Zorggroep HONK: “Verwijsdata van ZorgDomein geven inzicht in verwijsgedrag en helpen bij een goed gesprek over zinvol verwijzen”

Steeds vaker willen zorggroepen inzicht krijgen in de regionale verwijsdata, vooral als gevolg van de landelijke leidraad Meer Tijd voor de Patiënt. ZorgDomein levert deze verwijsdata graag aan, maar moet daarbij wel zorgen dat dit technisch en juridisch goed is ingeregeld. Daarom startte dit voorjaar een pilot bij vijf zorggroepen, onder meer bij HONK. Doreen de Jong is enthousiast over de resultaten: “Als jouw zorggroep met ZorgDomein werkt, zou ik zeker gaan informeren naar de mogelijkheden.”
In regio Alkmaar zijn rond de honderd huisartspraktijken aangesloten bij HONK: Huisartsen Organisatie Noord Kennemerland. HONK faciliteert niet alleen spoedeisende zorg en multidisciplinaire zorgprogramma’s, maar ondersteunt huisartsen ook op gebieden als ICT en kwaliteitsbevordering. Doreen de Jong is als manager eerstelijnszorg betrokken bij het programma Meer Tijd voor de Patiënt en de pilot hierbinnen rond de verwijsdata. “In het kader van dit programma is HONK al sinds 2022 bezig met het verzamelen en analyseren van verwijsdata,” zegt ze. “De zorgverzekeraar gaf onze huisartsen een vergoeding voor verruiming van hun spreekuurtijd, maar dan moesten we wel zorgen voor stabilisering en liefst verlaging van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn.”

De Jong nam het inhoudelijke deel van dit programma voor haar rekening. “We wilden dus inzicht krijgen in de verwijzingen. Een belangrijke hulp daarvoor waren de ZorgDomein-verwijsdata van de Noordwest Ziekenhuisgroep hier, maar onze huisartsen verwijzen ook naar andere ziekenhuizen en naar zbc’s – zeker sinds de covid-pandemie. We hebben dus in een eerder stadium al eens bij ZorgDomein geïnformeerd of ze ons de complete verwijsdata konden leveren. En toen we van deze pilot hoorden, hebben we meteen meegedaan.”

Verhelderende presentatie voor huisartsen

Bij de start van de ZorgDomein-pilot, dit voorjaar, lag de nadruk op het technisch en juridisch goed inregelen, wat zeker in het kader van de privacy belangrijk is. Doreen de Jong: “De verwijsgegevens die we ontvangen zijn door deze secure implementatie uiteraard niet herleidbaar. HONK en ZorgDomein tekenden een privacy-overeenkomst en de huisartsen gaven hun machtiging.”

De zorggroep kon de geleverde verwijsdata direct toepassen. Doreen de Jong: “Omdat we al langer met verwijsgegevens bezig zijn, hadden we zelf al een dashboard ontwikkeld. We konden zien welke specialismen de meeste verwijzingen kregen, zoals orthopedie, KNO, reumatologie en dermatologie. Maar we zagen ook de details: welke praktijk heeft hoeveel maal naar welk specialisme verwezen? Als zorggroep zien we het nut in van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Tijdens de pilot organiseerden we een aantal bijeenkomsten waarop we de verwijsdata met onze huisartsen deelden. Dat was zeer verhelderend. Huisartsen probeerden onderling te achterhalen waarom de een vaker dan een ander naar een bepaalde specialist verwees, en ze gaven elkaar tips om dat te ondervangen. De verschillen komen onder andere voort uit de opbouw en ligging van de praktijk, maar ook uit de aanwezigheid van andere disciplines of het gebruik van teleconsultatie”

Verwijsdata zijn een handig hulpmiddel

Doreen de Jong is erg te spreken over de samenwerking met ZorgDomein tijdens deze pilot. “Ze luisteren goed naar de vraag en pakken wensen voor verbeteringen snel op. HONK wil de verwijsdata bijvoorbeeld graag per kwartaal kunnen bekijken, zodat ze gelijk lopen met andere rapportages. Daar zijn ze nu voor aan het zorgen.”

De Jong kan het gebruik van de verwijsdata zeker aanbevelen. “Sterker nog: dat doe ik al. Onlangs gaf ik een webinar aan andere zorggroepen in het kader van het project ‘Meer tijd voor de patiënt’. De boodschap: als jouw regio met ZorgDomein werkt, zou ik zeker gaan informeren naar de mogelijkheden. Want stabilisering en liefst verlaging van het aantal verwijzingen is nog altijd een doelstelling waar we naartoe willen bewegen. Je hoort wel eens dat goede zorg uit vier onderdelen bestaat: patiënttevredenheid, kostenefficiëntie, kwaliteit van de zorg én werkplezier in de praktijk. Het voorkomen van onnodige verwijzingen is eigenlijk voor al die onderdelen positief. Zeker ook voor het werkplezier: als huisarts word je gewoon gelukkiger als je de juiste beslissingen met je patiënten neemt. En die verwijsdata zijn daarbij een handig hulpmiddel, want ze maken heel inzichtelijk hoe je het doet in verhouding tot je collega’s en geven daarmee bruikbare input voor een goed gesprek met elkaar.”

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te ...

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...