Maatschappelijk jaarverslag 2021

Maatschappelijk Jaarverslag 2021

2021 stond weer in het teken van corona. Wat bijblijft is de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid waarmee onze mensen, gebruikers en klanten zich wisten aan te passen. Dankzij hun tomeloze energie en inzet liep alles door. We groeiden als organisatie en dat is mooi, want onze groei betekent een verlaging van de zorgkosten. Met onze digitale ondersteuning van de zorg komen we bovendien dichter bij ons gezamenlijke doel: de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar houden. In ons Maatschappelijk Jaarverslag kan je lezen hoe ZorgDomein in 2021 is doorontwikkeld om samenwerking in de zorg nog verder te verbeteren en we door het benutten van technologie meer ruimte maken voor mensenwerk in de zorg.  

Relevante oplossingen

In 2021 werkten we hard door aan relevante diensten voor de zorg. Dit leidde tot mooie resultaten. Met de digitale oplossing Transfer kunnen we de verplaatsing van zorg uit de ziekenhuizen naar vervolgzorg optimaal ondersteunen. Via ons Meekijkconsult kan de huisarts op afstand een specialist inschakelen, wat onnodig dure consulten voorkomt én comfortabel is voor de patiënt. Tot slot is de Digitale Patiëntreis de digitale oplossing om het traject van verwijzing tot de eerste afspraak naar vervolgzorg eenvoudig en overzichtelijk te maken. Voor de zorginstelling én de patiënt. 

Samenwerken voor verbeteren digitalisering 

Naast een voorwoord met algemeen directeur Dick Gorris, een interview met RvC voorzitter Pauline Meurs, een introductie op onze missie en strategie en een overzicht van de kerncijfers en de impact die we leveren, komen in het Maatschappelijk Jaarverslag ook verschillende gebruikers en samenwerkende partijen aan het woord. Bij ZorgDomein trekken we namelijk het liefst samen op met onze gebruikers. Dat zie je ook terug in de ontwikkelingen in het jaaroverzicht. We lichten er alvast drie voor je uit: 

Highlights, ontwikkelingen en innovaties 2021

  • Februari: Digitale zorginstelling Ksyos nu ook op ZorgDomein
    Met 7.500 huisartsen en 4.500 medisch specialisten en paramedici is Ksyos, naar eigen zeggen, de grootste zorginstelling van Nederland. Om de kliniek bekendheid te geven, koos Ksyos voor landelijke aanwezigheid op ZorgDomein met haar dienst Slaap. “Sinds 2020 tonen steeds meer zorginstellingen ook digitaal zorgaanbod op ons platform. Op die manier kunnen zij hun patiënten ook in tijden van corona reguliere zorg blijven bieden. Ksyos gaat daarin nog een stap verder, door zorg uitsluitend digitaal aan te bieden. En dat sluit naadloos aan bij het streven van ZorgDomein: voor iedere patiënt de best mogelijk zorg bereikbaar maken.”, aldus Paul Simoons, commercieel directeur ZorgDomein.

  • April: HagaZiekenhuis en HMC stappen over op ZorgDomein Transfer oplossing
    Om goede zorg aan de patiënt te kunnen leveren en de kwaliteit van overdracht te verbeteren, hebben deze ziekenhuizen en VVT-instellingen in de regio Haaglanden een unieke stap in de samenwerking gezet. Voor de nazorg van patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, gaat de regio gebruikmaken van het ZorgDomein Transfer; de oplossing voor capaciteitsinzage en eOverdracht. Karen Raateland, zorgmanager patiëntenlogistiek van het Haaglanden Medisch Centrum: “We zien dat de (transfer) verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn met de aanvragen doordat ze in één systeem werken. Daarnaast zien we een flinke afname in het telefoonverkeer vanuit de verpleegafdelingen omdat het transferproces nu voor iedereen binnen het ziekenhuis inzichtelijk is.” 

  • Oktober: Promeetec partner in finnciële afhandeling Meekijkconsult
    Het Meekijkconsult draagt actief bij aan het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de 2e lijn, het verkorten van wachttijden en moet vanuit de 1ste lijn gedeclareerd worden. De financiële afhandeling van het Meekijkconsult was voorheen complex, aangezien er verschillende organisaties aan deelnemen: de zorggroep met aangesloten huisartsen, de medisch specialist in het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zijn allen stakeholders in dit proces. Om daarin verbetering te brengen, werkte ZorgDomein een nieuw systeem uit van declaratie en verrekening. Het systeem bestond al langer bij het Teleconsult en is nu uitgebreid met de ondersteuning voor het Meekijkconsult. ZorgDomein werkt hierin samen met Promeetec, dat gespecialiseerd is in zorgadministraties en -declaraties. 

Financiële ontwikkeling

18,2 verwijzingen, diagnostiekaanvragen, teleconsulten en rapportages verwerkte ZorgDomein in 2021. Steeds meer zorgprofessionals maken gebruik van ZorgDomein. Dit resulteerde in 2021 in een omzetgroei, maar ook een toename van de kosten. Het aantal zorgaanbieders op ZorgDomein is 32% gestegen ten opzichte van 2020; van 3.800 naar 5.100. Als gevolg van het toegenomen aantal zorgaanbieders steeg de omzet naar 24,5 miljoen euro, een toename van 13% ten opzichte van 2020. De kosten namen toe tot 17,9 miljoen. Deze kosten bestaan grotendeels uit personeelskosten voor de ruim 134 medewerkers, die zich dagelijks inzetten om het platform up to date te houden en onze dienstverlening verder te verbeteren en uit te breiden met oplossingen als Transfer en het Meekijkconsult. 

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvrage...