En er is minder kans op fouten; dat is ook voor de patiënt natuurlijk beter.

Susanne Laurs

Managementassistente, SHoKo

Foutloos doorverwijzen naar de spoedeisende hulp

Vijf huisartsenposten in de regio De Kempen werken sinds 2014 met ZorgDomein: ze verwijzen digitaal naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Het maakt de administratie eenvoudiger, zegt managementassistente Susanne Laurs: “En er is minder kans op fouten; dat is ook voor de patiënt natuurlijk beter.”

SHoKo beheert vijf huisartsenposten voor spoedeisende hulp in de regio De Kempen en omstreken. In de regio werken ruim tachtig huisartsen, die beurtelings op de centra werken. Buiten normale openingsuren behandelen zij dan dringende medische klachten, die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Sinds 2014 werken de huisartsenposten met ZorgDomein voor de verwijzing van spoedeisende gevallen naar het ziekenhuis: het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven. Managementassistente SHoKo Susanne Laurs was als applicatiebeheerder betrokken bij de implementatie.

Geen verwarring

Susanne Laurs: “Als we vroeger een patiënt doorverwezen, moest er eerst een waarneembericht geschreven en geprint worden. Dat kreeg de patiënt mee naar het ziekenhuis. En we belden even met de Eerste Hulp van het ziekenhuis. Dat bellen doen we nog steeds, maar de verwijzing gebeurt nu online via ZorgDomein. Overigens zit de huisartsenpost hier in Veldhoven bij de SEH van het ziekenhuis; zeer acute gevallen kunnen zelfs ‘binnendoor’ naar de Eerste Hulp. Vandaar dat de SEH-artsen hier inhoudelijk meer op de mondelinge overdracht varen. Voor andere posten, die wat verder weg zitten, is een verwijzing via ZorgDomein vaak de snellere en betrouwbaardere methode. Ik kan me voorstellen dat het ook aan de kant van het ziekenhuis prettig werkt. Zij krijgen goed leesbare verwijzingen binnen, er kan geen verwarring zijn over de naam van de patiënt of andere gegevens. Er kunnen dus minder fouten optreden, en dat is voor de patiënt zelf natuurlijk ook beter.”

Digitaal en gestandaardiseerd

Het voordeel van ZorgDomein voor SHoKo is volgens Susanne Laurs vooral administratief: “Met ZorgDomein is de gegevensoverdracht digitaal en gestandaardiseerd. Iedereen in de huisartsenpost verwijst nu op dezelfde manier, dat is wel zo duidelijk. De huisartsen in de regio gebruiken ZorgDomein ook in hun dagpraktijk. Ze weten al hoe het werkt, dus hoeven we ze niet veel uit te leggen. Alleen de koppeling met het informatiesysteem van de huisartsenpost werkt soms wat lastiger dan hun eigen HIS, dat zou wel wat soepeler mogen. Een voordeel van het digitale systeem is dat we nu ook het aantal verwijzingen goed kunnen bijhouden. Dat is handig voor de statistieken, bijvoorbeeld om  na te gaan hoeveel verwijzingen we eigenlijk verrichten.”

Behalve patiënten stuurt de vestiging in Veldhoven via ZorgDomein ook diagnostiek door naar het ziekenhuis. Susanne Laurs: “We kunnen hier sinds kort de ontstekingswaarde in het bloed meten met een CRP-test. Een aantal assistentes is daarvoor door de huisartsenpost gemachtigd. Vroeger werd de uitslag van zo’n test gefaxt, maar die wordt nu eenvoudig digitaal doorgestuurd.”