Nu in ZorgDomein: uitvragen urgentie en status Covid-19

In navolging van de eerder door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerde urgentieclassificatie, heeft ZorgDomein dezelfde termijnen van urgentie sinds maandag 11 mei opgenomen in haar platform. Zo kan de verwijzer bij de overdracht van de patiëntinformatie aangegeven binnen welke termijn de patiënt ‘gezien’ dient te worden. Op deze wijze ondersteunt ZorgDomein het opstarten en herstel van de reguliere zorg en kunnen zorginstellingen het stuwmeer aan uitgestelde verwijzingen in goede banen leiden. Zorginstellingen geven sinds twee weken aan dat de reguliere zorg weer wordt opgestart. Dat sluit aan bij het stijgende aantal verwijzingen naar zorginstellingen dat ZorgDomein op haar platform ziet. In de week van 30 maart t/m 3 april hadden we met de diepste val te maken. Het herstel is daarna ingezet, maar blijft een uitdaging. Nog steeds is het aantal verwijzingen lager dan in dezelfde periode in 2019. Het stuwmeer aan verwijzingen naar alle vervolgzorg is inmiddels opgelopen naar 1,1 miljoen verwijzingen.

Samen ontwikkeld

ZorgDomein heeft samen met zorginstellingen en verwijzers een oplossing ontwikkeld in haar platform welke bijdraagt aan het gecontroleerd opstarten van de reguliere zorg. Bij verwijzingen naar vervolgzorg hebben zowel verwijzer als de specialist of andere zorgverleners in het vervolgzorgtraject een belangrijke rol bij de urgentiebepaling. De verwijzer kent de patiënt (medisch en sociaal) vaak beter en de specialist (of andere zorgverleners in het vervolgtraject) kan op basis van verdenking van mogelijke diagnosen een inschatting maken op welke termijn de patiënt ‘gezien’ moet worden. Deze combinatie is van belang voor het inplannen van een afspraak met de patiënt.

Verwijsbrief

Daarom biedt ZorgDomein sinds maandag 11 mei de mogelijkheid om per zorgproduct de verwijzer te vragen een urgentie aan te geven. Dit geldt zowel voor alle verwijsproducten als voor diagnostiekproducten. De urgentie wordt uitgevraagd bij het invullen van de digitale verwijsbrief en het digitale aanvraagformulier. De urgentieclassificatie bevat dezelfde termijnen als de urgentielijst van de NZa.

Covid-19 status

Naast uitvragen van de urgentie aan de verwijzer is er ook de mogelijkheid om de ‘Covid-19 status’ van de patiënt uit te vragen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het maken van een afspraak bij de zorginstelling. Nu in ZorgDomein: uitvragen van urgentie en status Covid-19

Het laatste nieuws

[AWL-BlogFilter blog_image=”yes” blog_image_quality=”medium” blog_image_hover_effect=”none” blog_title=”yes” blog_title_color=”#333333″ blog_desc=”yes” blog_desc_words=”100″ blog_read_more=”yes” blog_date=”yes” blog_all_text=”All” blog_buttons_color=”#58BBEE” blog_filtering=”blog_category” selected_categories=”23″ custom-css=” ” ]

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws