ZorgDomein Transfer: de belangrijkste ontwikkelingen in 2021

In 2021 hebben we – samen met de gebruikers van de ZorgDomein Transfer oplossing – gewerkt aan een gemeenschappelijk doel: het verminderen van verkeerde beddagen en een betere en efficiëntere samenwerking in de regio tussen huisartsen, ziekenhuizen en VVT’s (in- en extramuraal). We hebben goede stappen gezet en tegelijkertijd liggen er nog veel kansen om ons product in 2022 verder te ontwikkelen.
Een mooi moment om terug te kijken naar wat we allemaal samen bereikt hebben.

Jaaroverzicht in cijfers

Aantal plaatsingsverzoeken: 30.000
Aantal overdrachten: 6.044
Aantal nieuwe regio’s live: 5
Aantal transferverpleegkundige: 407
Aantal zorgbemiddelaars: 944

 

De belangrijkste ontwikkelingen

In het afgelopen jaar is samengewerkt aan het verbeteren en doorontwikkelen van de Transfer oplossing. Hieronder een overzicht met 3 belangrijke ontwikkelingen in 2021 in het optimaliseren van het product en de samenwerking:

Top 3 optimaliseren Transfer

1. Verbeteringen in sturen overdrachten

  1. Overdrachten versturen vanuit het plaatsingsverzoek en via SSO vanuit HIX.
  2. Verpleegkundigen kunnen gecombineerde overdrachten versturen.
  3. Zorgbemiddelaars kunnen het cluster (afdeling) voor de overdracht selecteren.

2. Patiënt op wachtlijst plaatsen

In tijden wanneer de zorgvraag groter is dan het aanbod kunnen niet alle plaatsingsverzoeken direct geaccepteerd worden. Patiënten kunnen dan in ZorgDomein op de wachtlijst geplaatst worden. VVT’s kunnen bij het tonen van hun capaciteit in het aanbodscherm ook laten zien hoe lang de wachtlijst is.

  • VVT’s hebben een goed overzicht van patiënten op de wachtlijst en kunnen bij een vrije plek direct een verzoek accepteren.
  • Transferbureaus weten beter waar ze aan toe zijn en wanneer een plaatsingsverzoek in behandeling is.
  • Bij keuze zorgproduct voorafgaand aan plaatsingsverzoek kan het transferbureau zien hoeveel patiënten op de wachtlijst staan en hier rekening mee houden in de keuze waar de patiënt wordt aangeboden.

3. Nieuwe gegevens beschikbaar data-export

In de nieuwe versie van de export (vanuit regie) zijn nieuwe data kolommen toegevoegd die belangrijk zijn voor het in kaart brengen van het transferproces.

Top 3 samenwerking

1. Samenwerken met gebruikers

Door samenwerking en afstemming met gebruikers is de Transfer-oplossing verder ontwikkeld en geoptimaliseerd.

2.Samenwerken voor eOverdracht
(Regeling InZicht)

Er is samengewerkt met diverse leveranciers (o.a. ChipSoft, Adapcare, PinkRoccade Healthcare, Nedap Healthcare) én regio’s voor eOverdracht Regeling InZicht. Hierin zijn mooie stappen gezet om op door te kunnen ontwikkelen in 2022.

3. Werkgroep coördinatiepunten

Voor de doorontwikkeling van de coördinatiepunten is er een werkgroep opgezet met afgevaardigde uit vier regio’s vanuit zowel coördinatiepunten als VVT’s. Het doel is om te komen tot een nieuw aanvraagformulier dat kan worden ingezet voor de aanvraag vanuit de verwijzer naar het coördinatiepunt en voor het plaatsingsverzoek vanuit het coördinatiepunt naar de VVT’s.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws