Marnix de Romph (NVvP) en Paul Simoons ondertekenen opnieuw meerjarige overeenkomst

NVvP en ZorgDomein tekenen opnieuw meerjarige overeenkomst voor intensieve samenwerking

Huisartsen verwijzen al bijna 20 jaar naar tweedelijns zorg via het ZorgDomein platform. Sinds januari 2017 is het platform ook geschikt gemaakt om te verwijzen naar eerstelijns zorgaanbod, zoals naar de podotherapeut. Via ZorgDomein is de huisarts goed op de hoogte van het zorgaanbod van de podotherapeuten, weet de podotherapeut precies waar de patiënt voor komt en is de patiënt goed geïnformeerd op zijn eerste afspraak. Hierbij is het van groot belang dat de communicatie tussen de verschillende disciplines eenduidig is. Daarom heeft ZorgDomein op donderdag 10 februari samen met de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stil gestaan bij de meerjarige samenwerking. Per januari 2022 is een overeenkomst afgesloten voor opnieuw een periode van drie jaar.

Paul Simoons, CCO van ZorgDomein: “Met de hernieuwde meerjarenovereenkomst kan er structureel worden voortgezet wat we 3 jaar geleden zijn gestart. Namelijk; het verbeteren van de digitale ondersteuning tussen 1e lijns professionals. We zien de resultaten en ik ben dan ook verheugd dat we nu een nieuwe overeenkomst hebben afgesloten met onze samenwerkingspartner om deze lijn verder door te trekken. “

Marnix de Romph (NVvP) en Paul Simoons (ZorgDomein)

Samen optrekken om doelen te behalen

De NVvP is voor ZorgDomein een belangrijke partner om gezamenlijk mee op te trekken en doelen te behalen. Er zijn Nederland ongeveer 1.000 podotherapeuten verenigd in de NVvP. De NVvP bewaakt de eenheid en de kwaliteit binnen de beroepsgroep. Iedere bij de NVvP aangesloten podotherapeut beschikt over ZorgDomein.

“We waarderen bij ZorgDomein het ondernemerschap van de vereniging en het innovatieve karakter van de NVvP sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen ZorgDomein. Met deze overeenkomst kunnen we verdere stappen maken in een nog betere communicatie en samenwerking tussen verwijzer, podotherapeut en specialist”, aldus Paul.

Marnix de Romph, voorzitter van de NVvP: “Omdat zorg steeds meer in netwerken wordt geleverd, is de communicatie tussen verschillende disciplines steeds belangrijker geworden. We vinden het daarom van het grootste belang dat de NVvP opnieuw voor alle podotherapeuten een meerjarige overeenkomst met onze partner ZorgDomein heeft gesloten.”

Eerste collectieve aansluiting

De NVvP is de eerste beroepsvereniging waarvan de beroepsgroep collectief is aangesloten op ZorgDomein. ZorgDomein en de podotherapeuten zien de hernieuwde overeenkomst als een mooie kans om samen processen in de zorg te verbeteren.

Michel Boerrigter, bestuurslid van de NVvP: “We zien al jaren een stijgende lijn in het gebruik van ZorgDomein, zowel in het aantal verwijzingen naar podotherapeuten en het gebruik van ZorgDomein Patiëntoverleg, als in het aantal rapportages vanuit podotherapeuten. Met alle technologische ontwikkelingen waar ZorgDomein zich op richt, kunnen we als podotherapeuten nog beter onze professionele rol binnen het zorgnetwerk invullen. Ik zie grote kansen om de voet- en beweegzorg in Nederland verder te verbeteren met daarbij een belangrijke positie voor de podotherapeut als inhoudelijke spil.”

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...