Overdracht Huisartsenpost

Een goede informatie-uitwisseling tussen de huisarts en de waarnemend huisarts op de huisartsenpost (HAP) is van groot belang, zowel voor de zorgverlener op HAP als de patiënt. Daarom is het mogelijk om via ZorgDomein verschillende overdrachten te versturen naar de HAP: GGZ-Overdracht, Palliatieve Overdracht, Overdracht Behandelgrenzen en Algemene overdracht huisarts-huisartsenpost. 

Knelpunten in het huidige proces

In de regio’s zijn er diverse werkafspraken gemaakt over de overdrachten, maar er zijn in het huidige proces vaak knelpunten:

  • Er wordt bijvoorbeeld helemaal geen overdracht verstuurd.
  • De overdracht is niet volledig en vaak ook niet gestructureerd.
  • De overdracht wordt niet consequent, maar op verschillende manieren verstuurd: mail, fax, etc.
  • Je moet inloggen bij verschillende systemen

Om dit te voorkomen is er behoefte is aan een efficiënter en gebruiksvriendelijker proces voor het versturen en ontvangen van overdrachten.

Onze oplossing

Vanuit een koppeling in het HIS kan een huisarts direct het vooraf ingevulde overdrachtsformulier veilig, correct en compleet naar de HAP sturen. De huisarts selecteert ‘Overdracht versturen’ en toetst ‘HAP’ in de zoekbalk. Vervolgens vult de huisarts het formulier verder in zoals bij een reguliere verwijzing en verstuurt hij het naar de HAP. Op deze manier is de waarnemend huisarts goed geïnformeerd over de patiënt en kan de patiënt op de beste manier geholpen worden.