Verbeteren toeleiding GGZ voor juiste zorg, op juiste plek, op juiste moment

Verwijzers willen de beste mogelijk zorg vinden, bieden en regelen voor hun patiënten. Binnen de GGZ is dit regelmatig een uitdaging. Daarom zijn we de toeleiding naar de GGZ aan het verbeteren met als doel te zorgen voor een juiste match tussen de zorgvraag van de patiënt en het zorgaanbod en de patiënt (zo snel mogelijk) op de juiste plek te krijgen.

Aanleiding voor verbeterde toeleiding GGZ

Een lang gekoesterde wens van zowel huisartsen als GGZ-aanbieders is om het zorgaanbod op ZorgDomein te kunnen onderscheiden op basis van echelon. Daarnaast zien we binnen de GGZ-markt een aantal andere uitdagingen;

Hoog aantal herverwijzingen

Het aantal herverwijzingen is op ZorgDomein veel hoger binnen de GGZ dan bijvoorbeeld naar ziekenhuizen. Huisartsen geven aan dat het soms lastig is een keuze te maken voor bGGZ of sGGZ. Daarnaast geven GGZ-aanbieders aan dat ze vaak verwijzingen binnen krijgen die niet voor hen geschikt zijn of niet op de juiste plek binnen komen. Ook geven aanbieders aan dat na triage door hen de behandeling vaak binnen een andere echelon wordt voortgezet, dus verschuift van sGGZ naar bGGZ.

Lange wachttijden en tonen best passende zorgaanbod

De GGZ kampt met lange wachttijden, er wordt vaak voor grote (bekende) aanbieders gekozen terwijl er ook kleine instellingen en/of praktijken zijn met passend zorgaanbod. Door het huidige algoritme komen de best passende zorgaanbieders onvoldoende naar boven. Ook is online zorgaanbod (als alternatief) is onvoldoende vindbaar

Reacties op eerste ontwerp positief

Er is in samenwerking met huisartsen, zorgaanbieders en patiënten onderzocht hoe we de toeleiding kunnen verbeteren. Deze verkenning heeft een voorlopig ontwerp opgeleverd dat is getoetst bij een aantal huisartsen (gebruikerstesten) en diverse GGZ-aanbieders (panelgesprekken). De reacties op het eerste ontwerp zijn positief en beide doelgroepen zijn enthousiast en zien de toegevoegde waarde.

Volgende stap: toetsen geoptimaliseerde ontwerp

Het eerste ontwerp is omgezet naar een proeftuin waarin we huisartsen om feedback hebben gevraagd. Naar aanleiding van hun feedback hebben we verbeteringen doorgevoerd. De volgende optimalisaties worden getest in de praktijk;
 • Verwijscriteria als beslisondersteuning voor type zorg (echelon), na de keuze voor bGGZ of sGGZ wordt ook alleen dit aanbod getoond;
 • Meenemen van persoonlijke voorkeuren van de patiënt. Bijvoorbeeld: wensen over de afstand, gecontracteerde zorg en vorm van behandeling zodat het meest relevante zorgaanbod bovenaan wordt getoond;
 • Nieuwe look en feel van het aanbodscherm voor meer overzicht en makkelijk te gebruiken filters;
 • Producten los van locaties van de zorgaanbieder tonen zodat enkel relevante zorgproducten worden getoond en dus sneller het passende zorgaanbod wordt gevonden;
 • Aangepaste sortering op basis van verwijscriteria en patiënt voorkeuren;
 • Betere vindbaarheid van aanbieders via de zoekbalk;
 • Mogelijk om specifiek te filteren op 100% online aanbod.

Getoonde aanbod beter laten aansluiten bij de zorgvraag

De deelnemende GGZ-aanbieders verrijken hun zorgaanbod door twee extra informatievelden toe te voegen aan het huidige zorgaanbod (1) waar wordt de zorg geleverd; bij de zorgaanbieder, bij de patiënt thuis of volledig online-behandeling en (2) kenmerk; betreft het zorgproduct basis, specialistisch of overige GGZ-zorg. Deze extra informatie zorgt ervoor dat het getoonde zorgaanbod optimaal aansluit bij de zorgvraag. Huisartsenpraktijken die deelnemen aan de pilot gebruiken voor verwijzingen naar GGZ de verbeterde toeleiding; voor verwijzen naar andere zorg verandert er niets. Na een aantal weken zullen we om feedback vragen.

Leren wat goed werkt door feedback vanuit de praktijk

Doel is te leren wat wel en niet werkt en hoe deze nieuwe toeleiding gebruikt en ervaren wordt door zowel huisartsen als GGZ-aanbieders als voorbereiding op een bredere uitrol. We streven naar de patiënt (zoveel mogelijk) direct op de juiste plek. In de praktijk betekent dit meer gemak in het verwijsproces naar de GGZ door;
 • Beslisondersteuning voor type zorg. Met het toevoegen van verwijscriteria helpen we de huisarts bij het kiezen van de juist zorg, passend bij de zorgvraag.
 • Door uitleg van de verwijscriteria bekijken huisartsen en GGZ-aanbieders de casus vanuit eenzelfde context.
 • Minder herverwijzingen dus minder administratieve rompslomp
 • Vaker vinden van relevant zorgaanbod n.a.v. de zorgvraagspecificatie en patiënt voorkeuren

Hoe nu verder?

We zijn nu de laatste hand aan het leggen aan de voorbereidingen zodat we de verbeteringen kunnen gaan toetsen in de praktijk.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te ...

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...