"De huisarts is een belangrijke verwijzer voor ons geworden; we zijn dan ook erg blij met ZorgDomein.”

Elke Warnshuis

Projectleider Polikliniek, Advisium

ZorgDomein levert ons goed onderbouwde verwijzingen op

's Heeren Loo heeft al 125 jaar ervaring met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds vijf jaar biedt de zorgroep die expertise ook extern aan, via het expertisecentrum Advisium. Projectleider Elke Warnshuis “De huisarts is een belangrijke verwijzer voor ons geworden; we zijn dan ook erg blij met ZorgDomein.”
 
's Heeren Loo ondersteunt door heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking. De zorgroep biedt onder meer begeleid wonen, werkbegeleiding en dagbesteding aan. Sinds vijf jaar stelt 's Heeren Loo de expertise van zijn zorgprofessionals ook ter beschikking aan externe partijen. Dat gebeurt via elf poliklinieken, onder de paraplu van het expertisecentrum Advisium. Er werken in totaal  ca.700 professionals bij het landelijke Expertisecentrum: van diëtisten tot artsen en psychologen.
“Inmiddels is een kwart van onze behandelingen al naar buiten gericht”, zegt projectleider Elke Warnshuis. Zij coördineert de polikliniek van Advisium Zuid met vestigingen in Druten, Tiel en Geldermalsen. Elke Warnshuis: “In wezen is Advisium een logisch antwoord op veranderingen in de zorg. Veel mensen kiezen ervoor om de zorg voor een verstandelijk beperkte zelf te gaan organiseren, met een persoonsgeboden budget. Zeker na de stelselwijziging vanaf 2015. Die cliënten gaan vervolgens naar de huisarts, dus die is een belangrijke verwijzer voor ons geworden. Dat is ook de reden dat we ons zorgaanbod op ZorgDomein tonen.”
 

Banden aangehaald

Eind 2015 kreeg ’s Heeren Loo Advisium-Zuid de eerste verwijzing via ZorgDomein, een paar maanden later kwam de stroom pas goed op gang. Elke Warnshuis: “Daarvoor hebben we de banden met de huisartsen in de regio nog eens aangehaald. Dat was nuttig, en niet alleen om te vertellen dat ook zorg aan verstandelijk beperkten op ZorgDomein te vinden is. We kregen zelf beter zicht op de positie van de huisartsen; het is goed om te weten wie onze verwijzers eigenlijk zijn en wat ze van ons verwachten. En we brachten meteen ons zorgaanbod nog eens onder de aandacht.”
Mensen met een verstandelijke beperking hebben doorgaans langdurige zorg nodig. Advisium streeft ernaar om naast de intramurale zorg ook poliklinisch zorg te verlenen. Elke Warnshuis: “We zetten de behandeling in met een specifieke zorgvraag en een duidelijk doel. Voor de cliënten zeggen we het heel simpel: je moet je na afloop beter voelen dan ervoor. Natuurlijk zijn er cliënten die we vaker terugzien, al was het maar omdat we hier veel disciplines onder één dak hebben. Maar iedere behandeling heeft een kop en een staart, en de huisarts – of de verwijzende instelling – krijgt de terugkoppeling van de hoofdbehandelaar.”
 

Prikkelende lay-out

Inmiddels loopt 10 tot 15% van de verwijzingen naar de poliklinieken rechtstreeks via ZorgDomein.
“Dat is vrij veel”, zegt Elke Warnshuis. “Andere verwijzingen komen via aanmeldformulieren of onze zorgconsulenten. Die gaan langs bij instellingen zoals scholen en kinderdagverblijven, die niet digitaal kúnnen verwijzen. We zijn erg blij met ZorgDomein. De verwijzingen die we krijgen zijn heel uitgebreid, met alle nodige medische informatie. De lay-out van de verwijzing prikkelt huisartsen ook om zelf na te denken. Vroeger was het wel eens: ‘vermoeden van verstandelijke beperking, punt’. Nu krijgen we een goede beschrijving van de cliënt en de reden van verwijzing. Het grootste voordeel voor onze cliënten is dat de verwijzing beter en sneller verloopt: ze hoeven minder lang te wachten op een diagnose of een behandeling. En een kortere doorlooptijd betekent niet alleen hogere klanttevredenheid, dus kwaliteit, maar vaak ook lagere kosten. Verder voldoet de verwijsbrief van ZorgDomein aan alle eisen om de zorg vergoed te krijgen via de gemeente of via het zorgkantoor.”
 
Binnen 's Heeren Loo wordt ZorgDomein niet alleen gebruikt om verwijzingen te ontvangen, maar ook om zelf naar vervolgzorg te verwijzen. Elke Warnshuis: “Wat ons betreft wordt het netwerk dat ZorgDomein gebruikt, nog veel groter. We krijgen veel verwijzingen via de geestelijke gezondheidszorg en natuurlijk via de gemeente, als het om jeugdzorg gaat. Het zou mooi zijn als dat soort verwijzers op grotere schaal aangesloten zouden zijn.” Daar wordt overigens hard aan gewerkt; ZorgDomein is druk bezig met de uitbreiding van het aantal verwijzersgroepen.