ZorgSaam Ziekenhuis stapt over naar ZorgDomein

Sinds 11 juni heeft ZorgSaam Ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen een aansluiting op ZorgDomein. Huisartsen kunnen nu via het digitale platform specialistische zorg vinden, verwijzen en diagnostiek aanvragen. “Een bewezen oplossing,” zo verklaart projectleider Robin Martens de keuze voor ZorgDomein.

Robin Martens is als ICT projectleider en adviseur van begin af aan betrokken geweest bij de aansluiting op ZorgDomein. Binnen ZorgSaam houdt hij zich bezig met projecten op het snijvlak van ICT en zorg, die raakvlakken hebben met ketenpartners zoals huisartsen – en daar past de implementatie van ZorgDomein naadloos in.

Handige koppeling

Robin Martens: “Er bestond hier in Zeeuws-Vlaanderen al langer een regionaal portaal voor huisartsen, met de naam ZIM, dat werd aangeboden door ZorgSaam, in samenwerking met GGZ en paramedische zorg. Maar dat portaal was verouderd. We zijn de markt gaan verkennen voor een vernieuwende manier van verwijzen. We kwamen al snel uit bij ZorgDomein: een bewezen oplossing voor het ontvangen van verwijzingen, met veel contacten in de eerste lijn. Het grootste voordeel van ZorgDomein is de handige koppeling die het platform heeft met HIX, ons informatiesysteem. Daardoor komen de verwijzingen en aanvragen netjes in ons systeem terecht, samen met alle relevante patiëntgegevens. Ook de specialisten ouderengeneeskunde die bij ZorgSaam werken, kunnen nu via ZorgDomein naar het ziekenhuis doorverwijzen: eenvoudig van care naar cure dus.”

Betere service

Het ZorgSaam Ziekenhuis is een van de laatste ziekenhuizen in Nederland die een aansluiting op ZorgDomein nemen. Robin Martens: “Dat komt doordat we zorg verlenen in een tamelijk geïsoleerd gebied tussen de Westerschelde en de Belgische grens. In een stad als Rotterdam zijn bijvoorbeeld veel meer zorgaanbieders; daar móet je wel met je zorgaanbod op ZorgDomein staan. Zeeuws-Vlaamse patiënten kiezen in veruit de meeste gevallen voor zorg in de buurt. Mogelijk verandert dat met de aansluiting op ZorgDomein: dan kunnen huisartsen de toegangstijden van de verschillende ziekenhuizen meenemen in hun keuze. We zien dat niet als bedreiging, maar juist als het meerwaarde voor het leveren van de beste zorg aan de patiënt. Het is goed om te weten op welke toegangstijden je kunt rekenen. In het geval van ZorgSaam zijn ze uitermate kort. ”

Breed verwijsaanbod

De huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen nu via ZorgDomein niet alleen digitaal naar de tweede lijn verwijzen en beeldvormend onderzoek aanvragen, maar ook laboratoriumdiagnostiek aanvragen. Daarvoor werkt ZorgSaam samen met Diagnovum. Zij hebben een groot aantal prikposten in Zuid-Nederland en werken ook met ZorgDomein. Robin Martens: “Het is natuurlijk mooi als we de huisarts een breed verwijsaanbod van zorgverleners in de regio kunnen bieden. Daarom stimuleren we ook paramedici in Zeeuws-Vlaanderen om hun zorgaanbod op ZorgDomein te zetten.”

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws