Nieuws

LGF: “Hoe maken we ZorgDomein nog gebruiksvriendelijker?”

ZorgDomein is voortdurend bezig met de ontwikkeling van het platform. Maar voldoen die veranderingen ook aan de wensen van de gebruikers? Om daar achter te komen, maakt ZorgDomein onder meer dankbaar gebruik van het Landelijk Gebruikers Forum (LGF) van huisartsen.

Het Landelijk Gebruikers Forum bestaat uit een kleine twintig huisartsen uit alle delen van het land. Twee tot drie keer per jaar komen ze bij elkaar om samen met ZorgDomein de aanpassingen en uitbreidingen van het platform te bespreken en bij te praten over wat er speelt in de verschillende regio's. Jan van Dijken, huisarts in Veenendaal, maakt al een jaar of vijf deel uit van het forum.

Hoe is het als lid van het gebruikersforum?

Jan van Dijken: “Het is om te beginnen een leuke club mensen, dus het is altijd een feestje om bij elkaar te komen. Bovendien is het heel nuttig om samen na te denken over de vraag: hoe maken we ZorgDomein nog beter en gebruiksvriendelijker? Vaak gaat het om heel praktische dingen, zoals het toevoegen van zorgvragen aan het systeem. Een specialist opent een nieuwe poli, en wil dat graag als nieuwe zorgvraag toevoegen aan het menu. Maar wij als huisartsen vinden zo’n extra kopje lang niet altijd nuttig; het geheel wordt er dan niet overzichtelijker op. We denken dan mee over een geschikte plek binnen de bestaande indeling. Soms gaat het ook om grote ontwikkelingen. Zo waren we als LGF ook betrokken bij de start van Patiëntoverleg; het was erg leuk om de geïntegreerde zorgmessenger als eerste uit te mogen testen.”

Hoe vind je het dat ZorgDomein dit forum heeft opgezet?

“Het is heel slim dat ZorgDomein op deze manier de gebruikers bij de ontwikkeling van het platform betrekt. Daar worden ze alleen maar beter van. Gek genoeg denkt niet elk bedrijf erover: er zijn ook organisaties die ontwikkelingen gewoon doorzetten. Dat is kortzichtig, want het uitgangspunt van een ICT’er is niet altijd dat van de gebruiker. Laatst boog het LGF zich bijvoorbeeld over de nieuwe vormgeving van een aanvraagscherm. Dat zag er erg fancy uit, maar je moest als gebruiker wel veel scrollen en dat vinden wij gewoon niet handig. Dat is voor ZorgDomein misschien niet leuk om te horen, want ze hebben er vast weken aan gewerkt. Maar het is belangrijk om te laten horen hoe wij er als groep tegenaan kijken.”

Merk je dat er iets met jullie inbreng gedaan wordt?

“Onze rol is strikt genomen niet meer dan adviserend, maar er wordt zeker goed naar onze input geluisterd. Tijdens het overleg geven we concrete suggesties aan de ontwikkelaars die je later in het platform terugziet. Een goed voorbeeld was de invoering van tweefactor-authenticatie, die was in de koppeling met mijn specifieke HIS niet handig geregeld. Dan zie je dat ZorgDomein daar meteen actie op onderneemt; er werden verrassend snel aanpassingen gedaan, zodat het daarna goed werkte.”

Moet je veel van ICT afweten om in het forum te zitten?

“Zeker niet. Het gebruikersforum is een club mensen die allemaal gepassioneerd zijn over de rol die ICT kan spelen bij het verbeteren van de zorg. Maar het zijn niet alleen maar bèta’s die er komen, en dat is maar goed ook. We hebben soms juist de inbreng nodig van huisartsen die het minder makkelijk vinden om met computers om te gaan; dat geldt immers voor een groot aantal gebruikers. Zij zijn de eersten die opmerken dat een applicatie niet handig is, of een scherm niet overzichtelijk. En juist dat geeft handvatten om verder te verbeteren.”

huisarts LGF Jan van Dijken