Verwijzingen vanuit het ziekenhuis zijn voor ons een enorme aanwinst. Een kwart van de ouderen gaat van daaruit naar het verpleegtehuis, voor geriatrische revalidatiezorg.
Ad Vaarties.jpg

Ad Vaarties

Directeur, De Zorgcirkel

ZorgDomein biedt ons een mooie etalage

De Zorgcirkel treedt sinds kort actief naar buiten met zijn expertise op het geriatrisch gebied. “ZorgDomein is daarvoor een uitstekend vehikel op de digitale snelweg”, zegt Ad Vaarties, verantwoordelijk voor Behandelzaken en Expertise Centra (COO).

Senioren en chronisch zieken in het midden van Noord-Holland kunnen terecht bij De Zorgcirkel. De zorgaanbieder levert thuiszorg, begeleiding, verzorging met verblijf, revalidatie en palliatieve zorg. Ad Vaarties, directeur Behandelzaken en Expertise Centra: “De Zorgcirkel beschikt over drie expertisecentra, elk met zijn eigen profiel. In Purmerend hebben we de vestiging Novawhere voor revalidatie en Molentocht voor psychiatrische geriatrie; Westerhout in Alkmaar biedt beide. We hebben een hoog ambitieniveau met deze centra: op het gebeid van onderzoek en ontwikkeling werken we nauw samen met opleidingen en andere partners in de regio. We zijn innovatief en hebben veel kennis in huis.”

Relatie met de huisarts

Tot voor kort blééf die kennis ook grotendeels in huis, maar sinds kort treedt De Zorgcirkel er actief mee naar buiten. Ad Vaarties: “Huisartsen zijn daar erg enthousiast over. Ze waarderen onze specialistische kennis op gebieden als Dementie, Geriatrische Revalidatie en Palliatieve zorg. Sinds medio 2015 gebruiken we ook ZorgDomein om ons aanbod uit te dragen. Dat biedt een mooie etalage voor ons product portfolio, inclusief de doorlooptijd en alle parameters. Bovendien is het een goede manier om onze relatie met de huisarts te verbeteren. De arts weet precies waar hij zijn patiënt heen kan verwijzen.”

In de eerste drie maanden nadat we live zijn gegaan met ZorgDomein, ontving Zorgcirkel ruim 250 verwijzingen via ZorgDomein. Ad Vaarties: “Via de applicatie kunnen we goed monitoren welke huisartsen verwijzen, en naar welke diensten: ze weten vooral paramedische zorg en verpleging & verzorging te vinden. Overigens gebruiken we ZorgDomein niet voor ons gehele verzorgingsgebied: alleen in dat deel van de regio waar het percentage aangesloten huisartsengoed is. In de Zaanstreek en Waterland is dat vrijwel 100%, maar in de omgeving van Alkmaar is dit percentage bijvoorbeeld minder.” 

Geweldig goede bijdrage

Ad Vaarties is erg enthousiast over ZorgDomein en over de verbeteringen in Versie 5: “Verwijzingen vanuit het ziekenhuis zijn voor ons een enorme aanwinst. Een kwart van de ouderen gaat van daaruit naar het verpleegtehuis, voor geriatrische revalidatiezorg. We hebben nu een transitorium in het ziekenhuis, maar we zien graag dat de medisch specialist zelf óók kan verwijzen. En het is ook prettig dat de terugrapportage van onze specialisten aan de huisarts via ZorgDomein kan verlopen.”

In welke zin verbetert ZorgDomein de patiëntenzorg? Ad Vaarties: “Je kunt alleen goede zorg leveren, wanneer je het bedrijfsmatig op orde hebt. Dat lijkt me evident. ZorgDomein levert daaraan een geweldig goede bijdrage. We hebben de implementatie net achter de rug en ik kan alleen maar erg tevreden zijn over de manier waarop we begeleid zijn. ZorgDomein is een bedrijf dat écht luistert en zijn klanten serieus neemt. Veel software-maatschappijen beloven veel, maar gaande het proces komen er allerlei onoplosbare problemen aan het licht. Bij ZorgDomein zit de basis goed, en dan komt de rest vanzelf.”