ZorgDomein zorgt voor betere logistiek voor huisarts en ziekenhuis. Op basis van de verwijzing kan een ziekenhuis al bepalen welke onderzoekskamer met welke apparatuur nodig is. Het ‘handen-schud-consult’ is daarmee passé.
kees kanters1.jpg

Kees Kanters

Huisarts, GZC Diemen-Noord

Patiënten zien nu wat er voor hen te kiezen valt

ZorgDomein maakt keuzes in de vervolgzorg voor de patiënt inzichtelijk, vindt huisarts Kees Kanters. Maar veruit de grootste winst van het systeem zit volgens hem in betere logistiek: “Het handen-schud-consult is passé.”

Als het om ZorgDomein gaat, heeft Kees Kanters verschillende petten op: hij werkt als huisarts in Amsterdam én hij heeft in het AMC geholpen bij de uitrol van ZorgDomein. Onder aanvoering van het AMC werken sinds 2013 alle ziekenhuizen in de hoofdstad intensief met ZorgDomein. Kees Kanters: “Dat is prettig voor de huisartsen, want daarmee hebben ze één uniforme manier van verwijzen. Bovendien hebben ze een goed inzicht in de toegangstijden en de specialismen van ieder ziekenhuis. In een stad als Amsterdam valt er wat dat betreft wat te kiezen.”

Kapstok voor keuzes

“Voor patiënten zie ik ZorgDomein vooral als een kapstok om verwijskeuzes inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Je kunt bijvoorbeeld laten zien dat voor een bepaald ziekenhuis een wachttijd bestaat, maar dat ze wél een specialisme hebben dat het wachten de moeite waard maakt. Of je kunt laten zien dat een bepaald ziekenhuis voor allergie een zorgstraat heeft opgezet, waar je met een minimum aan bezoeken geholpen wordt. Zo weeg je in overleg met de patiënt de voor- en nadelen tegen elkaar af. Dankzij ZorgDomein zien ze wat er te kiezen valt.”

Veruit de grootste winst van het systeem ligt volgens Kees Kanters in de betere logistiek voor huisarts en ziekenhuis. “Om een voorbeeld te geven: op basis van de verwijzing kan een ziekenhuis al bepalen welke onderzoekskamer met welke apparatuur nodig is. Dat maakt het eerste bezoek aan de specialist meteen overbodig. Het ‘handen-schud-consult’ is passé.”

Gaarne uw aandacht

Als het om het verder verbeteren van de zorg gaat, ziet Kees grote voordelen in een portal voor patiënten – een initiatief dat volgens hem wel aan ZorgDomein besteed is. “Parallel aan de portaal die ZorgDomein voor de verwijzers heeft opgezet”, zegt hij. “In zo’n portaal kan de patiënt zijn gegevens inzien, zoals het dossier bij zijn huisarts en bij het ziekenhuis. En de patiënt kan eigen verwijzing managen: de afspraak maken, gegevens over zijn medicijngebruik toevoegen, informatie bekijken over wat er staat te gebeuren. Bij een verwijzing speel je als patiënt nog altijd een passieve rol; met zo’n portaal krijg je meer de regie over de behandeling.”

“Verder valt er aan de uitrolkant nog veel te winnen. ZorgDomein heeft bij de implementatie in 2013 heel veel aandacht aan scholing van de huisartsen besteed, dat is echt een succesfactor geweest. Alleen al op het AMC waren er zes avonden met voorlichting. Maar toch blijven er mensen via papier verwijzen. En ik heb ooit een inventarisatie van die verwijzingen gemaakt, dan blijkt dat meer dan driekwart niet aan de richtlijnen voldoet. Dat gaat tot ‘Klacht: vermoeidheid. Gaarne uw aandacht.’ Als je dat ziet, denk je: eigenlijk zouden we iedere huisarts moeten verplichten om via ZorgDomein te verwijzen. Uiteindelijk is dat eenvoudiger voor henzelf én beter voor de hele zorg.”