Aantal verwijzingen naar ziekenhuis vorige week boven 100.000

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn vorige week door huisartsen weer meer dan 100 duizend verwijzingen gedaan voor patiënten naar een ziekenhuis of kliniek. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80 procent van voor de corona-uitbraak. De verwijsdata naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) duiden eveneens op een stevig herstel tot ongeveer 85% van het verwachte aantal verwijzingen. 

De NZa geeft in haar wekelijkse rapport een overzicht van de zorg die door de corona-uitbraak is uitgesteld. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokkenen kunnen die gegevens gebruiken om de zorg gefaseerd weer op te schalen.

Totaal aantal verwijzingen

Op basis van de data van ZorgDomein ziet de NZa dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis inmiddels ruim 743 duizend minder verwijzingen naar het ziekenhuis hebben gedaan dan verwacht en 54 duizend minder verwijzingen naar de ggz. Deze getallen zijn exclusief de verwijzingen die al eerder zijn uitgegeven, maar waarvoor de zorg door de crisis mogelijk is uitgesteld. De toename van het aantal verwijzingen geldt voor alle ROAZ regio’s, provincies en specialismes.

Spoedverwijzingen medisch-specialistische zorg

Spoedverwijzingen naar specialismen in ziekenhuizen en klinieken die lang achterliepen (onder andere orthopedie en dermatologie) zijn weer bijgetrokken. Bij dermatologie is mogelijk zelfs sprake van compensatie, omdat meer patiënten verwezen worden dan verwacht op basis van de data van 2018, 2019 en de eerste weken van 2020.

Vervolg

We zien dat de verwijzingen in zowel de ggz als de medisch-specialistische zorg weer op een normaler niveau komen. De NZa zal de rapportage voor de ziekenhuiszorg pas weer uitvoeren als zij ook nieuwe informatie hebben over het aantal behandelingen (de productiedata). De NZa verwacht in de derde week van juni een nieuwe rapportage uit te brengen. De volgende rapportage voor de ggz zal de NZa we naar verwachting volgende week uitbrengen.

Data ZorgDomein
ZorgDomein publiceert ook zelf regelmatig cijfers inzake het aantal verwijzingen. Niet alleen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, maar naar alle verschillende disciplines  in het zorgveld. De laatste update vind je hier. Dinsdag 9 juni publiceren we weer nieuwe cijfers en grafieken.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...