Je ziet precies waar een patiënt terecht kan, je hebt inzicht in de wachttijden, het is efficiënt en de ontvangende partij krijgt alle informatie meegestuurd.
maarten decates

Maarten Decates

Specialist Ouderengeneeskunde, ZBVO

De 15 specialisten ouderengeneeskunde bij ZBVO werken nu bijna allemaal met ZorgDomein

Specialisten ouderengeneeskunde kunnen verwijzen en diagnostiek aanvragen via ZorgDomein, net als huisartsen, jeugdartsen, psychiaters en verloskundigen. De zorggroep ZBVO maakt hier dankbaar gebruik van. Maarten Decates: “Verwijzen en diagnostiek aanvragen gaat dankzij ZorgDomein met veel meer gemak en minder fouten.”

Maarten Decates is specialist ouderengeneeskunde (SO) en partner bij de zorggroep ‘Zorg en behandeling voor ouderen’. ZBVO levert medische en paramedische zorg, zowel in de erkende zorginstellingen als bij mensen thuis. Sinds augustus 2017 toont ZBVO zijn zorgaanbod via ZorgDomein en kunnen zij digitaal verwijzingen ontvangen. Bovendien kunnen de specialisten ouderengeneeskunde nu ook zelf verwijzen en labdiagnostiek aanvragen.

Handiger en minder fouten

Maarten Decates: “We zijn vooral op ZorgDomein overgestapt voor het foutloos aanvragen van diagnostiek. Je wilt natuurlijk dat zoiets handig en soepel verloopt, en met ZorgDomein komen de resultaten van onze lab-aanvragen foutloos in het patiëntendossier. Daarnaast gebruiken we het systeem om patiënten te verwijzen, bijvoorbeeld naar de poli voor podo-diagnostiek of voor dermatologisch onderzoek. Ook daarbij heeft ZorgDomein grote voordelen ten opzichte van de oude, handmatige manier van werken. Je ziet precies waar een patiënt terecht kan, je hebt inzicht in de wachttijden, het is efficiënt en de ontvangende partij krijgt alle informatie meegestuurd. We hebben een koppeling met ons elektronisch zorgdossier van Ysis, zodat we met één klik op de episode de juiste medische gegevens meesturen.”

De 15 specialisten ouderengeneeskunde bij ZBVO werken nu bijna allemaal met ZorgDomein. De omschakeling was volgens Maarten Decates in het algemeen niet moeilijk: “De één is er handiger in dan de ander. Je merkt wel dat de jongere garde het heel snel oppikt. De SO’s of huisartsen in opleiding die hier komen, hebben via hun opleiding al met ZorgDomein te maken gehad. Daarbij gaat het zeer snel.”

Snel opgepikt

Maarten Decates zou ZorgDomein absoluut aan andere specialisten ouderengeneeskunde aanraden. “Het heeft veel voordelen, zowel voor het ontvangen van verwijzingen als voor het aanvragen van vervolgzorg. Huisartsen zijn nu eenmaal gewend om via ZorgDomein te verwijzen, en sinds ZBVO is aangesloten heeft dat voor een enorme toename van het aantal verwijzingen gezorgd. En zelf verwijzen en diagnostiek aanvragen gaat dankzij ZorgDomein nu met veel meer gemak en minder fouten.”

Ook de patiënt profiteert van een beter verwijsproces. Maarten Decates: “Voor de patiënt is het goed dat de juiste informatie ter plekke beschikbaar is, en dat de huisarts goed terug-geïnformeerd wordt. Overigens verwijs ik als specialist ouderengeneeskunde minder vaak patiënten naar een ziekenhuis dan een huisarts. Veel oudere patiënten willen of kunnen daar gewoon niet heen. Maar als er wel sprake is van een verwijzing, doe ik dat via ZorgDomein.”

Lees meer over verwijzen via ZorgDomein.