Nieuws

ZorgDomein Insights: Betere sturing door meer inzicht

Zorg verbeteren, dat is de missie van ZorgDomein. Een van de manieren om dat te bereiken, is de juiste patiënt op het juiste moment op de juiste plaats krijgen. Vanuit de gedachte om dit steeds beter te doen is ZorgDomein Insights ontstaan. ZorgDomein Insights geeft inzicht in vraag en aanbod en daarmee een krachtig stuurinstrument.

Op dit moment bouwt ZorgDomein aan een data analytics tool voor zorgaanbieders. Dit is een gebruiksvriendelijk dashboard dat beter inzicht geeft in (de ontwikkelingen van) de zorgvraag die je ontvangt in relatie tot je eigen zorgaanbod. Door beter inzicht kun je gerichter sturen op het bereiken van de doelstellingen van jouw organisatie.

Het dashboard is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgaanbieders en geeft op een interactieve manier helder inzicht in de transacties van je eigen zorginstelling. De input bestaat uit de unieke, real time verwijsdata uit ZorgDomein. De output is een kant-en-klare, visuele en op jouw behoefte af te stemmen rapportage, die direct inzicht geeft in mogelijke actiepunten om organisatie-doelstellingen te bewerkstelligen.  

Sturen op instroom én efficiëntie

Met dit inzicht biedt ZorgDomein twee grote voordelen. Door meer inzicht in de vraag van patiënten en cliënten en ook in (de eigenschappen van) je eigen aanbod, kun je je eigen aanbod passend maken. Zo stuur je op de voor jouw organisatie relevante instroom.  Ten tweede kun je met deze inzichten ook sturen op het inrichten van efficiëntere zorgpaden voor je patiënten. Dit resulteert in beter voorbereide patiënten en cliënten naast optimalisatie van eigen werkprocessen en communicatie.

Gefaseerde uitrol vanaf 2018

ZorgDomein Insights stelt de eerste versie van het dashboard in de loop van 2018 beschikbaar voor haar ziekenhuis en ZBC klanten, de andere sectoren volgen daarna. ZorgDomein integreert het dashboard in haar platform. “We zien graag dat zorgverleners ons platform optimaal benutten; het strategisch gebruik van de transactiedata is daar een onderdeel van”, aldus Walter Balestra, CEO van ZorgDomein.

Heb je een vraag of wil je meer weten over hoe jij jouw organisatie nog beter kan sturen met ZorgDomein Insights? Neem dan contact met ons op.

header foto grijs ZBC