Nieuws

ZorgDomein voegt op steeds meer gebieden waarde toe

Sander Knotnerus kwam bij ZorgDomein werken als medisch ICT-consultant, maar schoof langzaam op van de technische naar de commerciële kant. Inmiddels is hij een van de product leads, de verbindende schakels tussen commercie en technische ontwikkelaars. Sander: “We willen dat zo veel mogelijk zorgverleners gebruik kunnen maken van ons platform.”

Wat houdt je functie precies in?

“Als product lead ben ik specifiek verantwoordelijk voor nieuwe markten. We willen dat
zo veel mogelijk soorten zorgverleners gebruik kunnen maken van ons platform; behalve huisartsen en paramedici bijvoorbeeld ook specialisten oudergeneeskunde en (wijk)verpleegkundigen. Soms vraagt dat om kleine aanpassingen, het finetunen van bestaande functionaliteiten van ZorgDomein. Bij die nieuwe gebruikers gelden dan nét iets andere procedures bij het verwijzen, bijvoorbeeld in de manier van terugrapportage. In ander gevallen gaat het om een grote toevoeging, bijvoorbeeld de mogelijkheid van rapporteren zonder verwijzing. Soms loopt een patiënt spontaan binnen bij een fysiotherapeut of een andere paramedicus. Zo’n zorgverlener wil vaak aan de huisarts laten weten dat de patiënt in behandeling is of is geweest. Tot voor kort kon dit niet via ZorgDomein, maar sinds kort is dat mogelijk.”

Wat is jouw rol in dat proces?

“Het begint bij prioriteiten stellen. We kunnen niet alles tegelijk doen, dus we moeten kiezen: wat gaan we als eerste maken? Met welke verbetering kunnen we de meeste waarde toevoegen voor onze gebruikers? Ik verdiep me dus eerst goed in het probleem en de beoogde gebruikersgroep, vanuit expertise bij ZorgDomein of door te luisteren naar de praktijk. Met de verzamelde kennis gaan we samen met UX en tech kijken naar de juiste oplossing. Inmiddels ben ik dan expert op zo’n onderwerp, dus speel ik ook een rol in de uitwerkingsfase. Ik overleg met de technici, de designers en UX-ers of ze de goede oplossingen voor het probleem leveren. En ik blijf betrokken bij de livegang én bij de finetuning daarna, om te zorgen dat het écht werkt.”

Hoe kwam je bij ZorgDomein terecht?

“Ik heb medische informatiekunde gestudeerd. Ik zeg wel eens: ik snap hoe een arts werkt, maar bel me niet als je ziek bent. En ik weet wat een computer kan, maar bel me niet als hij stuk is. Na mijn studie werkte ik een tijdlang voor Alert, een EPD die nu alleen nog buiten Nederland gebruikt wordt. Gelukkig belde er een recruiter namens ZorgDomein en daar klikte het direct heel goed mee. Langzamerhand ben ik opgeschoven van de technische kant naar de commerciële kant. Ik begon als functioneel analist en ben ook een tijdlang product owner geweest, een soort vooruitgeschoven post van de ontwikkelteams. Nu ligt de focus van mijn baan dus meer op de markt.”

Hoe is het om bij ZorgDomein te werken?

“Het is een ambitieus bedrijf dat constant in beweging is. Heb je een goed idee dat ons verder kan helpen, dan liggen er overal kansen om je eigen uitdaging te maken. Het is bepaald geen suffe, ingedutte club. Er lopen hier veel jonge, slimme mensen rond en dat is heel inspirerend.”

Hoe denk je dat jouw functie zich gaat ontwikkelen?

“Technisch is er steeds meer mogelijk, en ZorgDomein zelf loopt daarin bepaald niet achter. Nu gaat het erom, het juiste te maken op de juiste manier. We moeten goed luisteren naar de behoefte van de markt en kijken naar het gedrag van onze gebruikers. De wereld verwacht ook meer, ook in de zorg komt de standaard steeds hoger te liggen mede door ZorgDomein. Er is zoveel informatie over de patiënt beschikbaar, en zorgverleners maken daar steeds beter gebruik van. Ze moeten ook wel, want er staan steeds meer verschillende zorgverleners om een patiënt heen.”

Waardoor komt dat?

“Enerzijds door de toenemende specialisatie en de manier waarop de zorg is ingericht, anderzijds doordat mensen steeds ingewikkelder ziek worden. Ze hebben een steeds langere medische geschiedenis en bezoeken vaak meer dan één arts of specialist. Neem alleen al de thuiszorg, ook een terrein waar we veel aandacht aan besteden. Daar heb je te maken met huisartsen, wijkteams, paramedici, specialisten, overkoepelende organisaties, enzovoort. Al die zorgverleners willen laagdrempelig met elkaar kunnen overleggen én ze moeten formeel naar elkaar kunnen verwijzen. Het blijft de kunst om goed aan die combinatie van behoeften te voldoen. Want als al die verschillende zorgverleners zijn aangesloten en goed kunnen samenwerken, betekent dat echt winst voor Nederland.”

Sander