ZorgDomein verkent nieuwe mogelijkheden rondom triage 

ZorgDomein verkent nieuwe mogelijkheden rondom triage  

Om de juiste vervolgactie te bepalen voor binnenkomende patiënten past elk ziekenhuis wel een vorm van triage toe – steeds vaker ook op reguliere verwijzingen. Dit levert nieuwe uitdagingen op in de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen; een reden voor ZorgDomein om een speciaal triageproject te starten. Coördinator Evelien de Wit: “ZorgDomein blijft inzetten op het direct vinden van de juiste zorg; dat willen we zo goed mogelijk faciliteren. Maar áls er triage aan te pas komt, willen we ook bijdragen om die processen in goede banen leiden.”  

Triage bestaat natuurlijk al langer, vooral bij de spoedeisende hulp, maar sinds de coronapandemie hanteren ziekenhuizen ook steeds vaker triage bij reguliere verwijzingen. Ze zien daarin een manier om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten en patiënten passende zorg te bieden. Deze vorm van triage stelt nieuwe eisen aan de samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen, al is het maar omdat triage ertoe kan leiden dat het ziekenhuis de behandeling teruglegt bij de huisarts.  

ZorgDomein speelt een belangrijke rol in het verbinden van huisartsen en ziekenhuizen bij het vinden van de juiste zorg van de patiënt. Daarom was deze toenemende triage een reden om een specifiek triageproject te starten. Er werd gestart met een uitgebreid veldonderzoek: waar zitten de knelpunten in het triageproces en waar liggen de kansen voor verbetering? Om dit goed in kaart te brengen zijn er enquêtes gehouden en gesprekken gevoerd met diverse ziekenhuizen en huisartsen.   

Verschillende triage uitkomsten kennen eigen uitdagingen 

Het veldonderzoek laat zien dat de verbeterpunten nogal uiteenlopen. Dat blijkt wel als je de mogelijke uitkomsten van een verwijzing met triage op een rijtje zet. Een gevolg van de triage kan zijn dat door de uitkomst van de triage de daadwerkelijke wachttijd voor de patiënt kan afwijken van de reguliere toegangstijd. Het is zinvol om dit bijtijds aan de huisarts én de patiënt te melden, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten en onnodige belletjes naar het ziekenhuis vermeden worden.   

De triage kan er ook toe leiden dat een patiënt wordt terugverwezen naar de eerste lijn met een advies aan de huisarts. Dat gebeurt nu op verschillende manieren vanuit verschillende specialismen, meestal buiten ZorgDomein om, terwijl het in veel opzichten handiger is om dit op een eenduidige manier te doen, voor zowel het ziekenhuis als de huisarts.   

Verder kan het gebeuren dat de patiënt intern wordt doorverwezen naar een ander specialisme. Het ziekenhuis moet dat aan de huisarts rapporteren, maar ook daarvoor bestaat geen uniforme manier. Ten slotte kan triage ertoe leiden dat het ziekenhuis tussentijds afstemming met de huisarts zoekt om nog een aanvullende vraag te stellen. Op dit moment gebeurt dit vaak telefonisch en is het vaak een uitdaging om elkaar te bereiken.    

Triage visie laat zien waar ZorgDomein kan bijdragen 

“Op al deze verschillende punten vragen ziekenhuizen en huisartsen aan ZorgDomein om ze daarbij te ondersteunen,” zegt Evelien de Wit, die het triageproject bij ZorgDomein coördineert. “En wij pakken die handschoen graag op. We vinden het erg belangrijk om bij te dragen aan passende zorg voor de patiënt én aan de samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis die daarvoor nodig is.

Op basis van de inzichten uit het uitgebreide veldonderzoek hebben we een visie op triage ontwikkeld: hoe ziet het ideale proces eruit en op welke onderdelen kan ZorgDomein hierin ondersteunen? Vervolgens hebben we onze visie getoetst bij ziekenhuizen en huisartsen, en bespreken we deze in onze overleggen met IT-leveranciers.  

Triage is een veelzijdig vraagstuk, waarbij we van verschillende kanten aan oplossingen werken. Dat doen we op basis van de gedeelde behoefte van verschillende gebruikers. Vandaar dat we in dit traject zo nauw samenwerken met huisartsen, ziekenhuizen én HIS- en EPD-leveranciers. Voor een goede triage is het namelijk belangrijk dat de patiëntinformatie uit de verwijsbrief en het EPD zo veel mogelijk geïntegreerd worden.”  

Triagelabel, een verbeterde verwijsbrief en laagdrempelig contact 

Ondertussen heeft ZorgDomein al enkele concrete stappen gezet om het triageproces beter te stroomlijnen. Omdat het zulke uiteenlopende vragen zijn, zijn daar meerdere ontwikkelteams mee bezig. Evelien de Wit: “Om te beginnen is het belangrijk dat zowel huisarts en patiënt weten dat bij bepaalde verwijzingen triage plaatsvindt, die mogelijk van invloed is op de wachttijd. In ons platform hebben we daarom een ‘triagelabel’ aan de toegangstijd toegevoegd, die huisartsen daarop wijst. Zo kunnen patiënten en huisartsen rekening houden met de mogelijke uitkomsten van triage. We werken er ook aan om de patiënt hierover te informeren via de ZorgDomein patiëntomgeving. 40% van de ziekenhuizen maakt al gebruik van dit triagelabel”.  

Verder onderzoekt ZorgDomein mogelijkheden om de kwaliteit van de verwijsbrief te verbeteren. Ziekenhuizen missen bij de triage zowel medische informatie (zoals vraagstelling, voorgeschiedenis en bijlagen) als logistieke gegevens, zoals contactgegevens van contactpersonen en informatie over beperkingen (is de patiënt wel mobiel?). Evelien de Wit: “We willen het huisartsen makkelijk maken om die gegevens compleet aan te leveren zonder dat het hen meer tijd kost. En op zo’n manier dat het ziekenhuis alle juiste informatie in één keer ontvangt. Ook inventariseren we de behoefte aan laagdrempelig contact rondom een verwijzing of adviesaanvraag, indien dat nodig is vanuit huisarts of ziekenhuis. Veel reguliere verwijzingen vinden zonder triage plaats, en dat blijven we natuurlijk zo goed mogelijk faciliteren; ZorgDomein blijft onverminderd doorontwikkelen op het direct vinden van de juiste zorg. Maar in sommige gevallen is triage van verwijzingen nodig, en ook dan wil je een gestroomlijnd proces zien. Dat is prettiger voor ziekenhuizen, huisartsen én patiënten.”  

Wil je meer weten over onze triage visie en welke stappen wij hierin nemen? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.  

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

Om vindbaarheid te verbeteren, past ZorgDomein AI-technieken toe om de zorgvraag en het zorgaanbod ...

Dit jaar doneert ZorgDomein per ingevulde vragenlijst €1 aan Stichting GNAO1 Nederland. ...