Walter Balestra

ZorgDomein update 2018

2018 was voor ZorgDomein een succesvol jaar, waarin fors geïnvesteerd is om samenwerking in de zorg via digitale verwijzingen en communicatie verder te verbeteren. Patiënten en verwijzers meer inzicht en grip geven op waar welke zorg beschikbaar is, met welke service en kwaliteit, wordt daarbij steeds belangrijker.

 

De missie van ZorgDomein

ZorgDomein wil de juiste keuze in de zorg versterken, door consumenten, verwijzers én zorgaanbieders onderling online te verbinden en daarbij het zorgaanbod transparant te maken. Beter zijn in de zorg moet gaan lonen.

Voor de invulling van deze ambitieuze missie is veilige digitale gegevensuitwisseling een vereiste. Hier geeft ZorgDomein al 18 jaar op grote schaal invulling aan. Enkele cijfers over 2018:

  • 7,3 miljoen eerstelijns verwijzingen: 10% groei t.o.v. 2017 van verwijzingen vanuit de eerstelijn naar ziekenhuizen, ZBC’s en GGZ. Voor veel ziekenhuizen en andere zorgaanbieders betekent dit dat we >90% van de totale toestroom vanuit de eerstelijn volledig digitaal afhandelen; geprotocolleerd, op patiëntafspraak voorgesorteerd en gekoppeld aan planningssystemen en EPD’s.
  • 3,6 miljoen laboratoriumdiagnostiek aanvragen: een groei van 26% t.o.v. 2017.
  • 130 duizend verwijzingen naar eerstelijns praktijken, de VV&T en gemeenten: een groei van 170% t.o.v. in 2017.
  • 1,5 miljoen onnodige patiënt bezoeken aan de tweedelijn voorkomen: door het gebruik van combinatieafspraken en teleconsultaties.
  • 2 miljoen patiënten op het ZorgDomein platform: in 2018 vonden miljoenen patiënten ná hun verwijzing alle relevante informatie op ZorgDomein. Patiënten waardeerden hun bezoek op een schaal van 1-10 gemiddeld met een cijfer 8.

Investeren in groei en innovatie

ZorgDomein investeert elk jaar meer in groei en innovatie. Dit betreft zowel productontwikkeling ten behoeve van bestaande en nieuwe zorgmarkten, als initiatieven om de ZorgDomein-organisatie te verbeteren en optimaal op de snelle groei in te richten. In 2018 heeft ZorgDomein o.a. geïnvesteerd in de volgende initiatieven:

Nieuwe groepen klanten betekent ook koppelingen met nieuwe informatiesystemen. Speciaal aandacht mag uitgaan naar de investeringen die we deden in het bouwen en distribueren van het nieuwe koppelvlak op basis van HL7 FHIR en zorginformatiebouwstenen. In 2018 organiseerden we meerdere ‘jumpstarts’ met groepen ICT-leveranciers en is een eerste groep leveranciers met de nieuwe FHIR-koppeling live gegaan.

Naast investeringen in productontwikkeling en betrokkenheid in nieuwe zorgmarkten, waren in 2018 ook investeringen nodig in de kern van onze organisatie, voornamelijk vanwege onze grote groei in klanten en transacties. Dit betreft o.a. het verbeteren van de performance van de software, het verminderen van risico op uitval en het effectiever inrichten van service en support. Maar ook hebben we twee-factor-authenticatie ingericht op basis van SMS en is een groot deel van de userinterface van ons platform in een moderner jasje gegoten en aangepast voor gebruik op alle (mobiele) platformen.

 

Financieel resultaat

ZorgDomein verwacht in 2018 een omzetgroei te boeken van 11% en een nettowinst van 2,2 miljoen euro. De kostenbasis is in 2018 wederom fors gegroeid, voornamelijk als gevolg van investeringen om de zorg nog efficiënter te maken en nog meer keuzemogelijkheden te geven aan patiënten en verwijzers. Dit heeft tot gevolg dat de winstmarge t.o.v. 2017 is gedaald.

ZorgDomein valt sinds 2017 in de bedrijfsklasse ‘middelgroot’ en heeft daarom afgelopen jaar voor het eerst een officiële accountantscontrole ondergaan. Deze gecontroleerde jaarrekeningen zijn in te zien via de Kamer van Koophandel. Een samenvatting van enkele belangrijke (financiële) kengetallen van de afgelopen jaren staat hieronder, met daarbij ook een voorlopige inschatting voor de resultaten in 2018. De gecontroleerde jaarrekening over 2018 wordt in de tweede helft van 2019 gepubliceerd.

 

2014 2015 2016 2017 2018
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Verwacht
Contract partners (#) 236 301  371  1.271  > 2.000
 Transacties #m  4,2 5,7 7,7 9,6 11,4
 NPS gebruikers **  25 34 29
 Omzet (€m)  8,7 10,2 11,9 13,7 15,2
 Kosten (€m) 7,1 9,4 9,9 11,5 13
 Netto winst (€m)  1,6 0,8 2,0 2,2 2,2
 Netto winst marge  18%  8% 17% 16% 14%

* In deze tabel zijn de cijfers 2018 nog niet definitief.
** Net Promotor Score: bij score ‘0’ zouden er precies evenveel gebruikers zijn die een cijfer 1-6 scoren als gebruikers die een 8-10 scoren. 

In 2017 gaven enkele niet-actieve aandeelhouders van het eerste uur aan hun belang te willen verkopen. Er is daarom gezocht naar een nieuwe aandeelhouder die de ambities en visie van ZorgDomein wil helpen realiseren. Levine Leichtman (voluit Levine Leichtman Capital Partners), een internationale investeerder met ervaring in de zorg, heeft een minderheidsbelang van 35% in ZorgDomein genomen. Als oprichter en CEO van ZorgDomein heb ik mijn belang ook uitgebreid naar 35%. De overige aandelen zijn in handen van het management en medeoprichter. Het management en de oprichters van ZorgDomein houden zo een meerderheid van de aandelen en zeggenschap over de onderneming.

 

Voor alle ziekenhuizen één prijs

Het prijsmodel van ZorgDomein voor ziekenhuizen is sinds 2006 gebaseerd geweest op het aantal EPB’s (Eerste Polikliniek Bezoeken). Deze maat is verouderd, waardoor we genoodzaakt waren het model aan te passen.

Het op EPB-gebaseerde prijsmodel leidde tot onverklaarbare prijsverschillen tussen ziekenhuizen. Bovendien verdubbelde het volume aan transacties via ZorgDomein de laatste jaren, terwijl ons prijsmodel nooit was aangepast en 10 jaar lang zelfs niet was geïndexeerd. Een correctie op de prijs was nodig. Om tot een eerlijker model te komen, besloten we naar een prijsmodel te gaan waarbij een ziekenhuis betaalt voor daadwerkelijk gebruik van ons platform. De prijs per verwijzing is voor alle ziekenhuizen in Nederland gelijkgetrokken. De prijs per verwijzing is gebaseerd op de gemiddelde prijs die ziekenhuizen in 2014, bij de laatste grote hercontractering, betaalden. Bij sommige ziekenhuizen daalt de maandelijkse vergoeding. In de meeste gevallen blijft de stijging beperkt en voor sommige (succesvolle) ziekenhuizen betekent het nieuwe prijsmodel een forse stijging. Allen hebben nu exact dezelfde grondslag en prijsstructuur.

Deze aanpassing heeft veel vragen opgeleverd. Deze beantwoorden wij in elk afzonderlijk geval maar ook op landelijk niveau. Ons streven is en blijft om voor patiënten, huisartsen, ziekenhuizen en koepels te komen tot betere zorg. We staan open voor suggesties hoe we dat beter kunnen doen, ook daar waar het onze inkomsten raakt, zeker gezien de rol die ZorgDomein vandaag de dag in het zorgproces inneemt.

 

Plannen 2019 en verder

Een groeiende omzet maakt het mogelijk ook de komende jaren verder te investeren in uitbreiding naar andere zorgmarkten en het beter in het zorgproces positioneren van de patiënt.

In het afgesloten hoofdlijnenakkoord tussen ziekenhuizen, specialisten en VWS staat dat het volledig digitaal maken van álle informatie-overdracht cruciaal is als ook de inzet van eHealth. Waar de snelheid van digitalisering tot nu toe aan ‘het zorgveld’ werd overgelaten, gaf minister Bruijns van VWS op 21 december 2018 aan dat de overheid digitalisering gaat afdwingen. De fax moet de zorg uit. Terecht.

ZorgDomein heeft de positie, het platform, de koppelingen en de kennis om in deze verdere digitalisering een grote rol te spelen. Met ZorgDomein is in nagenoeg elke regio in Nederland een infrastructuur beschikbaar die perfect gebruikt kan worden om invulling van het hoofdlijnenakkoord te effectueren en versnellen.

We gaan dan ook verwijzen tússen ziekenhuizen, de transfers naar de VV&T, verwijzen terug naar de eerste lijn en veel andere berichtgeving intelligent en op basis van landelijke standaarden digitaal maken. Daarnaast kunnen we eHealth-oplossingen van andere partijen in de zorgflow beter positioneren en de inzet hiervan in de zorgketen effectiever maken, zodat de juiste zorg écht op de juiste plaats komt. ZorgDomein wil deze agenda graag samen met regio’s waar gaan maken.

Andere belangrijke ambities voor 2019 zijn het:

  • mogelijk maken van het digitaal boeken van de afspraak;
  • in de verwijsflow introduceren van screeningstools en online behandelmogelijkheden om de wachtlijstproblematiek in de GGZ het hoofd kunnen bieden;
  • zorgen dat de patiënt na een verwijzing de zorgaanbieder zelf thuis kan kiezen en de verwijzing kan effectueren;
  • toevoegen van verzekeraarsinformatie over zorgaanbod, zoals informatie over of de beschikbare zorg wel gecontracteerd is of niet.

Waarde bieden in de gezondheidszorg

Vanuit ondernemerschap, met eigen risico en zonder subsidie hebben we ZorgDomein tot een landelijk succes gemaakt. Ik ben trots op wat we met ZorgDomein hebben bereikt en de bijdrage die we samen met onze betrokken medewerkers dagelijks leveren aan de samenleving.

De vraag naar zorg neemt jaarlijks flink toe en zal nog forser gaan groeien. ZorgDomein deelt de zorg, en ziet voor zichzelf een serieuze rol, om de gezondheidszorg betaalbaar en efficiënt te houden. Daadwerkelijk verbeteren van de gezondheidszorg is en blijft onze drijfveer. Daar mag iedereen ons op blijven aanspreken. Graag zelfs, want samen bereiken we meer.

Namens het ZorgDomein team,

Walter Balestra,
Oprichter en CEO

31 december 2018

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te ...

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...