Urgentieclassificatie NZa geborgd in ZorgDomein

De landelijke urgentie-classificatie, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gepubliceerd, wordt geborgd in ZorgDomein. De huisarts kan al bij het verwijzen van een patiënt zien wanneer en bij welke zorginstelling een patiënt het best terecht kan. Tevens kan de huisarts straks de mate van urgentie aangeven in de verwijzing waardoor het ziekenhuis tijdig inzage heeft in de verwijsstroom die weer opgang komt. Zo wordt de opstart van urgente planbare ziekenhuiszorg ondersteund, na het ontstaan van het stuwmeer aan uitgestelde verwijzingen.

De reguliere ziekenhuiszorg wordt weer langzaam opgestart. Dat is nodig om gezondheidsschade en te lange wachttijden te voorkomen. Echter niet alle patiënten met een uitgestelde verwijzing kunnen gelijktijdig in het ziekenhuis terecht en de zorg wordt dan ook gefaseerd opgestart met focus op de urgent planbare zorg. De NZa heeft hiertoe deze week een urgentielijst met zeven urgentielabels gepubliceerd. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terecht kunnen. De categorielabels A t/m G geven aan binnen welke termijn de eerste zorg geleverd zou moeten worden en lopen uiteen van spoed (binnen 24 uur zorg nodig) tot uitstelbaar (> 3 maanden). Deze categorieën worden geborgd in ZorgDomein.

Afstemming

Goede afstemming tussen de coronazorg en reguliere zorg is noodzakelijk. Dit vergt dat zorgprofessionals de komende tijd zoeken naar een evenwicht tussen zorgcapaciteit voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en zorgcapaciteit voor mensen die reguliere ziekenhuiszorg nodig hebben. Hiervoor is regie, goede organisatie van zorg en afstemming in de regio nodig.

In gesprek

Met de data van ZorgDomein hebben we het NZa inzicht kunnen bieden in de uitgestelde zorgvragen. ZorgDomein is ervan overtuigd dat haar zorgvraag- en aanbod platform verder ondersteuning kan bieden in de herstart van reguliere zorg. Daarom zijn we deze week in gesprek gegaan met zorgprofessionals en organisaties over diverse mogelijkheden. Hieruit is gebleken dat het voor zowel verwijzers als zorgaanbieders wenselijk is om de mate van urgentie waarmee een patiënt gezien moet worden, zichtbaar te maken in de verwijzing. Tevens willen huisartsen graag beter zicht hebben op waar hun patiënten terecht kunnen voor de best passende zorg op dat moment. De precieze uitwerking van het borgen van de urgentieclassificatie vindt momenteel plaats in samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen. Naar verwachting is deze toepassing volgende week in ZorgDomein beschikbaar.

Huisartsen kunnen via ZorgDomein patiënten verwijzen naar aangesloten instellingen. Vrijwel alle ziekenhuizen en huisartsen maken gebruik van dit systeem.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws