Nieuws

ZorgDomein zet in op verwijzen vanuit 2de lijn

In de eerstelijns zorg is ZorgDomein veruit de meest gebruikte manier om patiënten digitaal te verwijzen. In 2019 maakt ZorgDomein ook verwijzen en aanvragen vanuit de 2de lijn naar 1ste, 2de en 3de lijnszorg mogelijk. Bovendien zorgen we er specifiek voor dat transferverpleegkundigen inzicht krijgen in het zorgaanbod in combinatie met actuele beschikbare capaciteit bij VV&T-instellingen. Dit alles met als doel de patiëntenstroom vanuit het ziekenhuis veilig en compleet te laten verlopen.

Transfer van  ziekenhuis naar VV&T

Veel patiënten hebben na een ziekenhuisopname nog vervolgzorg nodig in een verpleeg- of verzorgingshuis of thuiszorg dient ingeschakeld te worden. Deze zogenoemde transfer kent nogal wat uitdagingen; waar is er plek en hoe zorg je voor een veilige en complete overdracht van de patiënt? Ziekenhuizen hebben nu onvoldoende zicht op de beschikbare bedden in de regio. En de medische overdracht verloopt vaak nog onbeveiligd of op papier. Gevolg:

  • Zoeken naar beschikbaarheid leidt tot langere ligtijd bij ziekenhuizen, en dus kosten.
  • Informatie komt vertraagd en vaak niet bij de juiste zorgprofessional terecht.
  • Veel onnodig telefonisch contact of e-mails over en weer over beschikbaarheid, status en ontbrekende informatie.
 
De ZorgDomein oplossing

Uniek aan de oplossing van ZorgDomein is dat we niet alleen inzicht geven in de actuele capaciteit van VV&T-instellingen, maar ook nog eens zorgen voor een digitale overdracht van de patiënt. En is tussentijdse afstemming nodig dan kan gebruik gemaakt worden van de in ZorgDomein geïntegreerde zorgmessenger. 

  • Een transferverpleegkundige ziet in ZorgDomein welke VV&T-instelling de benodigde zorg voor de patiënt kan leveren. (zie afbeelding 1)
  • Daarbij is direct zichtbaar of er capaciteit is bij de VV&T-instelling. Na het indienen van een verzoek; koppelt de VV&T-instelling terug of de patiënt in zorg genomen kan worden.
  • Het ziekenhuis houdt zicht op de status van de aanvraag in ZorgDomein en weet wanneer overdrachtsdocumenten gereed gemaakt moeten worden.
  • Op moment van overdracht verstuurt het ziekenhuis de overdrachtsdocumenten tijdig via ZorgDomein naar de VV&T-instelling. 

transfer uit ziekenhuis

 

Meer weten?

Heb je interesse om transfers via ZorgDomein te laten verlopen? Of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.