Verwijzers ZorgDomein

Onze mensen en werkwijze

ZorgDomein vervult een belangrijke rol in het verbinden van de zorg. Deze rol brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ontwikkeling van ons platform heeft impact op veel mensen. Goed bestuur, dat ook het publieke belang borgt, vinden we daarom belangrijk. Dit doen we onder meer met een onafhankelijke voorzitter en een adviesraad bestaande uit mensen uit de zorgsector.

Zeven guiding principles voor maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

ZorgDomein is een onderneming met een maatschappelijke missie in het publieke domein van de gezondheidszorg. ZorgDomein reguleert haar centrale rol middels onderstaande Guiding Principles. Naleving van de Guiding Principles wordt jaarlijks getoetst door de RvC, waarover ZorgDomein rapporteert in haar maatschappelijk jaarverslag.

N

Maatschappelijke waarde

In de activiteiten van ZorgDomein staat het toevoegen van waarde voor de zorg voorop. Hierbij is de waarde van geleverde producten/diensten groter dan de prijs die gerekend wordt. ZorgDomein is transparant over haar prijsbeleid en financiële resultaten.

N

Onafhankelijk

Bij ZorgDomein staat het maatschappelijk belang voorop. ZorgDomein neemt in het zorgstelsel een onafhankelijke positie in tussen de zorgvraag (patiënt/verzekerde), het zorgaanbod (praktijken en zorginstellingen) en de zorgverzekeraar.

N

Open beschikbaar

Volledige, juiste en tijdige informatie-uitwisseling in de Nederlandse zorg staat of valt met de beschikbaarheid van de juiste centrale infrastructuur. ZorgDomein streeft ernaar haar platform voor alle daartoe gerechtigde spelers in het zorgveld toegankelijk te maken.

N

Governance borgt maatschappelijke belangen

Het platform van ZorgDomein is breed en raakt veel partijen in het zorgveld. ZorgDomein borgt de verschillende publieke belangen via een Raad van Commissarissen met een onafhankelijke voorzitter en een adviesraad met vertegenwoordigers uit het zorgveld.

N

Consistentie en veilige omgeving data

ZorgDomein draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste certificering voor gegevensverwerking. ZorgDomein waarborgt de beschikbaarheid, consistentie en veiligheid van data, alsook de privacy en het juiste gebruik van persoonsgegevens, waaronder het niet commercieel verhandelen van tot individuen herleidbare gegevens.

N

Objectief

ZorgDomein faciliteert voor patiënten en hun zorgprofessionals keuze in het aanbod van zorg door kenmerken als service, kwaliteit en betaalbaarheid inzichtelijk te maken. Een betere positie in ZorgDomein is niet te koop. De werking van het achterliggende algoritme is transparant.

N

Samen innoveren

ZorgDomein geeft haar gebruikersgroepen en klantgroepen inzicht in en invloed op innovatie. Gebruikers en klanten worden op tijd betrokken in vernieuwing die hen treft.

Onze directie

 

Paul Simoons

Algemeen Directeur

Remco Armee

Directeur Product

Peter Brinkerink

Peter Brinkerink

Technisch Directeur

Maarten Koks, Klant Directeur (CCO) Zorgdomein

Marlotte Hornsveld

Directeur Personeelszaken

Maarten Koks, Klant Directeur (CCO) Zorgdomein

Maarten Koks

Directeur Klant

Frederique Steels

Financieel Directeur

Ester Voetman - Operationeel Directeur

Ester Voetman

Operationeel Directeur

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen wordt uitgebreid met mensen van Visma. We verwachten binnenkort meer daarover te kunnen delen.

Pauline Meurs

Pauline Meurs

Voorzittter

Pauline Meurs is hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en ervaren bestuurder in de zorg.

Michel van Schaik

Michel van Schaik

Lid

Michel van Schaik is directeur gezondheidszorg bij de coöperatie Rabobank en brengt veel ervaring met zich mee.

Walter Balestra

Walter Balestra

Lid

Walter Balestra is oprichter van ZorgDomein. Sinds zijn aftreden als CEO in oktober 2019 is hij lid van de RvC.