Gecontracteerde zorg

ONVZ en ZorgDomein slaan handen ineen voor betere zorgbemiddeling

Zorgverzekeraar ONVZ en zorgplatform ZorgDomein werken vanaf december samen op het gebied van zorgbemiddeling. Via het zorgplatform krijgt de verzekeraar inzage in de actuele wachttijden van zorgaanbieders. Daarmee kunnen de zorgadviseurs van ONVZ de juiste zorgverlener voor een patiënt vinden en ontvangen alle betrokken partijen bij een behandeling dezelfde informatie. Dit voorkomt het onnodig oplopen van wachttijden en het niet volledig delen van informatie. ONVZ is hiermee, na Menzis en VGZ, de derde zorgverzekeraar die zich aansluit bij ZorgDomein. Al 100 zorginstellingen hebben consent gegeven voor de inzage aan verzekeraars en naar verwachting volgen snel nog vele meer. 

Gefragmenteerde informatie

Zonder deze transparantie hebben zorgadviseurs van verzekeraars niet direct zicht op actuele wachttijden en moeten ze meerdere zorgaanbieders bellen of websites bezoeken om hun verzekerden te kunnen adviseren. Hier gaan soms dagen overheen. Daarbij worden zorgaanbieders belast met veel telefoontjes over wachtlijsten. Juist in een periode waardoor de wachttijden door COVID-19 langer worden in de zorg, is een actueel inzicht in de wachttijden belangrijk.

Centraal overzicht van wachttijden

Om deze informatie zo efficiënt en snel mogelijk centraal beschikbaar te maken, slaan ONVZ en ZorgDomein de handen ineen. “Als je zorg nodig hebt, wil je natuurlijk direct duidelijkheid hebben wanneer je geholpen kunt worden” zegt Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van ONVZ. “Met de samenwerking met ZorgDomein kunnen wij een flinke stap vooruitzetten bij het zo goed mogelijk helpen van onze verzekerden. Onze campagne dit najaar heet niet voor niets ‘Wees vrij’. Dat gaat over de vrijheid om je eigen zorgverlener te kiezen en om de zorg te krijgen die je nodig hebt, zodat je weer verder kunt met je leven.”

Bij ZorgDomein zijn bijna alle ziekenhuizen en vele andere zorgaanbieders aangesloten, waardoor er een centraal en actueel overzicht is van de beschikbare zorg. Arnold Bos, directielid ZorgDomein met portefeuille Publieke Relaties: “ZorgDomein geeft inzicht in de zorgvraag en het zorgaanbod en stelt zorgverleners in staat de beste zorgmatch te maken. Maar ook verzekeraars spelen hier een rol in. Om de patiënt zo goed mogelijk te helpen, is het dan ook logisch om hen inzicht te geven in diezelfde wachttijden.”

Toestemming van zorgaanbieders

ZorgDomein onderstreept dat het voor ONVZ uitsluitend gaat om een inkijkvoorziening in wachttijden. ONVZ zal de inzage gebruiken als onderdeel van advies naar verzekerden. Voor ontsluiting van deze informatie via ZorgDomein moeten zorgaanbieders eenmalig toestemming geven. Als ze dit gedaan hebben, zien zorgadviseurs van verzekeraars het zorgaanbod inclusief wachttijden precies zoals de huisarts dit ziet. Daarmee kunnen ze patiënten eenvoudig en goed bemiddelen naar de best mogelijke zorg op de juiste plek, op het goede moment.

Meer deelnemers, groter succes voor zorgbemiddeling

Na toestemming van de zorgaanbieder, is het zorgaanbod met bijbehorende wachttijden nu alleen nog te zien voor ONVZ, VGZ en Menzis. Maar andere zorgverzekeraars kunnen uiteraard ook meedoen ter bevordering van betere zorgbemiddeling. De inkijkvoorziening is technisch gereed en getest, en het streven is om het actuele zorgaanbod zo volledig mogelijk te krijgen. De wens en de hoop is dan ook dat alle zorginstellingen meedoen om samen gelijke toegang tot reguliere zorg te borgen. Dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, maar ook bijvoorbeeld voor GGZ-instellingen.

Lees meer over inzage zorgverzekeraars

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws