"Voor werkelijk geïntegreerde eerstelijnszorg is het goed dat alle betrokkenen aangesloten zijn op ZorgDomein"
Janneke Ruijne

Janneke Ruijne

GZ-psycholoog & orthopedagoog, Psychologenpraktijk Drachten

“Met ZorgDomein organiseer je de zorg eenvoudiger om de patiënt heen”

vindt Janneke Ruijne. Haar praktijk voor Generalistische Basis-GGZ gebruikt het platform nu ruim een jaar, en haar enthousiasme is aanstekelijk.

Psychologenpraktijk Drachten, waar zo’n vijf psychologen werken, is sinds voorjaar 2018 aangesloten op ZorgDomein voor praktijken. GZ-psycholoog & orthopedagoog Janneke Ruijne is erg enthousiast over het platform: “Voorheen kon alleen de gespecialiseerde ggz of specialistische zorg toegang verkrijgen tot ZorgDomein. Sinds een jaar kunnen ook eerstelijns-zorgaanbieders zich erop abonneren, en die mogelijkheid heeft onze praktijk benut. De kosten voor een aansluiting zijn te overzien, en ZorgDomein verbetert het werkproces.”

Als het gaat over samenwerking in de buurt, dan heeft ze vooral veel aan ZorgDomein Patiëntoverleg. Janneke Ruijne: “Dat is heel geschikt voor kort overleg met de huisarts of een andere zorgverlener, omdat je op je eigen tijd kunt reageren. Vaak krijg ik hetzelfde dagdeel nog een reactie, dat is een stuk sneller en beter dan voorheen. Telefonisch overleg is sowieso lastig: het ene moment loopt de huisarts weer visites, op het andere heb ik weer spreekuur. En e-mail is ook niet handig: daar gaat het óók over onderwerpen die niet gerelateerd zijn aan cliënten. Maar Patiëntoverleg gaat uitsluitend over het primaire proces, onze core business: daar reageer je wel op.”

Onderling afstemmen

Janneke Ruijne gebruikt ZorgDomein Patiëntoverleg bijvoorbeeld voor consultvragen over medicatie, voor overleg bij een spoedaanmelding of om bij crisisopnames alvast de informatie door te geven. “Het is ook handig om binnen de messenger overleggroepen aan te kunnen maken. Voor vakinhoudelijk overleg, bijvoorbeeld voor de werkgroep chronische pijn. Maar ook voor ouderenzorg: somatiek bij ouderen is complex, bij de behandeling zijn veel disciplines betrokken. Met zo’n appgroep kunnen zorgverleners zoals huisarts, psycholoog en fysiotherapeut onderling afstemmen. Zo kun je de zorg echt om de patiënt heen organiseren.”

Ook collega’s in de ggz stuurt Janneke Ruijne weleens een appje via ZorgDomein Patiëntoverleg: “Vooral om een plek voor een cliënt te zoeken, bijvoorbeeld in Leeuwarden, als onze eigen praktijk in Drachten een wachtlijst heeft. Via ZorgDomein kan ik dan de verwijzing regelen en direct de patiëntgegevens meesturen.”

De juiste tools

Verwijzingen ontvangen via ZorgDomein vindt Janneke Ruijne een grote vooruitgang: “Voorheen kreeg je een papieren verwijsbrief, die je dan weer moest inscannen. Nu komen alle gegevens automatisch in het systeem, veel gemakkelijker. Ook handig is de etalagefunctie voor huisartsen. Niet eens zozeer om meer verwijzingen te krijgen, maar vooral omdat we ons zorgaanbod en onze wachttijd duidelijk kunnen weergeven. En de patiëntbrief is een goede toevoeging. Vroeger kregen cliënten een telefoonnummer en een adres, nu weten ze precies hoe ze zich moeten aanmelden en wat ze mee moeten nemen naar onze praktijk.”

Janneke merkt dat steeds meer ggz in de buurt ZorgDomein gebruikt, en ze hoort daarover positieve geluiden. “Onze praktijk is aangesloten bij de coöperatie Psyzorg Fryslân, een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen in Friesland. Voor deze groep heb ik in 2018 een demonstratie van ZorgDomein gegeven, en meer dan de helft werkt inmiddels met het platform. Dat vergemakkelijkt ook het onderling contact en de samenwerking. Voor goed geïntegreerde eerstelijnszorg is het heel nuttig dat de betrokkenen aangesloten zijn op ZorgDomein. Ik denk dat iedereen in de zorg graag wil samenwerken, als ze de juiste tools daarvoor maar hebben. Je wilt niet dat dingen onnodig lang blijven liggen. Je wil ze snel oppakken en afwerken, adequaat handelen. ZorgDomein heeft daarvoor een heel prettig en goed lopend systeem.”