Hoe concreter we het voor de huisarts kunnen maken, hoe beter we de instroom kunnen sturen én hoe sneller de patiënt ‘op de juiste plek’, bij het juiste specialisme is.
Celeste Reker.jpg

Celeste Reker

Adviseur transmurale samenwerking, Martini Ziekenhuis

Dankzij ZorgDomein is ziekenhuis veel minder een black box

Patiënten zijn dankzij ZorgDomein beter voorbereid op het ziekenhuisbezoek, zegt Celeste Reker van het Martini Ziekenhuis. “Met behulp van ZorgDomein kunnen we huisartsen bovendien informeren over ons actuele zorgaanbod.”

Als adviseur transmurale samenwerking onderhoudt Celeste Reker de contacten tussen het Martini Ziekenhuis en ‘de buitenwereld’, zoals huisartsen, verpleeghuizen en patiëntenorganisaties. Huisartsen kunnen al sinds 2008 via ZorgDomein naar het Martini Ziekenhuis verwijzen. Celeste Reker: “Voor patiënten biedt dat het grote voordeel dat ze weten op welke termijn ze bij ons terecht kunnen. Dat kunnen zij betrekken in de keuze voor het ziekenhuis, die ze samen met de huisarts maken. En dankzij het patiëntbericht en de patiëntinformatie in ZorgDomein ben je als patiënt goed voorbereid op je bezoek aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis is minder een black box geworden.”

Altijd up-to-date

Verder is ZorgDomein volgens Celeste een waardevol instrument in de relatie met huisartsen, waarin het ziekenhuis al veel langer investeert. “Voordat we waren aangesloten op ZorgDomein hadden we een verwijsklapper, met door huisartsen en specialisten gemaakte afspraken over zorgtrajecten en verwijscriteria daarvoor. Alleen: die klapper verouderde snel. ZorgDomein biedt de mogelijkheid om ons zorgaanbod altijd up-to-date onder de aandacht te brengen.

Zo hebben we in Bedum net een nieuwe buitenpolikliniek geopend met een aantal specialismen. Hij stond nog niet op ZorgDomein of er kwam al een verwijzing voor kindergeneeskunde binnen. We kunnen de aanloop nu op de voet volgen, dankzij de verwijsinformatie die ZorgDomein biedt. En mocht aan een bepaald specialisme of zorgaanbod te weinig behoefte bestaan, dan maken we dat in ZorgDomein weer “onzichtbaar”, zodat huisartsen er niet meer op kunnen verwijzen. Zo lever je de zorg die patiënten écht willen en speel je in op de vraag van huisartsen.”

ZorgDomein biedt het ziekenhuis ook mogelijkheden om de verwijsstromen te verbeteren. Celeste: “We hebben met de verschillende betrokken specialismen bijvoorbeeld gekeken naar de verwijzingen voor patiënten met rugklachten. Welke patiënten willen we waar zien, welke voorbereiding van de huisarts is eventueel nodig? Die informatie vertalen we naar ZorgDomein. Hoe concreter we het voor de huisarts kunnen maken, hoe beter we de instroom kunnen sturen én hoe sneller de patiënt ‘op de juiste plek’, bij het juiste specialisme is”.

Nieuwe mogelijkheden

Volgens Celeste kun je nog betere zorg bieden, als je ook de wachttijden via ZorgDomein zou vermelden. Celeste: “Nu vermelden we wel de toegangstijd tot de eerste afspraak. Maar dat zegt niets over de wachttijd; de termijn waarop de behandeling daadwerkelijk kan plaatsvinden. Het achterhalen en actueel houden van deze informatie is voor een ziekenhuis nog wel  een  uitdaging, maar het zou voor de patiënt een stap vooruit zijn.

Sinds kort maken we gebruik van de nieuwe mogelijkheden die ZorgDomein biedt. Vanaf dit najaar kunnen  verloskundigen digitaal naar ons verwijzen in plaats van per fax. Binnenkort kunnen huisartsen ook bijlagen via ZorgDomein naar ons versturen. En ik zie veel voordelen in Teleconsultatie: daarmee breng je meer specifieke deskundigheid in de eerste lijn. En het is vooral gunstig voor de patiënt, want die hoeft dan vaak niet meer  naar het ziekenhuis. Verder krijgen we een zorgverlenersportaal , dat voor huisartsen via de linkbox van ZorgDomein te bereiken is.”