banner

Over ZorgDomein

Wij leveren al meer dan 15 jaar een maatschappelijke bijdrage door zorg met behulp van slimme technologieën kwalitatief en transparant te maken voor patiënten en zorgverleners en betaalbaar te houden voor de maatschappij. Dit is ons verhaal.

Pas als je er zelf mee te maken krijgt, ervaar je hoe belangrijk het is om als patiënt toegang te krijgen tot goede en betaalbare zorg. Op papier hebben we het in Nederland goed geregeld, maar in de praktijk ervaren patiënten de zorg vaak als ondoorzichtig en inefficiënt. Ze moeten telkens hetzelfde verhaal vertellen, weten niet waar of bij wie ze moeten zijn, of krijgen te maken met lange wachtlijsten en slechte service. Zorgverleners klagen op hun beurt dat er inefficiënt gewerkt wordt. Ondertussen neemt de vergrijzing toe en is het de vraag of we ons zorgsysteem betaalbaar kunnen houden.

Als maatschappelijk betrokken organisatie, zijn we sinds onze oprichting continu bezig de zorg te verbeteren. We doen dit met behulp van slimme technologie, met als doel de zorg kwalitatiever en transparanter te maken.

Met ons digitale communicatieplatform, verbinden we zorgconsumenten met zorgverleners en zorgverleners onderling. En dat is eigenlijk best revolutionair. Onze veilige digitale omgeving heeft ervoor gezorgd dat zorgverleners beter zijn gaan samenwerken en dat patiënten sneller en beter worden behandeld. Zorgvraag en zorgaanbod sluiten beter op elkaar aan en zorgconsumenten en verwijzers hebben veel meer keuzevrijheid en controle gekregen.

ZorgDomein wordt in Nederland gebruikt door ruim 90% van de huisartsen, vrijwel alle ziekenhuizen en steeds meer (individuele) zorgverleners en zorginstellingen. Het is voor hen een onmisbaar platform geworden. De kostenbesparingen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, zijn immens … en we zijn er nog lang niet. Met de ontwikkeling van nieuwe slimme toepassingen, leveren we nu maar ook in de toekomst een waardevolle bijdrage aan de zorg. 

Wij zijn dé verbindende factor in de zorg, waarbij de zorgconsument altijd centraal staat.

Meer weten over onze visie en impact op de zorg?


Onze Zorgverbeteraars

ZorgDomein collega's met een missie

Arnold Bos ZorgDomein
Arnold Bos

Wie zorgverleners verbindt, werkt zelf natuurlijk ook nauw samen. ZorgDomein overlegt bijvoorbeeld graag met de ontwikkelaars van informatiesystemen bij zorginstellingen. Omdat het tot enorme verbeteringen van de zorg kan leiden.

walter
Walter Balestra

We startten met de verwijzing tussen huisarts en specialist, daarna ondersteunden we de huisarts ook bij het aanvragen van diagnostiek en later kwam daar ook het op afstand consulteren van specialisten bij. Inmiddels is het onze missie om deze tools voor alle zorgverleners ter beschikking te stellen.