zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar brengen. Door patiënten, verwijzers en zorgaanbieders met elkaar te verbinden. Zo maken we het zorgaanbod inzichtelijk en helpen we verwijzers en hun patiënten met het vinden van de zorg die het beste bij hen past. Wat leidt tot meer keuzevrijheid voor patiënten. 

Daarnaast maken we het zorgprofessionals mogelijk om landelijk én regionaal beter samen te werken, en veiliger informatie uit te wisselen. Waardoor de juiste kennis en informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar komt. Dat leidt tot minder fouten. Minder onnodige kosten. Betere zorg. En meer innovatie.

Met ZorgDomein krijgen zorgprofessionals en patiënten meer grip op het zorgtraject. En daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.

De zorg verbeteren door te verbinden; dat is wat we doen.  Met ZorgDomein vindt iedereen zorg die past; dat is onze belofte.

 
Onze visie

ZorgDomein wil patiënten en hun verwijzers inzicht bieden in het zorgaanbod, zodat de patiënt de best passende zorg vindt. Om dat te bereiken, moet het zorgaanbod zowel als het gaat om kwaliteit- als servicekenmerken transparanter worden. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, ontstaat keuzevrijheid, voor patiënten én hun verwijzers. Kiezen voor de juiste zorg bespaart onnodige kosten en kiezen voor de juiste aanbieder leidt tot meer innovatie in de zorg. Daarom werkt ZorgDomein aan de empowerment van zorgvragers door het bieden van transparantie, keuze en meer grip op het eigen zorgtraject.

Een goede samenwerking tussen zorgprofessionals leidt tot betere zorg. De uitwisseling van informatie en onderlinge afstemming is daarvoor essentieel. De meest efficiënte en effectieve manier om dat te bereiken, is door het verbinden van alle afzonderlijke informatiesystemen met elkaar op één platform. En dat kan, via ZorgDomein. Hierdoor hoeft niet elk systeem met elk ander systeem te koppelen en dat scheelt exponentieel veel tijd en geld.

Zo faciliteert ZorgDomein betere samenwerking tussen zorgverleners en wordt het mogelijk om te kunnen kiezen voor de juiste zorg, inzicht te krijgen in het beschikbare zorgaanbod, de juiste informatie te selecteren om te delen, voor de zorgvraag specifieke context toe te voegen, onderling eenvoudig met elkaar te overleggen én om alle betrokken partijen tijdig te informeren, waaronder niet in de laatste plaats de patiënt.

Onze Zorgverbeteraars

ZorgDomein collega's met een missie

Arnold Bos ZorgDomein
Arnold Bos

Wie zorgverleners verbindt, werkt zelf natuurlijk ook nauw samen. ZorgDomein overlegt bijvoorbeeld graag met de ontwikkelaars van informatiesystemen bij zorginstellingen. Omdat het tot enorme verbeteringen van de zorg kan leiden.

walter
Walter Balestra

We startten met de verwijzing tussen huisarts en specialist, daarna ondersteunden we de huisarts ook bij het aanvragen van diagnostiek en later kwam daar ook het op afstand consulteren van specialisten bij. Inmiddels is het onze missie om deze tools voor alle zorgverleners ter beschikking te stellen.