Ouderenzorg

Ouderenzorg goed georganiseerd in de eerste lijn

160 huisartsen en 30 specialisten ouderengeneeskunde werken binnen Oudergeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen goed te organiseren.

Hierbij gebruiken huisartsen ZorgDomein om een consult aan te vragen bij een specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde aansluiten bij een multidisciplinair overleg om mee te denken in een casus.

Door deze samenwerking is een ziekenhuisopname of een doorverwijzing naar een specialist in het ziekenhuis minder vaak nodig. Ook heeft de samenwerking een preventief effect, het zorgt ervoor dat crisissituaties kunnen worden voorkomen.

Lees het hele artikel op Skipr.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...