De casussen worden steeds complexer. Goede afstemming maakt het mogelijk om samen zo snel mogelijk de juiste zorg aan te bieden. Het gebruik van ZorgDomein is een goed hulpmiddel in die samenwerking.

Ilona Vink

Beleidsmedewerker jeugd, Gemeente Valkenswaard

ZorgDomein maakt verwijzen naar de gemeente makkelijker

Als eerste Nederlandse gemeente toont Valkenswaard sinds maart 2017 haar jeugdzorgaanbod op ZorgDomein. “We zijn er nu ruim een jaar mee aan de slag en zien dat huisartsen er goed gebruik van maken”, zegt Ilona Vink, beleidsmedewerker jeugd: “Een goede samenwerking met de huisartsen is voor iedereen voordelig, maar zeker voor je cliënten.”

Sinds de transitie in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders. In de gemeente Valkenswaard is daarom het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgezet, waarin diverse jeugdhulpverleners participeren.
Om de samenwerking met de huisartsen verder vorm te geven, is het CJG in Valkenswaard sinds maart 2017 aangesloten op ZorgDomein. Het initiatief kwam vanuit de huisartsen, die in er Valkenswaard allemaal gebruik van maken. Nu kunnen zij via ZorgDomein ook cliënten naar het CJG doorverwijzen.
CJG-coördinator Gertie van Brakel van de gemeente, was al langere tijd betrokken bij het huisartsenoverleg. Daar kwamen de huisartsen met het idee om het CJG te laten aansluiten op ZorgDomein. Vervolgens is de gemeente bij ZorgDomein naar de mogelijkheden gaan informeren en zo is de bal gaan rollen.

Vroege betrokkenheid

De gemeente ziet grote voordelen in een goede samenwerking tussen huisartsen en het CJG. “Als huisartsen kinderen in hun praktijk krijgen, gaat het in eerste instantie meestal om een gezondheidsklacht. Maar soms is er een vermoeden dat er meer aan de hand is en ligt een verwijzing naar het CJG voor de hand. Van daaruit kan een hulpverlener met de zorgvraag in een bredere context aan de slag. Het is vooral voor de cliënten zelf van belang dat ze vroegtijdig de juiste hulp krijgen wanneer er een zorgvraag is.”
Ook voor de gemeente Valkenswaard is het van groot belang om zo vroeg mogelijk bij een casus betrokken te zijn. “Een huisarts heeft de bevoegdheid om een kind door te verwijzen. Als gemeente heb je een heleboel mogelijkheden zelf in huis in de vorm van het CJG, waarin hulpverleners participeren vanuit diverse zorgorganisaties. Het is belangrijk dat een huisarts weet welke zorg het CJG kan inzetten, vóórdat er naar specialistische zorg wordt doorverwezen. Door de aansluiting op ZorgDomein is de mogelijkheid om naar het CJG te verwijzen versimpeld en hiervan wordt door huisartsen goed gebruik gemaakt. Het geeft tegelijkertijd het CJG de kans met een gezin aan de slag te gaan. De gemeente is er daarom blij mee. De implementatie van het systeem is soepel verlopen. ZorgDomein heeft daarbij intensief begeleid en geholpen.”

Beter voor de cliënt

De gemeente kreeg het afgelopen jaar positieve reacties uit het veld. “Via ZorgDomein kwamen er vorig jaar zo’n tien verwijzingen per maand. Onze administratie zet de binnenkomende verwijzing in ons systeem voor casusregistratie, en daar pakken de medewerkers de verwijzing zelf op. Beleidsmedewerkers gebruiken het systeem om management-informatie te krijgen. Zo zie je hoeveel doorverwijzingen je vanuit de huisartsen krijgt.”
Valkenswaard is heel tevreden over ZorgDomein: “Je moet als gemeente zorgen dat de samenwerking met je huisartsen goed is. Dat is voor iedereen positief, maar vooral voor de cliënten. De casussen worden steeds complexer. Goede afstemming maakt het mogelijk om samen zo snel mogelijk de juiste zorg aan te bieden. Het gebruik van ZorgDomein is een goed hulpmiddel in die samenwerking.”

Dankzij ZorgDomein vind je aansluiting bij de bestaande zorgkanalen en communiceer je veilig en efficiënt. Lees meer over wat ZorgDomein kan betekenen voor de gemeente.