Ronde Tafel laboratoriumdiagnostiek

Laboratoria delen met ZorgDomein hun visie op diagnostiek én logistiek van morgen

Medisch laboratoria werken steeds vaker samen in hun regio, ook bij de verwerking van diagnostiekaanvragen uit de eerste lijn. Hoe ziet die samenwerking er over een paar jaar uit? En wat kan ZorgDomein doen om bij te dragen aan het succes? Om daar achter te komen, ging ZorgDomein om de tafel met zo’n twintig IT-specialisten van de grote laboratoria in Nederland.

De medische laboratoriumwereld is volop in beweging. Laboratoria en diagnostische centra slaan steeds vaker de handen inéén, als ze al niet fuseren of elkaar overnemen. Door die schaalvergroting kunnen ze efficiënter werken en bijvoorbeeld beter hun analyseapparatuur benutten. Gezien de huidige krapte in de zorg is dat geen overbodige luxe. Samenwerking heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop laboratoria omgaan met diagnostiekaanvragen uit de eerste lijn: de orderlogistiek.

Allerlei vormen van regionale samenwerking

Jaarlijks lopen miljoenen diagnostiekaanvragen via het ZorgDomein-platform. ZorgDomein wil dan ook graag weten hoe de laboranten hun logistieke samenwerking in de nabije toekomst zien, en welke rol ons platform daarbij kan spelen. Eind oktober schuiven de IT-coördinatoren, functioneel en applicatiebeheerders van zo’n vijftien grote laboratoria in Nederland aan voor een stevig en constructief gesprek. Samen met business developer Jasper Stiphout en product lead Lotte Kraak van ZorgDomein bespreken ze een aantal vormen van regionale samenwerking.

Een samenwerkingsvorm die nu al in de dagelijkse praktijk voorkomt, is ordersplitsing. Vaak wil een huisarts (of een andere aanvrager) dat bloed of een ander materiaal op verschillende bepalingen getest wordt, zonder meerdere keren het aanvraagproces te hoeven doorlopen. Nu de laboratoria zich specialiseren, ligt het voor de hand om zo’n diagnostiekaanvraag over meerdere labs te verdelen: om de order te splitsen dus. De laboratoria zijn het erover eens dat de patiënt centraal staat; hij of zij mag geen ‘last’ hebben van zo’n ordersplitsing. Andere samenwerkingsvormen staan nog in de kinderschoenen. In sommige regio’s denkt men hard na over een centraal platform met één digitaal loket om diagnostiek aan te bieden. In andere regio’s gaat het richting een orderpool, waaruit de samenwerkende laboratoria zelf de meest geschikte orders kiezen om uit te voeren. Ook komt het voor dat laboratoria gezamenlijk besluiten om de orders naar een afname-organisatie te laten gaan, die daarna de verdeling op zich neemt.

Aanpassingen in de orderlogistiek

Er ontstaat een levendige discussie over de voors, de tegens en de haalbaarheid van de diverse samenwerkingsvormen. Regio’s en individuele organisaties blijken nogal van elkaar te verschillen; wat voor de ene regio een ideale oplossing blijkt, stuit in de andere juist op bezwaren. Het valt dan ook moeilijk te voorspellen welke kant het precies op gaat met de samenwerking van laboratoria. Maar welke vorm het diagnostieklandschap ook aanneemt, zeker is dat ZorgDomein bij alle initiatieven en veranderingen nauw betrokken zal zijn. Nieuwe orderlogistiek vraagt om fundamentele aanpassingen van ons platform die goed moeten worden voorbereid; juist daarom zijn dit soort bijeenkomsten zeer nuttig om van gedachten te wisselen. Al met al was het een vruchtbaar overleg, dat behalve pittige discussies een hoop nieuwe inzichten opleverde. Kortom: voor herhaling vatbaar.

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Het laatste nieuws

Huiarsts-columnist Danka Stuijver is gastspreker tijdens het ZorgDomein evenement...

VIPP InZicht leverde voor Alliade vertrouwen, ervaring, én concrete resultaten op....