Nieuws

Vanaf 1 januari via ZorgDomein verwijzen naar het Anders Beter Centrum voor 1,5 lijnszorg

Vanaf 1 januari 2018 kunnen huisartsen van de Westelijke Mijnstreek (Limburg) verwijzen naar de anderhalvelijnszorg van het Anders Beter Centrum. Dit kan voor gynaecologie en orthopedie, in het geval van schouderklachten. Het Anders Beter Centrum is hiermee het eerste anderhalvelijnszorgcentrum met zorgaanbod in ZorgDomein.

Verbeterde samenwerking binnen de anderhalvelijn

Huisartsen verwijzen al bijna twee decennia naar tweedelijnszorg via ZorgDomein. Sinds kort heeft ZorgDomein het platform ook geschikt gemaakt voor anderhalvelijnszorgaanbod. Zo kan doelmatiger zorg worden geleverd zonder dat er meteen wordt doorverwezen naar de duurdere tweedelijnszorg (substitutie van zorg).  De huisarts kan eenvoudig het zorgaanbod vinden en een digitale verwijzing versturen. In de verwijsbrief wordt de relevante medische informatie automatisch ingevuld. Zo komt de patiënt met de juiste informatie op de juiste plek. Via ZorgDomein is de huisarts goed op de hoogte van het zorgaanbod van de anderhalvelijn, weet het zorgcentrum het nodige over de patiënt en komt de patiënt goed geïnformeerd op zijn eerste afspraak.

Anderhalvelijnsproducten van het Anders Beter Centrum

Het Anders Beter Centrum is een initiatief van de proeftuin Anders Beter. De proeftuin Anders Beter is een samenwerkingsverband van verschillende partners in de Westelijke Mijnstreek, waarbij het doel is om gezamenlijk te werken aan een betere gezondheid en kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Het Anders Beter Centrum start met het aanbieden van de anderhalvelijnszorgproducten ‘Gynaecologie horizontaal verwijzen’ (plaatsen van spiraaltje door de kaderhuisarts Urogynaecologie) en ‘Spreekuur orthopedie voor schouderklachten’ (consult van een fysiotherapeut, kaderhuisarts Bewegingsapparaat en orthopeed) in ZorgDomein.

Het doel van het Anders Beter Centrum is de efficiënte inzet van goede zorg, bijvoorbeeld een kaderarts. Het is de verwachting dat onnodige verwijzingen naar de tweede lijn zo worden gereduceerd, waardoor bespaard kan worden op kosten voor de patiënt en de gezondheidszorg.

ZorgDomein_anderhalvelijn