ZorgDomein gaat voor gemeenschappelijk gedragen Nuts standaarden voor eOverdracht

Om te garanderen dat zorgorganisaties hun patiënten elektronisch kunnen overdragen op basis van vertrouwelijkheid, gaan negen IT-aanbieders in de langdurige en ziekenhuiszorg gebruik maken van de Nuts standaarden. ZorgDomein is daar een van. Net als Adapcare, Ecare, Gerimedica, Lable, PinkRoccade Healthcare, Nedap Healthcare, SDB Groep en Tenzinger. Allen ondertekenden op 26 november de intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’. Zij nemen de Nuts eOverdracht software op in hun zorgoplossingen bij de implementatie van de eOverdracht in het kader van VIPP InZicht.

Waarborgen vertrouwelijkheid

Omdat er nog geen landelijk aangewezen infrastructuur bestaat voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid binnen de eOverdracht, heeft een aantal zorg-IT aanbieders in de langdurige en ziekenhuiszorg het voortouw genomen voor het implementeren van een gemeenschappelijk gedragen standaard. Met het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht‘  bekrachtigen negen aanbieders dit initiatief. Zij gaan gebruik maken van Nuts bij het implementeren van de eOverdracht. Hiermee geven zij een duidelijk signaal af aan de gebruikers van hun zorgoplossingen: een patiënt/cliënt kan veilig en volgens alle wettelijke eisen elektronisch worden overgedragen aan een andere zorginstelling.

Essentiële oplossing voor eOverdracht

Herre Uittenhout, Head of interoperability ZorgDomein: “Met ZorgDomein Transfer bieden we een oplossing voor het zoeken van vervolgzorg voor patiënten in het ziekenhuis. Om de zorg goed te kunnen continueren, is het belangrijk dat de juiste patiëntgegevens en informatie worden meegestuurd. Welke informatie dat moet zijn, is vastgelegd in de eOverdracht informatiestandaard van Nictiz. Nuts biedt een essentiële oplossing voor het realiseren van de eOverdracht door vraagstukken rondom authenticatie, autorisatie en adressering te beantwoorden, die na de InZicht proeftuinen nog open stonden. Er is voor het toepassen van de Nuts standaarden bij de eOverdracht al veel gezamenlijk werk verzet en beproefd. ZorgDomein heeft daarin continu meegedacht. Dit voorbereidende werk helpt bij de realisatie van de eOverdracht. De Nuts standaarden zijn open en decentraal, zodat elke leverancier ze zelfstandig kan implementeren. Door uit te gaan van de eigen kracht van leveranciers worden afhankelijkheden beperkt en kan de uitwisseling tussen verschillende architecturen stapsgewijs worden opgestart en uitgebreid.”

Regionaal èn landelijk samenwerken

De intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’ is getekend door vertegenwoordigers van Adapcare (met ECD Pluriform Zorg), Ecare (met ECD PUUR.), Gerimedica (met ECD Ysis), Lable (met EDC Lable Care), Nedap (met ECD Ons), PinkRoccade (met ECD mijnCaress), SDB Groep (met SDB ECD), Tenzinger (met ECD Fierit) en ZorgDomein.
Deze zorg-IT aanbieders onderschrijven het principe van Nuts om verschillende redenen. Zo stelt de decentrale infrastructuur van Nuts hen in staat om direct vanuit hun eigen systeem veilig met elkaar te communiceren. Daardoor kunnen zorgorganisaties die met hun oplossingen werken, gemakkelijk met elkaar samenwerken, zowel op regionaal als landelijk niveau.
Door gebruik te maken van de Nuts standaarden is bovendien voor alle zorg-IT leveranciers duidelijk hoe en volgens welke principes informatie uitgewisseld wordt. Dit scheelt hen en ook zorgorganisaties veel tijd en geld, wat de invoering van de eOverdracht vereenvoudigt en versnelt.
Naast het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’ werken dezelfde zorg-IT leveranciers binnen de Taskforce Samen Vooruit aan een Technische Afspraak. Ook voeren Nuts en Twiin gesprekken over het opnemen van eOverdracht in het Twiin afsprakenstelsel. Dit zijn geen gescheiden of concurrerende processen: het realiseren van eOverdracht is het centrale doel.

Meer informatie over Nuts

Nuts is een samenwerkingsverband van IT-aanbieders dat zich richt op een decentraal communicatienetwerk, waarbij gegevens gemakkelijk, veilig en snel uitgewisseld kunnen worden tussen alle Nederlandse zorgverleners.

Nuts laat systemen van verschillende zorg-IT aanbieders rechtstreeks met elkaar communiceren, zonder systeemspecifieke koppelingen of verplichte tussenkomst van een centrale dienstverlener. Daardoor kan elke zorgaanbieder zelfstandig kiezen welke applicatie of welk platform zij wil inzetten voor een bepaalde uitwisseling. Hiervoor ontwikkelt Nuts standaarden en levert een open source referentie implementatie op basis van deze standaarden: een zogenaamde Nuts-node. Dit is software die gratis beschikbaar is voor alle leveranciers die samen een technisch vertrouwensnetwerk willen realiseren. Daarvoor richt Nuts zich op vier aspecten: authenticatie, autorisatie, adressering en logging. Zorg-IT leveranciers kunnen de Nuts-node

in hun eigen systeem opnemen of op basis van de standaarden zelf een implementatie maken. Nuts nodes zijn met elkaar verbonden en vormen een netwerk. Leveranciers adverteren namens de zorgaanbieder welke gegevensdiensten zij ondersteunen, zoals eOverdracht en Zorginzage.

Deelnemers aan Nuts zijn o.a. Adapcare, Avinty, Caren, Caresharing, Ecare, Enovation, GeriMedica, I-logos, Infozorg, Intramed, Ivido, Jouw Omgeving, Lable Care, Mextra, Miles Ahead, Nedap, OZO verbindzorg, Pact.care, Pink Roccade Healthcare, SDB Groep, Stichting Privacy by Design, Tenzinger, Quli, PhilipsVitalHealth Software, Wijtz, Zorg op Orde en Zorg voor Kennis. Meer informatie over Nuts is te vinden via: https://nuts.nl

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws