Lionarons GGZ gaat na een geslaagde pilot door met het ‘GGZ-meekijkconsult’

In de somatische zorg bestaat het al langer: het meekijkconsult, waarbij de huisarts via ZorgDomein advies vraagt aan een specialist. In Zuid-Limburg testten huisartspraktijken en psychiaters het afgelopen jaar of het systeem ook in de geestelijke gezondheidszorg werkt.
Wilma Noteborn van Lionarons GGZ: “Gezien de positieve ervaringen gaan we er zeker mee door.” Ook andere GGZ-aanbieders en zorggroepen in Nederland kunnen eenvoudig met het GGZ-meekijkconsult van start.

Wilma Noteborn werkt bij Lionarons GGZ, een organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in Limburg. Als manager ketenzorg onderhoudt zij onder meer contacten met huisartspraktijken. Wilma Noteborn: “Tijdens een van onze gesprekken vroeg een huisarts: waarom biedt jullie organisatie eigenlijk geen meekijkconsult via ZorgDomein aan? Het leek me een terechte vraag. Bij somatische vragen kunnen huisartsen en praktijkondersteuners al jaren op die manier een beroep doen op specialistische kennis, dus waarom niet bij GGZ?”

Onnodige verwijzingen voorkomen

Nadat ze had vastgesteld dat haar eigen organisatie wilde meewerken, vroeg Noteborn subsidie aan bij Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland (VEZN), een innovatiebudget van zorgverzekeraars CZ en VGZ. Met dit budget kon Lionarons GGZ de functionaliteit Meekijkconsult laten inrichten bij ZorgDomein. De aanvraag kwam onder meer terecht bij René Bekhuis, zorginkoper huisartsenzorg bij CZ én verantwoordelijk voor versterking van de eerste lijn en ketenzorg.

René Bekhuis: “Consultatie door de huisarts bij een specialist is natuurlijk niet nieuw en bij somatiek kan dat al langer via een meekijkconsult. Maar ook in de geestelijke gezondheidszorg bestaan lange wachtlijsten, dus het is goed om te zorgen dat patiënten ook daar snel op de goede plek zitten. Het meekijkconsult, waarbij in dit geval de psychiater de huisarts ondersteunt, helpt om onnodige verwijzingen te voorkomen. Vandaar dat we dat met subsidie vanuit de VEZN graag ondersteunden: om de omgeving klaar te maken en hindernissen voor het GGZ-meekijkconsult weg te nemen. Het is een nieuwe stap in de ontwikkeling, die ten opzichte van bellen en verwijzing veel tijdwinst oplevert.”

Asynchroon, dus heel goed planbaar

In februari 2021 ging de pilot van start. Wilma Noteborn: “We begonnen klein, met hoofdzakelijk een aantal praktijken in Heerlen-Centrum, maar al snel haakten andere praktijken in ons werkgebied aan. Binnen een jaar vonden er zo’n 35 à 40 meekijkconsulten plaats. Met hulp van ZorgDomein hielden we een kleine evaluatie, waaraan zowel huisartspraktijken als GGZ-specialisten meededen. De reacties zijn erg positief. Om te beginnen vinden zowel huisartsen als specialisten het allebei prettig dat het meekijkconsult zo goed planbaar is. Een consultaanvraag bestond al, maar eerder ging dat telefonisch of met een schriftelijke consultatie-aanvraag. Met de volle agenda’s in de zorg is dat lastig plannen: er is altijd wel een van beide partijen bezet. Het meekijkconsult werkt asynchroon: de huisarts doet de aanvraag op een voor hem geschikt moment en de specialist heeft drie werkdagen om advies te geven. Binnen Lionarons GGZ roosterden we elke werkdag standaard iemand een half uur per dag in voor het beantwoorden van eventuele aanvragen voor een meekijkconsult; erg handig dat het zo goed te plannen is.”

Leereffect voor huisarts en POH-GGZ

Ook huisartsen waarderen het ‘GGZ-meekijkconsult’. Wilma Noteborn: “Er zijn verschillende soorten adviesaanvragen: over medicatie, diagnostiek en een eventuele verwijzing: is dat nodig en zo ja, waarheen? Het meekijkconsult blijkt zich het best te lenen voor medicatie-advies en korte diagnostiekvragen: een korte, gerichte vraag waarvoor anders een dure en tijdrovende doorverwijzing nodig zou zijn. Huisartsen en praktijkondersteuners-GGZ noemen ook het leereffect van een meekijkconsult als positief punt. Door de feedback van GGZ-specialisten weten ze in het vervolg beter waar ze in vergelijkbare gevallen op moeten letten. Verder is kostenbesparing natuurlijk een belangrijk voordeel. Dat geldt zeker ook voor patiënten: de kosten van een meekijkconsult gaan niet van hun eigen risico af. Ook worden patiënten geholpen in hun eigen praktijk, dat is laagdrempelig en scheelt tijd en moeite.”

Idee uit het werkveld

Wilma Noteborn: “Het meekijkconsult is een mooie en nuttige vorm van samenwerking. Ik vind het ook leuk dat het idee uit het werkveld komt en daarna door alle partijen is omarmd en uitgewerkt. Het meekijkconsult werkt bij GGZ deels anders dan bij somatische zorg: je zult niet snel een foto meesturen zoals bij bijvoorbeeld dermatologie. De term ‘meekijkconsult’ vind ikzelf dan ook wat verwarrend, want in principe hoeft de specialist de patiënt niet te zien. Het is eerder een ‘meedénkconsult’, want het gaat om schriftelijke informatie. Wat dat betreft, levert het meekijkconsult voor de psychiaters en GZ-psychologen nog wel een leermoment op. In de geestelijke gezondheidszorg zijn we vaak nogal uitgebreid in onze verslaglegging, maar de huisarts wil een kort en bondig antwoord. Dat vraagt een andere manier van rapporteren. Zoiets merk je pas als je in elkaars werkveld werkt. Gezien de positieve ervaringen gaan we er hier in Zuid-Limburg gewoon mee door en ik zou het andere regio’s zeker aanraden om hiermee te starten.”

Subsidie voor starten GGZ-meekijkconsult

Het mooie is dat daarvoor in het hele land ook budget is vrijgemaakt, vertelt René Bekhuis van CZ: “Zorggroepen doen veel om de huisartspraktijken te ontlasten, bijvoorbeeld de detachering van praktijkondersteuners GGZ, ziektevervanging, nascholing en de ontwikkeling van digitale zorg. Zorgverzekeraars ondersteunen de zorggroepen daarbij; zo hebben we ook een CET-budget voor Consultatie, eHealth en Triage. Starten met dit GGZ-meekijkconsult van ZorgDomein valt daaronder.

Succesvolle initiatieven als deze moeten eigenlijk zo snel mogelijk in het hele land beschikbaar komen. En opschaling kan: het is een landelijke regeling, dus iedere zorggroep kan hiervan gebruik maken.”

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

Om vindbaarheid te verbeteren, past ZorgDomein AI-technieken toe om de zorgvraag en het zorgaanbod ...

Dit jaar doneert ZorgDomein per ingevulde vragenlijst €1 aan Stichting GNAO1 Nederland. ...