Overleggen over een patiënt, buiten het kanaal van officiële brieven om. Het gaat dan om korte vragen of mededelingen over patiënten die aan beide zijden bekend zijn.
Marc ten Dam

Marc ten Dam

Internist en medisch manager transmurale zorg, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

ZorgDomein Patiëntoverleg: gebruikersgroep groeit snel vanwege positieve ervaringen

In Rotterdam en Nijmegen lopen momenteel fieldtestprojecten rond Patiëntoverleg, de berichtenservice van ZorgDomein. In Nijmegen is Marc ten Dam, internist en medisch manager transmurale zorg van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, vanaf het eerste uur bij Patiëntoverleg betrokken.


Marc ten Dam: “We zochten al een tijd naar een snelle, veilige methode om te kunnen overleggen over een patiënt, buiten het kanaal van officiële brieven om. Het gaat dan om korte vragen of mededelingen over patiënten die aan beide zijden bekend zijn. Bijvoorbeeld om door te geven dat de medicatie van een patiënt is aangepast, of dat de specialist een slechtnieuwsgesprek heeft gevoerd. Telefonisch contact voldoet daarvoor niet: even een collega opbellen is in deze tijd van parttimers lastig. En als je al iemand aan de lijn krijgt, heeft diegene vaak niet de rust om een inhoudelijk goed gesprek te voeren.”


“Je hebt dus een systeem voor asynchroon contact nodig, waarbij je allebei op een geschikt moment in contact kunt treden. We hebben die vraag ook bij ZorgDomein neergelegd, en daar bleken ze in staat om binnen een jaar een goed werkend systeem te kunnen leveren: Patiëntoverleg. Dat vind ik overigens een compliment waard. Ze luisteren goed naar de behoeften van de markt en spelen daar snel op in. Het CWZ doet dan ook graag mee aan de pilotfase, om te kijken hoe het systeem bevalt en  welk volume we uiteindelijk bereiken.” 

Gekoppeld en beveiligd 

De fieldtest startte in de loop van 2016. Begin dit jaar waren er alleen al in Nijmegen ruim 180 deelnemers, en dat aantal groeit snel. Marc ten Dam: “We zien dat er steeds meer huisartsen willen aanhaken, vanwege de positieve ervaringen. Maar ook andere eerstelijns zorgverleners zoals Specialisten Oudergeneeskunde, apothekers en paramedici willen meedoen. In ons eigen ziekenhuis gebruikt de helft van de specialisten Patiëntoverleg. Sommige collega’s vrezen dat er meer werk op ze af komt, maar ik denk dat de tijdsbesparing en andere voordelen daar ruim tegenop wegen. Als web- en appversie binnen ZorgDomein heeft Patiëntoverleg natuurlijk het grote voordeel van een koppeling met het HIS bij de huisarts, en in de toekomst hopelijk een koppeling met het EPD van ons ziekenhuis. Bovendien is het berichtensysteem goed beveiligd, wat je van WhatsApp of mail niet kunt zeggen.”


Meer weten, lees hier alles over ZorgDomein Patiëntoverleg.