Nu steeds meer verpleeg- en verzorginstellingen zich aansluiten, komen we in een fase dat de basiszorg meer in de picture komt. Dat is een goede ontwikkeling.
Wilma van Asseldonk.JPG

Wilma van Asseldonk

Hoofd ketenzorg, Zorgboog

Goed dat basiszorg nu meer in de picture komt

De zorg zo goed mogelijk regelen voor de cliënt én de sector zelf, daaraan werkt Wilma van Asseldonk bij de Zorgboog. ZorgDomein levert daaraan een flinke bijdrage: “We werken nu veel sneller en cliëntvriendelijker.”

Wilma van Asseldonk is hoofd ketenzorg bij de Zorgboog, een grote zorgorganisatie in de regio rond Helmond.  Ze overlegt over onderwerpen als: CVA, dementie of palliatieve zorg met de partners in de keten: ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, collega zorgorganisaties maar bijvoorbeeld ook de gemeente. Wilma: “We werken samen om de kosten van de zorg te beheersen en de kwaliteit te verhogen. Kortom: om het zo goed mogelijk te regelen, voor onze klanten en voor onze eigen organisaties. ZorgDomein levert daaraan een hele goede bijdrage. Na jaren van faxen en scannen zijn we nu zeer nadrukkelijk in het digitale tijdperk beland.”

Cliëntvriendelijker

ZorgDomein werd in de regio rond Helmond al vroeg opgepikt; eerst door huisartsen en ziekenhuizen  en inmiddels zijn ook al vier verpleeg- en verzorginstellingen aangesloten. Daar zijn ook goede redenen voor, zegt Wilma: “We werken nu veel sneller en cliëntvriendelijker dan voorheen. De huisartsen en wij gebruiken allemaal ZorgDomein, en we delen ook nog eens het informatiesysteem met de apotheek. Daardoor werkt iedereen met dezelfde informatie; dat scheelt tijd en fouten. Bovendien krijgen wij van de huisarts ook de medische gegevens en juiste zorgvraag, waardoor we de cliënten beter van dienst kunnen zijn.”

Brede organisatie

De regio rond Helmond is dus een echte voorloper. Wilma: “Soms merk je wel dat basiszorg nog relatief nieuw in het pakket van ZorgDomein is. Maar nu steeds meer verpleeg- en verzorginstellingen zich aansluiten, komen we in een fase dat de basiszorg meer in de picture komt. Dat is een goede ontwikkeling: een brede organisatie als de Zorgboog stelt nu eenmaal haar eigen eisen aan het systeem. We zijn er voor alle generaties met een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg, we bieden kraamzorg tot ouderenzorg. En ons aanbod is heel divers: we hebben specialisten ouderengeneeskunde in dienst én een eerstelijnszorg organisatie waarin de fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen etc. werken. Het is natuurlijk goed dat onze Specialist Ouderengeneeskunde óók kan verwijzen middels ZorgDomein. Bijvoorbeeld voor de verdere behandeling bij geriatrische revalidatie na opname , in de eerste lijn voor verdere behandeling en zorgaanvragen voor de wijkverpleegkundigen van De Zorgboog.”

Spin in het web

De nieuwe versie van ZorgDomein biedt nog een verbetering die de Zorgboog op prijs stelt: de terugkoppeling aan de huisarts. Wilma: “Stel dat de huisarts vermoedt dat een patiënt dementie heeft. Via ZorgDomein kan hij dan in één keer meerdere afspraken bij ons inplannen, bij zowel wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie als specialisten ouderengeneeskunde. Wij coördineren het zodanig, dat we geen dubbel werk doen en de cliënt snel en goed helpen. En daarna geven we een korte terugkoppeling aan de huisarts. Op die manier blijft hij of zij de spin in het web, de centrale figuur in de medische begeleiding.”