Nieuws

Veel zorginstellingen vinden het nu tijd om met ZorgDomein te starten

Verpleging, verzorging en thuiszorg; het is een snelgroeiende sector, en zeker voor ZorgDomein. Nu veruit de meeste huisartsen en ziekenhuizen zijn aangesloten, vinden veel zorginstellingen de tijd rijp om in te haken. Verantwoordelijk voor deze new business (naast een aantal bestaande klanten) is accountmanager Robert Dijkstra: “We bieden echt oplossingen die de dagelijkse praktijk verbeteren.”

Hoe kwam je bij ZorgDomein terecht?

“Tot een jaar geleden was ik accountmanager voor het Care-segment bij Raet, een leverancier van HR- en payroll dienstverlening. Maar ik wilde dichter bij de zorg gaan werken, vandaar mijn keuze voor ZorgDomein. Bij Raet ging het om werkprocessen, maar ik ben geïnteresseerd in zórgprocessen: hoe werkt een organisatie precies, waar kan ik ze bij helpen? Ik vind het mooi om te zien hoe zorgverleners zich met hart en ziel inzetten voor goede ouderenzorg. En met ZorgDomein kan ik daar mijn steentje aan bijdragen.
Alleen al het verwerken van een verwijzing van een nieuwe cliënt is voor veel VV&T-instellingen een tijdrovende bezigheid. Vaak moeten ze telefonisch een huisarts te pakken zien te krijgen en dan nog zorgen voor een volledige en correcte verwijsbrief. Voor je het weet ben je drie, vier uur verder – terwijl je wilt dat iemand snel in zorg genomen wordt, zeker in geval van een spoedopname. Met ZorgDomein gaat dat allemaal eenvoudig, veilig en efficiënt. We bieden echt oplossingen die de dagelijkse praktijk verbeteren.”

Hoe ontwikkelt de VV&T-markt zich?

“Het gebruik van ZorgDomein groeit er de afgelopen jaren sterk. Nu vrijwel alle huisartsen en ziekenhuizen zijn aangesloten, vinden veel care-instellingen het een goed moment om in te haken. Om zelf te kunnen verwijzen én om verwijzingen te ontvangen. Veel oudere patiënten die door de huisarts naar een ziekenhuis zijn verwezen, worden vervolgens weer doorverwezen naar een zorginstelling. Daar werken ten slotte allerlei gespecialiseerde paramedici en bijvoorbeeld specialisten oudergeneeskunde. Steeds vaker verwijst de huisarts rechtstreeks naar deze zorgverleners. Dat scheelt een oudere een bezoek aan het ziekenhuis én het scheelt de samenleving geld.”

Je bedient ook de gehandicaptenzorg.

“Ja, die sector neemt vanuit ZorgDomein bekeken een andere positie in. Wat ZorgDomein die ghz-instellingen vooral te bieden heeft, is een etalage om hun specialismen beter onder de aandacht te brengen. Stel dat een huisarts vermoedt dat een patiënt afasie heeft. Dan kan hij op die term in ZorgDomein gaan zoeken: daarin hebben zorginstellingen precies de mogelijke symptomen, testen en behandelingen beschreven. Vervolgens kan de huisarts natuurlijk digitaal naar deze gespecialiseerde instellingen verwijzen. Voor die instellingen is het even werk om die knowhow in het systeem te zetten, maar het levert ze wel kwalitatief betere verwijzingen op.”

Welke trends zie je op jouw werkgebied?

“Het is duidelijk dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, zie je nu al een enorme groei van de thuiszorg. Met een enorme variatie: van het landelijke Buurtzorg met ruim 900 wijkteams tot zzp’ers die één postcodegebied bedienen. Ook veel zorginstellingen hebben hun eigen thuiszorg-tak, vaak is dat een hele hechte club van ambulante zorgverleners. ZorgDomein is momenteel bezig met pilots om ook wijkteams voor thuiszorg aan te sluiten. Daarbij zorgen we ervoor dat elk individueel wijkteam goed op ons platform te vinden is, zonder dat je bij de verwijzing een hele waslijst van wijkteams in beeld krijgt. Het is een goede ontwikkeling dat de huisarts straks rechtstreeks naar thuiszorg kan verwijzen, en dat zo’n wijkteam kan terugrapporteren dat de patiënt in zorg is en dat er een behandelplan is. Dat zorgt voor veel betere onderlinge communicatie op regionaal niveau, en dat is beter voor de patiënt.
Om het langer thuis wonen mogelijk te maken, zie je ook e-health en robotica opkomen en dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Patiënten kunnen steeds meer zelfonderzoek en zelfmetingen verrichten; bijvoorbeeld bij COPD-testen, waarbij ze de resultaten naar het lab sturen. Dat scheelt weer een bezoek aan het ziekenhuis, en bovendien wordt de patiënt actief betrokken bij zijn eigen zorgproces. Het is een van de redenen waarom ZorgDomein zich steeds meer op de patiënt richt als gebruiker van ons platform.”

Robert