banner

Verwijzers

Verschuiving van zorg in de 2e lijn naar 1e en 1,5e lijn, toename in administratieve last, digitalisering en samenwerking met meerdere zorgverleners rondom een patiënt; waar heb je als verwijzer mee te maken? Welke ontwikkelingen spelen er in je branche, en hoe kan ZorgDomein je daarbij helpen?

Verschuiving zorg in 2e lijn naar 1e en 1,5e lijn

Om de zorg betaalbaar te houden, verschuift zorg steeds maar ‘naar lagere lijnen’. Specialisten dienen eenvoudig toegang te hebben tot supergespecialiseerde kennis, huisartsen moeten specialistische kennis kunnen verkrijgen en ook patiënten zelf kunnen met de juiste kennis veel klachten en aandoeningen zelf oplossen.

Digitale overdracht 

De verwachting is dat in 2020 of begin 2021, zorgorganisaties ervoor moeten zorgen dat de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt altijd digitaal, gestandaardiseerd en beveiligd worden overgedragen.

Specialist ouderengeneeskunde

Kwetsbare ouderen blijven langer in hun eigen omgeving wonen, waardoor de extramurale zorgvraag stijgt én complexer wordt. Steeds vaker moet een patiënt met spoed worden opgenomen. De verwijzer moet dan snel kunnen zien waar deze patiënt terecht kan. En de verpleegkundige of Specialist Ouderengeneeskunde moet de beschikking krijgen over de juiste informatie uit de triage. Het ELV-template in ZorgDomein, gebaseerd op de landelijke richtlijnen Eerstelijnsverblijf, zorgt daarvoor.

Jeugdarts vaker verwijzer

Steeds vaker kiezen ouders ervoor om de zorg voor hun kind zelf te gaan organiseren, met een persoonsgeboden budget. Zeker na de stelselwijziging in 2015. Daarmee zijn huisartsen en jeugdartsen belangrijke verwijzers geworden.

Wie kunnen er verwijzen via ZorgDomein?

Klik hier voor een vollegdig overzicht.