VVT’s en St Jansdal werken samen met ZorgDomein Transfer

Tien VVT’s en St Jansdal werken sinds vorig jaar november samen met de Transferoplossing van ZorgDomein om voor patiënten vanuit het ziekenhuis, zo snel mogelijk de juiste plek voor vervolgzorg te vinden. In eerste instantie voor de intramurale zorgorganisaties, de thuiszorg volgt in februari. Vanuit de transferafdeling van St Jansdal en het Coördinatiepunt Veluws Ouderen Servicepunt (VOS) wordt op basis van capaciteitsinzicht in de regio een VVT benaderd rondom uitplaatsing van een patiënt uit het ziekenhuis naar de VVT.

De implementatie was in vier weken afgerond voor de gehele regio. De VVT’s hebben gelijktijdig deze regionale implementatie doorlopen. Vooraf zijn de werkafspraken goed in kaart gebracht en deze worden met regelmaat geëvalueerd, om zo goed mogelijk met elkaar samen te kunnen werken.

Koppeling met Epic EPD

Samen met St Jansdal, Epic en ZorgDomein is er een koppeling ontwikkeld om vanuit Epic via Single Sign On (SSO) ZorgDomein op te starten. De juiste patiëntgegevens komen dan direct mee vanuit Epic in ZorgDomein. Vervolgens hebben transfermedewerkers in ZorgDomein inzicht in de capaciteit van VVT-instellingen en kunnen ze op basis van capaciteit een plaatsingsverzoek sturen.

Eerste stap in uitfaseren arbeidsintensieve papieren overdracht

“De integratie binnen het EPD zijn we met ZorgDomein stapsgewijs aan het doorontwikkelen. In eerste instantie gericht op het eenvoudig kunnen inloggen en vervolgens ook op het automatisch doorsturen van gegevens zodat medewerkers dit niet meer hoeven over te typen. Op dit vlak zullen we komende periode met elkaar nog optimalisaties doorvoeren die ook in lijn zijn met de landelijke standaarden. Wij zijn erg blij met deze stappen en hopen op deze manier ook de samenwerking in de regio te bevorderen en de arbeidsintensieve papieren overdracht uit te faseren”, aldus Robbert Dijkhuizen, manager IAMT binnen St Jansdal.
St Jansdal en ZorgDomein werken nu samen aan de vervolgstap zoals de mogelijkheid om na het accepteren van het plaatsingsverzoek de overdrachtsdocumenten van de patiënt via de koppeling naar de juiste VVT te kunnen versturen. St Jansdal is hiermee straks het eerste EPIC ziekenhuis dat naast de koppeling voor het ontvangen van verwijzingen ook een koppeling heeft voor het kunnen versturen van verwijzingen.

VOS en Spoedeisende Hulp (SEH) ook op ZorgDomein

Een coördinatiepunt is een centraal aanspreekpunt voor verwijzers, zoals de huisarts en de SEH, voor ondersteuning in het vinden van de juiste plek voor vervolgzorg voor een patiënt. Het doel van een coördinatiepunt is om zo snel mogelijk de best passende zorg te vinden.
Het VOS is ingericht op ZorgDomein en vindt een plek voor onder andere kortdurend verblijf voor patiënten die daarvoor worden verwezen door huisartsen en de SEH. De SEH van St Jansdal werkt ook met ZorgDomein voor het doorverwijzen van patiënten. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de dienstverlening van het VOS.

Capaciteit in de regio inzichtelijk

Capaciteitsinzicht in de regio is belangrijk. Binnen ZorgDomein Transfer wordt gebruik gemaakt van plaatsingsverzoeken, waarbij per zorgproduct de beschikbare bed- of thuiszorg capaciteit kan worden aangegeven. Hierbij kan gewerkt worden met een stoplicht, waarbij het aantal beschikbare bedden kan worden weergegeven, maar ook de optie “beschikbaar vanaf…” of aantal aanvragen op de wachtlijst. Voor extramurale zorgproducten kan er gewerkt worden met tijdsloten, eventueel per thuiszorgteam.

Verdere samenwerking na implementatie

“Het was na de implementatie met de intramurale instellingen voor de meeste transfermedewerkers/ klantadviseurs in eerste instantie wennen om op een andere manier te werken, maar het leverde direct ook veel inzicht in het transferproces op. Het is voor het ziekenhuis en het VOS prettig dat er inzicht is in de capaciteit in de regio. Dat scheelt veel bellen en mailen en dus ook tijd. Tegelijkertijd is het nog wel een uitdaging op de capaciteit goed bij te houden en inzicht te hebben in toekomstige plekken. Ook wordt het overzicht over lopende dossiers en acties in ZorgDomein Transfer nog niet altijd als logisch ervaren dus daar zitten zeker nog kansen om deze oplossing in ZorgDomein te verbeteren. We hebben als regio wekelijks een transferoverleg. ZorgDomein transfer is een vast punt op de agenda. Zo kunnen we de gemaakte werkafspraken evalueren en knelpunten met elkaar oplossen of als wens indienen bij ZorgDomein.” Aldus Henny Bulten-Speksnijder, Beleidsadviseur St Jansdal/ regionaal projectleider ZorgDomein transfer.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws