Samenwerken en afstemmen

Goed en veilig uitwisselen van patiëntinformatie wordt door zorgverleners, patiënten en de overheid gezien als een belangrijk onderwerp. ZorgDomein zorgt al meer dan 20 jaar voor digitale verwijzingen, zorgaanvragen, rapportages en consulten die bijdragen aan een beter zorgtraject.

De voordelen

Digitaal samenwerken

Zorgverleners gebruiken de veilige omgeving van ZorgDomein voor het overdragen van informatie, informeren en overleggen met andere zorgprofessionals.

Digitaal terugrapporteren

Zorgverleners kunnen via ZorgDomein een terugrapportage sturen naar de zorgverlener die de verwijzing heeft gedaan. Zo kan de zorgverlener tussentijds of na afloop van het doorlopen zorgtraject de verwijzer efficiënt op de hoogte houden.

Verlaging administratieve rompslomp

Dossiers van patiënten bijhouden gaat veel sneller door standaardisatie en automatisch invulling in het informatiesysteem. Geen fouten meer door overtikken van informatie.

Opdracht geven, verslag uitbrengen, rapporteren

ZorgDomein biedt een breed palet aan mogelijkheden voor het geven van (vervolg)opdrachten.

CBR-keuringen

Keuringsartsen voor rijgeschiktheid kunnen via ZorgDomein digitaal het keuringsformulier of -rapport delen met het CBR.

Overdragen

De mogelijkheid voor een zorgprofessional tot het overdragen van informatie aan een zorgaanbieder. Dit kan bijvoorbeeld een verpleegkundige overdracht zijn of een medische overdracht vanuit een ziekenhuis naar een VVT-instelling.

Rapporteren

Zorgverleners kunnen tussentijds of na afloop via ZorgDomein een terugrapportage sturen naar de verwijzer.

Uitvoeringsverzoek

De mogelijkheid voor een zorgprofessional om een andere zorgprofessional te verzoeken een specifieke medische handeling te verrichten bij een patiënt. Dit kan bijvoorbeeld een voorbehouden handeling zijn in de thuiszorg zoals wondverzorging of het toedienen van medicatie.

Verslag uitbrengen

De mogelijkheid voor een zorgprofessional om een andere zorgprofessional te updaten over een patiënt, waarbij beide zorgverleners betrokken zijn. Dit kan bijvoorbeeld een tussentijdse of eindrapportage zijn van een paramedicus naar een huisarts.

Verzoek doen tot uitvoeringverzoek

De mogelijkheid voor de uitvoerder van een voorbehouden (medische) handeling om de verantwoordelijk arts om een uitvoeringsverzoek hiervoor te vragen.

Hoe werkt het

ZorgDomein zorgt al meer dan 20 jaar voor digitale verwijzingen, zorgaanvragen, rapportages en consulten die bijdragen aan een beter zorgtraject.

13,4

Er worden jaarlijks meer dan 13,4 miljoen zorgkeuzes gemaakt via ZorgDomein.

“In één jaar kregen we bijna 100.000 verwijzingen”.

Deze oplossing is beschikbaar voor:

De onderstaande zorgprofessionals of markten kunnen samenwerken en afstemmen via ZorgDomein

 

Interesse? Neem contact op

Wil je meer weten over deze oplossing of wil je weten hoe ZorgDomein jou of je organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op.

Wij beantwoorden al je vragen en laten je graag alle mogelijkheden van ZorgDomein zien.