Nieuws

Pilot ‘meekijkconsult’ bij het Rode Kruis Ziekenhuis

Nieuwsbericht van 30 januari 2020

Het Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsenvereniging Midden Kennemerland en ZorgDomein zijn eind 2019 een pilot gestart rondom het ‘meekijkconsult’, dat door ZorgDomein aan het platform is toegevoegd. Het meekijkconsult geeft huisartsen de mogelijkheid om de medisch specialistische zorg te raadplegen of om een anderhalvelijns consult aan te vragen. De huisarts blijft hierbij hoofdbehandelaar. Voordeel voor patiënten is dat het meekijkconsult niet ten koste gaat van het eigen risico.

Waarom het meekijkconsult?

Het meekijkconsult draagt bij aan de visie van ZorgDomein om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren en een bijdrage te leveren aan de substitutie in de zorg. De huisarts beschikt over een brede medische basiskennis, maar heeft soms aanvullend advies nodig van een medisch specialist om te voorkomen dat de patiënt wordt doorverwezen naar de 2e lijn. Door middel van het meekijkconsult kan de huisarts een medisch specialist eenvoudig consulteren, of een aanvraag doen voor een anderhalvelijns consult. De medisch specialist adviseert de huisarts over de behandeling of het vervolgtraject voor de patiënt of maakt de afspraak voor het anderhalvelijns consult. Zo worden er onnodige verwijzingen naar de tweede lijn voorkomen en wordt de druk op de poli’s binnen de ziekenhuizen verlaagd.

Planning

Momenteel testen 10 huisartsenpraktijken van Huisartsenvereniging Midden Kennemerland het meekijkconsult bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Er zijn ook pilots voor het meekijkconsult gestart in de regio’s Den Bosch, Zoetermeer en Hoorn. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot worden er technische verbeterpunten aangebracht tot het product klaar is voor een landelijke marktversie. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Meer weten over het meekijkconsult? Neem contact op met je accountmanager of neem contact op met onze support afdeling.

meekijkconsult