Update 2019 - ZorgDomein data

ZorgDomein Update 2019

2019 was voor ZorgDomein een succesvol jaar; waarin het verbeteren van samenwerking in de zorg via digitale verwijzingen en communicatie centraal stond. We werkten verder aan het faciliteren en servicen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders. Dat doen we door het continu optimaliseren van huidige mogelijkheden en het uitbreiden van nieuwe mogelijkheden.

Bekijk het Maatschappelijk jaarverslag

 

De missie van ZorgDomein

Voor de invulling van onze ambitieuze missie om de best passende zorg te vinden voor verwijzers en hun patiënten is veilige digitale gegevensuitwisseling een vereiste. Hier geeft ZorgDomein al bijna 20 jaar op grote schaal invulling aan. Enkele cijfers over 2019:

  • 13,7 miljoen verwijzingen, diagnostiekaanvragen, teleconsulten en rapportages.
  • >2.900 zorginstellingen binnen de medisch specialistische zorg, paramedische zorg, diagnostiek, GGZ, VV&T, hulpmiddelen-zorg, wijkverpleging en jeugdzorg.
  • 69.500 zorgprofessionals, waaronder 91% van alle huisartsen.
  • 2,8 miljoen keer per jaar worden patiënten digitaal geïnformeerd.
  • 50 EPD-leveranciers koppelen met ZorgDomein. En nog eens 50 in ontwikkeling.
  • 63.000 diagnostiek- en behandelmogelijkheden zijn te vinden op het platform.

 

Financieel resultaat

ZorgDomein heeft in 2019 een omzetgroei geboekt van 16%. Ook de kostenbasis is wederom fors gegroeid: ZorgDomein blijft investeren, om het platform verder te verbeteren en daarmee een groeiende groep verwijzers, patiënten en zorginstellingen te bedienen.

De jaarrekeningen van ZorgDomein worden door de accountant gecontroleerd. Deze gecontroleerde jaarrekeningen zijn in te zien via de Kamer van Koophandel. De controle over 2019 is halverwege 2020 afgerond en gepubliceerd.  Lees meer over de cijfers en impact in ons Maatschappelijk jaarverslag.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Contract partners (#) 236 301  371 > 1.200 > 2.200  > 2.800
 Transacties (# mln)  4,2 5,7 7,7 9,6 11,4 14,0
 NPS gebruikers **  25 34 29 29
 Omzet (€ mln)  8,7 10,2 11,9 13,7 15,3 17,8
 Kosten (€ mln) 7,1 9,4 9,9 11,5 13,0 14,2
 Netto winst (€ mln)  1,6 0,8 2,0 2,2 2,3 3,6
 Netto winst marge (%)  18%  8% 17% 16% 15% 20%
Plannen 2020 en verder

Een groeiende omzet maakt het mogelijk ook de komende jaren verder te investeren in het platform. Ook in 2020 werken we vol enthousiasme verder met het faciliteren en servicen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders. Dat doen we door het continu optimaliseren van huidige mogelijkheden en het uitbreiden van nieuwe mogelijkheden. Zo werken we onder andere aan onderstaande vier onderwerpen:

Transfer
Via ZorgDomein overzichtelijk en digitaal de regionale capaciteit inzien voor intramurale en extramurale zorgvragen. Nadat de aanvraag voor vervolgzorg door de VV&T is geaccepteerd, kan de overdrachtsinformatie eenvoudig en veilig worden uitgewisseld tussen de zorginstellingen. En communiceer je eenvoudig met diverse zorgverleners voor optimale afstemming. Lees meer over transfer.

Verwijzen vanuit de tweedelijn
In de eerstelijnszorg is ZorgDomein veruit de meest gebruikte manier om patiënten digitaal te verwijzen. We werken verder aan het verwijzen en aanvragen vanuit de tweede lijn naar eerste, tweede en derde lijnszorg, bijvoorbeeld door specialisten in hun informatiesysteem een koppeling met ZorgDomein te bieden. Onlangs vroegen we zorgprofessionals naar hun mening over verwijzen vanuit de tweede lijn. Bekijk de resultaten

Meekijkconsult
Het meekijkconsult draagt bij aan de visie van ZorgDomein om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren door substitutie in de zorg. Het Rode Kruis Ziekenhuis en Huisartsenvereniging Midden Kennemerland zijn eind 2019 een pilot gestart rondom het ‘meekijkconsult’, dat door ZorgDomein aan het platform is toegevoegd. Het meekijkconsult geeft huisartsen de mogelijkheid om de medisch specialistische zorg te raadplegen of om een anderhalvelijns consult aan te vragen, zonder daarbij direct te verwijzen naar de 2e lijn. Mocht later toch een verwijzing nodig zijn, dan kan deze doelgerichter plaatsvinden. Lees meer.

HASP 2.0
Dit jaar implementeert ZorgDomein de HASP 2.0 richtlijn voor alle specialisten en huisartsen in Nederland. Met 13,7 miljoen verwijzingen en aanvragen via ZorgDomein is het platform de logische plek om zo veel mogelijk huisartsen te laten werken met de nieuwe richtlijn. Voor een goede implementatie werken het LUMC, Alrijne Ziekenhuis, huisartsen uit de regio Zuid-Holland Noord, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ZorgDomein, Enovation en Sleutelnet samen aan een pilot.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

In de wereld van gezondheidszorg en technologie is het belangrijk om de menselijke kant in het vizier te ...

Sinds 2022 is het mogelijk dat huisartsen gebruik maken van een digitaal laboratoriumformulier...