banner

Zorg aanbieden

Dé etalage voor al je zorgaanbod

ZorgDomein gelooft in betere en betaalbare zorg. Én de kracht van tech om dit te realiseren. Zorgverleners digitaal aan elkaar verbinden biedt allerlei voordelen. Zo communiceer je snel en foutloos met je verwijzers of aanvragers. Daarnaast kun je als zorgaanbieder precies laten zien welk zorgaanbod je in huis hebt. Je ontvangt alle benodigde medische informatie waardoor de administratieve last vermindert en de patiënt goed voorbereid op spreekuur komt. 

  • ZorgDomein Lokaal
  • Verwijsapplicatie
  • Ordermodule
  • Teleconsultatie

Met ZorgDomein Lokaal maak je het onderscheidend zorgaanbod van de praktijk zichtbaar voor verwijzers in jouw omgeving. Verminder je administratieve last door volledige verwijsbrieven en patiëntinformatie digitaal te ontvangen en communiceer veilig en digitaal over patiënten. Ruim 90% van de huisartsen werkt al jaren met ZorgDomein om digitaal te verwijzen naar vervolgzorg.

Je praktijk aanmelden voor ZorgDomein Lokaal is makkelijk en zelf te regelen.


Meer over ZorgDomein Lokaal

Feature 1 '1e lijns zorgverleners' (kl kader).png

Speciaal voor eerstelijns praktijken

ZorgDomein is er nu ook voor de kleinere eerstelijns praktijken. Ook hier valt namelijk een wereld te winnen en kan de zorg kwalitatiever, betaalbaarder en transparanter. Speciaal voor deze doelgroep is er rekening gehouden met de omvang van de praktijken, het meer ‘lokale’ karakter van de dienstverlening en de geldende standaarden en richtlijnen. Daarnaast is de software intuïtiever, zodat alle zorgverleners er makkelijk mee kunnen werken.

Digitaal verwijzen bespaart tijd

Met ZorgDomein Lokaal ontvang je digitaal een complete en kloppende verwijzing, die voldoet aan de geldende richtlijnen. Hierdoor vermindert de administratieve last en er blijft meer tijd over voor patiënt. De verwijzing ontvang je op het moment van verwijzen waardoor je sneller en beter geïnformeerd bent. 

49. ZorgDomein Lokaal verwijsbrief.jpg
50. ZorgDomein Lokaal zorgaanbod.png

Onderscheidend zorgaanbod

Met ZorgDomein Lokaal presenteer je het actuele en onderscheidende zorgaanbod van jouw praktijk. Zo ben je goed in beeld bij huisartsen in je omgeving. Door je specifieke diensten en specialisaties op te nemen in ZorgDomein Lokaal, kan de huisarts - samen met de patiënt - beter beoordelen welke zorgaanbieder het best aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. In een paar klikken verwijzen zij hun patiënt door. Geheel digitaal, in een beveiligde omgeving. 


Communiceer veilig en digitaal

Via ZorgDomein Lokaal communiceer je veilig en digitaal met de verwijzer. Zo ontvang je de verwijzing en patiëntinformatie digitaal en kun je tussentijds- en eindrapportages sturen. Hoe beter de samenwerking met de huisarts, hoe beter de zorg rondom de patiënt kan worden georganiseerd. 

ZorgDomein_Lokaal_uitleg.png
ZorgDomein_Lokaal_koppeling.png

Hoe werkt het?

In ZorgDomein brengen we vraag en aanbod in de zorg bij elkaar. Je specificeert per zorgvraag je onderscheidende zorgaanbod. De verwijzer vergelijkt en kiest, samen met de patiënt, passende vervolgzorg. Daarna lopen alle berichten tussen verwijzer en aanbieder digitaal via het platform en wordt de patiënt geïnformeerd over de afspraak. Dit zorgt voor effectieve afstemming tussen zorgverleners én betere informatievoorziening naar de patiënt.

Wat kost het?

Bij ZorgDomein betaalt de zorgaanbieder. Dat is dus bijvoorbeeld de psycholoog, fysiotherapeut, diëtist of optometrist die zich op het platform etaleert en verwijzingen ontvangt. Als eerstelijns zorgverleners betaal je (excl. btw):

Eenmalig

  • € 30 registratiekosten*

Maandelijks

  • € 10 per locatie voor etaleren van zorgaanbod
  • € 6 per geregistreerde zorgverlener. Vanaf ≥6 zorgverleners per praktijk ontvang je 25% korting op het aantal zorgverleners.

* Actievoorwaarden aanbieding LVVP leden

kosten_zorgdomein_lokaal.jpg
ZorgDomein_Lokaal_nieuws.png

In het nieuws

ZorgDomein is een uniek platform dat steeds slimmer wordt doordat we het continu verbeteren. En dat blijft niet onopgemerkt. Lees de volgende artikelen waarin CEO en oprichter Walter Balestra vertelt over de nieuwste ontwikkeling om communicatie en informatieoverdracht in de zorg te verbeteren:

Interesse en aanmelden

Wil je meer weten over ZorgDomein Lokaal? Vul dan hier je gegevens in. We nemen binnen twee werkdagen contact met je op. 

Direct aanmelden kan ook via het aanmeldformulier.

Interesse
Als zorgaanbieder wil je een doorverwezen patiënt snel en goed kunnen helpen. Daarom beschik je graag over een heldere verwijsbrief met alle benodigde informatie. En voor een soepele afhandeling wil je de toestroom van patiënten vooraf kunnen indelen. ZorgDomein maakt dat mogelijk met de Verwijsapplicatie. Bovendien biedt het systeem je een perfecte etalage voor het onderscheidende aanbod van je zorginstelling.

Meer over de verwijsapplicatie

9_duidelijk_voor_iedereen.png

Duidelijkheid voor iedereen


Met ZorgDomein kan een patiënt met een specifieke klacht gericht worden verwezen naar een specifieke afdeling of afspraak. Daarbij ontvangt de patiënt informatie om zich op de afspraak te kunnen voorbereiden. De patiënt kan dus snel door naar de betreffende afdeling, zonder een uitgebreide medische intake. Dankzij de verwijzer en de complete verwijsbrief heeft de specialist al een goed beeld van de klacht.

Minder papier, meer efficiency


Verwijscriteria, -brieven, aanvraagformulieren, patiëntgegevens; je beheert ze allemaal eenvoudig in ZorgDomein. Wil je het gehele proces digitaal houden, dan koppel je ZorgDomein met je informatiesysteem. Na het consult of de behandeling informeer je andere zorgverleners digitaal, waarbij je de relevante informatie hergebruikt. Foutloos, veilig en papierloos.
12_heldere_informatie.png
10_beveiligd_systeem.png

Beveiligd systeem


Een verwijzing op papier kan kwijtraken of rondzwerven door een zorginstelling, met alle risico’s van dien. Met ZorgDomein verstuur je ieder bericht versleuteld via een goed beveiligd systeem. Zo leveren we een bijdrage aan de privacy van patiënten en zorgverleners.

Etalage voor je zorgaanbod

Via ZorgDomein kun je verwijzers en patiënten heel duidelijk laten zien welke zorg en service je biedt bij een specifieke zorgvraag. Welke toegangstijden hanteer je; waarin onderscheid je je nog meer? Zijn combinatieafspraken mogelijk? Heb je zorgaanbod voor specifieke beroepsgroepen, zoals verloskundigen of fysiotherapeuten? Heb je een afdeling Spoedeisende Hulp? Verwijzers kunnen je zorgaanbod direct vergelijken met dat van andere zorginstellingen. Beter zijn loont nu dus écht.
11_optimaal_logistiek_aanbod.png

Als aanbieder van diagnostiek wil je zo veel mogelijk aanvragers bereiken en je complete diagnostiekaanbod laten zien. Dat kan met de Ordermodule van ZorgDomein. Daarmee bied je verwijzers een intelligent systeem voor probleemgestuurd en papierloos aanvragen. Je zorgt dat je diagnostisch centrum efficiënter werkt, met minder papierwerk en minder fouten. En je biedt de patiënt betere zorg door goed geïnformeerde behandelaars.

Meer over de Ordermodule

26_alle_aanvragers_bereiken.png

Alle aanvragers bereiken

Alle zorgprofessionals kunnen met ZorgDomein diagnostiek aanvragen of ze nu beschikken over een informatiesysteem (zoals een HIS) of niet. In het tweede geval logt de aanvrager gewoon in via ZorgDomein.nl.

Point-of-care testing

Vaak bevindt diagnostische apparatuur zich in de eerste lijn en wisselen (huis)artsen en diagnostische centra medische informatie uit.
27_point_of_care_testing.png
22_intelligent_systeem.png

Compleet en gericht aanbod etaleren

Via ZorgDomein kun je het complete diagnostiekaanbod etaleren, zoals laboratorium, biometri, pathologie, POC Testing en bevolkingsonderzoeken. Ook kun je per discipline een etalage met specifiek zorgaanbod maken en beschikbaar stellen. Op die manier kun je aanvragen ontvangen van bijvoorbeeld verloskundigen en diverse specialisten.

Gestructureerd systeem

Met ZorgDomein bied je de aanvrager een handig en gebruikersvriendelijk systeem.

Voor de aanvragen gelden heldere en gangbare standaarden, zoals de ICPC-code. Verder kan de verwijzer probleemgestuurd aanvragen, gebaseerd op LESA. En het gestructureerd aanbod kan automatisch verwerkt worden in het LIS.

21_heldere_standaarden.png
26_alle_aanvragers_bereiken.png

Papierloos aanvragen én afhandelen

ZorgDomein biedt de mogelijkheid om geheel digitaal te werken. Met ‘Papierloos aanvragen’ stuurt de verwijzer de aanvraag digitaal naar het diagnostisch centrum, met alle gegevens uit het informatiesysteem. En met de ZorgDomein Ordermanager handelt het laboratorium alle aanvragen volledig digitaal af. Dit werkt veel efficiënter en verkleint de kans op fouten aanzienlijk.
Als zorgverlener in de tweede lijn wil je je expertise eenvoudig op afstand kunnen aanbieden. Dankzij Teleconsultatie kan dat. De verwijzer vraagt via een teleconsult behandeladvies aan en de specialist of behandelaar brengt dat advies vervolgens uit. Alerts per mail en sms houden verwijzer en specialist scherp. Allemaal digitaal, gestructureerd, veilig en efficiënt.

Meer over Teleconsultatie

44_snel_en_goed_behandeladvies.png

Patiënten snel en goed geholpen

Dankzij Teleconsultatie hoeft een patiënt niet onnodig naar een zorginstelling voor een consult. Als specialist kun je de patiënt op afstand helpen met een goede en snelle diagnose met bijbehorend behandeladvies. Daarbij behoudt de zorginstelling altijd overzicht over het volume en de kwaliteit van de aanvragen en de reactietijd daarop.

Niet even tussendoor

Teleonsultatie voorkomt niet alleen het onnodig verwijzen van patiënten, maar ook het ongeplande telefonische consult. Met Teleconsultatie kan de specialist met de juiste informatie de patiënt en verwijzer goed adviseren. Hij of zij heeft de beschikking over alle relevante medische informatie, meegestuurde bijlagen en diagnostiek. En dat levert betere patiëntenzorg op.
43_niet_even_tussendoor.png
47_goed_beeld_van_de_klacht.png

Zorg doelmatiger inzetten

Met het behandeladvies via ZorgDomein Teleconsultatie blijft de patiënt in veel gevallen binnen de eerstelijnszorg. De tweedelijns zorg kan zich daarmee op de juiste patiënten richten. Op die manier wordt de zorg doelmatiger ingezet en de druk op het zorgsysteem verlaagd.

Vergoedingen

Vergoedingen voor de specialist voor teledermatologie, telecardiologie en telenefrologie kunnen worden geregeld via de Stichting TCCN. Voor andere vormen van Teleconsultatie dien je dit als zorginstelling nog zelf te regelen.
45_email_en_sms_alerts.png
"De service en de doelmatigheid moest omhoog. We werken hier samen met een kleine 200 huisartsen. Inmiddels krijgen we wekelijks zo’n 2.000 verwijzingen en 8 à 900 aanvragen voor diagnostiek. Daarmee is de vraag of het systeem bevalt, wel beantwoord."
"Vroeger was een patiënt wel eens het verwijsbriefje kwijt; nu kunnen we alles opzoeken in het EPD, waar de verwijsinformatie via ZorgDomein rechtstreeks in is gezet. En dat komt de behandeling van de patiënt ten goede."
"Het systeem is snel: zodra een patiënt de kamer van de huisarts verlaat, komt de verwijzing al bij ons binnen. En op termijn kunnen we het in ons ziekenhuis ook nog helemaal digitaal verwerken. Dan wordt de kans op fouten nog een stuk kleiner."
"Een groot winstpunt van ZorgDomein is de informatie-uitwisseling bij de diagnostiekaanvraag: We kunnen huisartsen nu beter sturen, omdat we veel meer kunnen vertellen dan op één A4-tje past."
"Hoe concreter we het voor de huisarts kunnen maken, hoe beter we de instroom kunnen sturen én hoe sneller de patiënt ‘op de juiste plek’, bij het juiste specialisme is."
"Fysiotherapeuten gebruiken ook ZorgDomein. Voor ons als orthopedische kliniek kan dat heel interessant zijn. Niet eens zozeer om extra verwijzingen te ontvangen, maar vooral om de bestaande communicatie met fysiotherapeuten te verbeteren."
"Een patiënt moet samen met de huisarts het beste behandeltraject kunnen kiezen. ZorgDomein maakt dat mogelijk: het systeem maakt de huisarts en de patiënt bewust van die keuzemogelijkheid."
"Speciaal voor jeugdzorg en -hulpverlening paste ZorgDomein de verwijsbrief aan. Zo is er onder andere plek voor de gegevens van de gezaghebbende en de woonsituatie van het kind. Juist bij onze cliënten woont het gezin lang niet altijd op één adres en ligt het gezag niet altijd bij de ouders."
"Vroeger kregen mensen een papieren verwijzing van de huisarts en moesten ze het verder vaak zelf uitzoeken. Nu weten ze precies waar ze moeten zijn voor welke specialisme."
"ZorgDomein biedt meer privacy. Een verwijzing per fax is altijd een beetje spannend voor zoiets gevoeligs als verslavingsproblematiek. Met de beveiligde verbinding van ZorgDomein is dat opgelost."
"Nu steeds meer verpleeg- en verzorginstellingen zich aansluiten, komen we in een fase dat de basiszorg meer in de picture komt. Dat is een goede ontwikkeling."
"Vroeger moest ik een heel verhaal op papier zetten. Nu kan ik via ZorgDomein heel eenvoudig de relevante episodes aanklikken en meesturen en wordt de specialist accuraat geïnformeerd."
"Verwijzingen vanuit het ziekenhuis zijn voor ons een enorme aanwinst. Een kwart van de ouderen gaat van daaruit naar het verpleegtehuis, voor geriatrische revalidatiezorg."