Nieuws

“ZorgDomein kan de zorg echt in beweging brengen.”


ZorgDomein_Web_Sophie.jpg

Via een studie bedrijfskunde rolde Sophie Borm de zorg in, en ze kwam uit bij ZorgDomein. Momenteel vervult ze een dubbele functie: als accountmanager onderhoudt ze contacten met ziekenhuizen, en vanuit Commercie is ze verantwoordelijk voor de uitrol van de zorgmessenger Patiëntoverleg. Sophie: “De verwijsdata van ZorgDomein hebben strategische waarde voor ziekenhuizen.”

Wat doe je als accountmanager?

“Ik ben veel onderweg om de relaties met ziekenhuizen te onderhouden en om ze te adviseren. Ik probeer altijd uit te vinden waar het ziekenhuis mee bezig is: wat zijn hun plannen voor de toekomst, wat vinden ze belangrijk? ZorgDomein kan daarin namelijk heel goed een strategische partner zijn. Om te beginnen verbinden we zorgverleners met elkaar uit allerlei hoeken van de zorg. Bovendien beschikken we over een schat aan verwijsdata die zorginstellingen kunnen gebruiken als stuurinformatie. Daarom ga ik graag met ziekenhuizen in gesprek om te horen welke strategische thema’s er spelen en hoe ZorgDomein hierin kan bijdragen. Ik nodig ziekenhuizen altijd uit: ga met ons in gesprek, zodat we met jullie mee kunnen denken over de toekomst van de zorg binnen jullie ziekenhuis. ZorgDomein kan de zorg echt in beweging brengen, dat vind ik erg belangrijk.”

Wat is je andere functie?

“Vanuit Commercie ben ik verantwoordelijk voor de uitrol van Patiëntoverleg. Dat is trouwens óók een manier waarop we zorginstellingen kun helpen: bij hun strategie om het contact met de eerste lijn en de ketenpartners aan te halen. Patiëntoverleg is erg handig, ook voor ziekenhuizen die beter bereikbaar willen zijn voor andere zorgverleners. Daarnaast kun je als ziekenhuis ook eenvoudig overleggen met bijvoorbeeld een Specialist Oudergeneeskunde. Zo bereik je ook zorgverleners die nog niet met onze verwijsapplicatie werken.”

Kom je uit de zorgsector?

“Nee, ik heb eigenlijk bedrijfskunde gestudeerd met een specialisatie in HRM. Mijn scriptie ging over het effect van training op een organisatie, en voor dat onderzoek interviewde ik de medewerkers van twee zorginstellingen. Daar viel het me op hoeveel mensen met een goede intentie de zorg waren ingegaan, maar gaandeweg vastliepen. Die bevlogenheid raakte me, maar ook het trieste feit dat ze niet de zorg konden leveren die ze zouden willen.

Hoe kwam je bij ZorgDomein terecht?

“Ik werkte hiervóór anderhalf jaar in een ziekenhuis, waar ik meehielp met het ontwikkelen van zorgpaden. We ontwikkelden een patiëntvriendelijk en efficiënt zorgtraject vanuit een aantal diagnose-behandelcombinaties, bijvoorbeeld een heel traject voor patiënten met chronisch hartfalen: welke onderdelen zijn er, hoe lang duurt het zorgtraject, hoe maak je het zo patiëntvriendelijk mogelijk? Aan het eind van elk kwam zorgpad steevast de vraag: hoe zetten we het in ZorgDomein? Zo leerde ik het bedrijf kennen, en in augustus 2014 ben ik bij ZorgDomein gestart.”

En: nog steeds blij met de switch?

“Ja, de dynamische sfeer bij ZorgDomein vind ik heel inspirerend. En het is mooi om echt een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de zorg. Want als je zoals ik met een frisse blik in de zorgsector rondloopt, zie je wel vreemde dingen. Ik weet nog dat er in het ziekenhuis waar ik werkte een slaaponderzoek plaatsvond, waarvoor de deelnemers allemaal elektroden opgeplakt kregen. Maar de afdeling die ze opplakte, was ‘s middags tussen één en half vier beschikbaar. Dus die mensen liepen urenlang met een lijf vol plakkers door het ziekenhuis! Dat is nou typisch een geval waarin je betere patiëntenzorg kunt leveren door de logistiek te verbeteren.”