Nieuws

"Verbeteren van de zorg is en blijft onze drijfveer"

De laatste tijd hoor ik diverse geluiden in het zorgveld over ZorgDomein. Veel geluiden en daarbij gehanteerde argumenten stroken niet met de werkelijkheid. Enkele geven zelfs een misleidend en suggestief beeld van onze organisatie. Ik vind het belangrijk dit recht te zetten.

walter met logo

 

 

Voor alle ziekenhuizen één prijs

In de 18 jaar dat ziekenhuizen deelnemen aan ZorgDomein zijn er landelijk, door verschillen in afname van producten en modules van ZorgDomein en gegeven kortingen, verschillen in de totaalprijs ontstaan. Ons prijsmodel was namelijk niet gebaseerd op daadwerkelijk gebruik van ons platform, maar op een inmiddels verouderde financiële parameter; het aantal EPB’s (Eerste Polikliniek Bezoeken). We waren dan ook genoodzaakt het prijsmodel aan te passen.

Nu meer dan 95% van de ziekenhuizen in Nederland deelnemen aan ZorgDomein, is het logisch te werken met een uniform en landelijke geldende prijsstelling. In het nieuwe prijsmodel betaalt ieder ziekenhuis dan ook naar rato van daadwerkelijk gebruik. De prijs per verwijzing is gelijk gehouden aan de prijs die ziekenhuizen gemiddeld betaalden in de laatste grote hercontracteringsfase. Deze prijs is dus niet verhoogd.

Het volume in het gebruik van ZorgDomein bepaalt nu dus of een ziekenhuis meer moet betalen of minder. Bij sommige ziekenhuizen daalt de prijs, in de meeste gevallen blijft de stijging beperkt en voor sommige (succesvolle) ziekenhuizen betekent dit een forse stijging. Maar allen hebben nu exact dezelfde grondslag en prijsstructuur.

Al bereiken we hierdoor meer eenduidigheid, dan nog komt de boodschap soms als voldongen feit over. Ik realiseer me ten volle dat dit niet prettig is en ik snap de commotie, zeker omdat er geen alternatief voorhanden is. Wij stellen ons daarom ook zo transparant en toetsbaar mogelijk op richting de ziekenhuizen en andere belanghebbende partijen. Inmiddels hebben we een gesprek gevoerd met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), waarbij we hen alle benodigde inzichten hebben verstrekt. Laat ons vooral weten als jouw zorginstelling ook een persoonlijke toelichting van ons wil ontvangen.

Investeren in groei en innovatie

ZorgDomein investeert jaar na jaar in groei en innovatie om de zorg nog beter te maken. Zo hebben we onze dienstverlening uitgebreid naar de paramedische markt, de VV&T en het sociale domein. Hebben we laagdrempelige veilig overleggen via een app toegevoegd aan het platform. En zijn we volop bezig om niet alleen zorgprofessionals maar ook de patiënt van relevante informatie te voorzien om in het zorgproces de juiste keuzes te maken. De investeringen in deze innovaties zijn risicovol, maar dat hoort bij ondernemen.

Om deze investeringen te bekostigen en de aandeelhoudersgroep te verkleinen, heeft Levine (voluit Levine Leichtman Capital Partners) vorig jaar een minderheidsbelang van 35 % in ZorgDomein genomen. Het management en de oprichters van ZorgDomein hebben een meerderheid van de aandelen behouden. Van een overname is dus geen sprake. 

Waarde bieden in de gezondheidszorg

De vraag naar zorg neemt jaarlijks flink toe en zal nog forser gaan groeien. Ik deel de zorg om de gezondheidszorg betaalbaar en efficiënt te houden. ZorgDomein heeft het voor elkaar gekregen om één van de duurste momenten in de zorg, namelijk het verwijzen van eerste naar tweede lijn, in bijna heel Nederland te standaardiseren. Hierbij zorgen we voor vergelijking en keuze in het zorgaanbod én voorkomen we elk jaar miljoenen onnodige patiëntbezoeken doordat de juiste patiënt op het juiste zorgpad wordt ingestuurd. Door het slim digitaliseren van deze en ook andere zorgprocessen, dragen wij, de deelnemende zorgorganisaties én de vele huisartsen die ZorgDomein dagelijks gebruiken significant bij aan het elimineren van het vele papierwerk wat de zorg helaas nog kenschetst. 

Vanuit ondernemerschap, met eigen risico en zonder subsidie hebben we dit tot een succes gemaakt. Ik ben trots op wat we met ZorgDomein hebben bereikt en de bijdrage die we samen met onze betrokken medewerkers dagelijks leveren aan de samenleving. Daadwerkelijk verbeteren van de gezondheidszorg is en blijft onze drijfveer. Daar mag iedereen ons op aanspreken.

Walter Balestra,
Oprichter en CEO

22 november 2018