Nieuws

Papierloos aanvragen: een uitkomst?

SynthesHis, tijdschrift voor huisartspraktijk en automatisering, publiceerde in jaargang 18 een artikel over papierloos werken, met name als het gaat om aanvragen. Dit artikel delen we graag, omdat de voordelen van papierloos aanvragen worden benoemd. Want, naast dat de huisarts vanaf 1 januari 2020 geacht wordt papierloos te werken, levert het meer op:


• Digitaal aanvragen en verwijzen is snel en bijna realtime te regelen
• Makkelijk te regelen dat een bloedafname thuis wordt uitgevoerd
• Beleidsplan wordt procedureel vastgelegd in het patiëntrecord
• De inhoud van de verstuurde aanvraag blijft bewaard
• Risico op datalek wordt beperkt

Lees het hele artikel

 
Papierloos aanvragen bij ZorgDomein; binnenkort nieuwe ontwikkelingen

Papierloos aanvragen kan al jaren met ZorgDomein. Om verwijzers beter te ondersteunen bij het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek heeft ZorgDomein samen met diagnostische centra en huisartsen een nieuw labformulier ontwikkeld.  Binnenkort start een pilot om dit formulier in de praktijk te testen. Op basis van de uitkomst van deze pilot gaan we over tot landelijke uitrol. Houdt onze website in de gaten voor meer informatie. 

ZorgDomein synthesis