Uitgestelde zorg loopt in 2020 op tot ruim 1,7 miljoen verwijzingen

Huisartsen hebben in 2020 door COVID-19 12% minder verwijzingen naar vervolgzorg gedaan dan verwacht. Landelijke cijfers afkomstig van zorgplatform ZorgDomein laten zien dat sinds half maart tot 15 december 1.746.745 verwijzingen en aanvragen naar alle vervolgzorg niet heeft plaatsgevonden, waar dat bij normale omstandigheden wel was gebeurd. De COVID-19-uitbraak heeft zowel gevolgen voor het aantal verwijzingen en aanvragen van huisartsen naar medisch specialistische zorg, als bij andere zorgdisciplines, zoals verwijzingen naar GGZ- en VVT-instellingen, fysiotherapeuten en vrijgevestigde GGZ-professionals. Het aantal teleconsulten laat in 2020 een stijging zien.

Grootste daling in maart en april

In maart en april dit jaar was de grootste daling te zien in het aantal doorverwijzingen dat plaatsvond in de zorg. Na de eerste lockdown leek het erop dat in de zomermaanden de uitgestelde zorg van begin dit jaar gedeeltelijk ingehaald werd. Echter, was de periode te kort om alle uitgestelde zorg in te halen. Vanaf oktober liep het aantal doorverwijzingen en aanvragen dat niet gedaan wordt weer verder op, tot een totaal van 1,7 miljoen half december 2020. Vanaf 22 december wordt alle planbare zorg in ziekenhuizen en specialistische klinieken uitgesteld. Het aantal zal de komende periode dan ook nog flink oplopen.

Daling verwijzingen en aanvragen zichtbaar over alle zorgdisciplines

Het uitstellen van verwijzingen en aanvragen in de zorg geldt voor alle zorgdisciplines. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken laten over afgelopen jaar een daling van 20% zien ten opzichte van verwacht. Wat neerkomt op 1,4 miljoen verwijzingen en aanvragen naar medisch specialistische zorg die niet plaatsgevonden hebben. Half december 2020 is er bij ziekenhuizen nog steeds een daling van 14% te zien ten opzichte van dezelfde periode in 2019; bij zelfstandige klinieken gaat het om een daling van 9%. Het aantal verwijzingen naar verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) zit half december 2020 11% onder de prognose. Voor GGZ-instellingen is dit 5% en het aantal verwijzingen en aanvragen voor paramedici laat een daling van 3% zien ten opzichte van verwacht. Alleen lab aanvragen en teleconsulten laten een lichte stijging zien. Een stijging van 3% voor lab aanvragen en van 16% voor teleconsulten.

 Verschil in medisch specialismen

Kijkend naar de verschillende medisch specialismen bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken is te zien dat door het jaar heen Sportgeneeskunde, KNO-heelkunde en Orthopedie de grootste daling laat zien in het aantal verwijzingen en aanvragen. Cardiologie, Gynaecologie/ Verloskunde en Longziekten laten daarentegen de zwakste daling zien.

Inzicht voor huisartsen

Om zo veel mogelijk patiënten te voorzien van de zorg die zij nodig hebben, is het noodzakelijk dat huisartsen inzicht hebben waar reguliere zorg wordt afgeschaald en waar deze nog wel doorgang vindt. ZorgDomein biedt dit inzicht aan nagenoeg alle huisartsen. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen de toegangstijden tot op het niveau van elk specifiek zorgaanbod, oftewel behandeling passend bij de zorgvraag, goed tonen op ZorgDomein. Daarnaast worden huisartsen en zorgaanbieders geholpen om bij het aanvragen van zorg de urgentie te classificeren conform onderlinge afspraken. Twee eenvoudige stuurwielen om de vraag goed te kunnen dirigeren.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws