Ronde Tafel labdiagnostiek

Klinisch chemici overleggen over Nederlandse Labcodeset bij ZorgDomein

Op uitnodiging van ZorgDomein kwam begin oktober een twaalftal vooraanstaande klinisch chemici bij elkaar voor een rondetafeloverleg. Doel was om van gedachten te wisselen over standaardisatie van medische informatie die laboratoria uitwisselen. Is de Nederlandse Labcodeset in zijn huidige vorm daarvoor een geschikt instrument? En als ZorgDomein deze standaard gaat hanteren, waaraan moet de laboratoriumaanvraag dan voldoen? Het bleek een constructieve bijeenkomst. 

Iedereen in de laboratoriumwereld begrijpt dat het zinvol is om gegevens op uniforme wijze digitaal vast te leggen en uit te wisselen. Op die manier schep je duidelijkheid voor collega’s van andere laboratoria, maar ook voor huisartsen en andere zorgverleners, patiënten en onderzoekers. Bovendien voorkom je fouten en bespaar je tijd; je hoeft bijvoorbeeld geen gegevens meer handmatig over te typen of analyses onnodig te herhalen. Toch is het helaas nog lang niet zover. Momenteel hanteren veel laboratoria nog hun eigen codering, gekoppeld aan de gegevens in hun informatiesysteem (LIS) en ontbreekt het aan standaardisatie 

Bepalingen in eenduidige én begrijpelijke taal 

Om daarin verbetering te brengen, is een groep klinisch chemici binnen de beroepsvereniging NVKC al zo’n twaalf jaar bezig met het aanleggen en implementeren van de Nederlandse Labcodeset. Het idee is om elke bepaling (bijvoorbeeld een meting van het glucosegehalte in bloed) een unieke standaardcode te geven. Dat idee is niet nieuw; eind vorige eeuw ontwikkelde men in de VS al het codestelsel LOINC dat veel gebruikt wordt. Maar LOINC is nogal uitgebreid – het bevat zo’n 100.000 codes – en speelt niet in op de specifiek Nederlandse situatie, bijvoorbeeld qua toegepaste meeteenheid en naamgeving. De Nederlandse Labcodeset doet dat wel; het is een lijst van enkele duizenden laboratoriumbepalingen die in ons land uitgevoerd worden. Deze bepalingen zijn gecodeerd via het LOINC-concept, en dan verrijkt met onder meer een begrijpelijke Nederlandse naam. De Labcodeset is in beheer bij Nictiz, de landelijke organisatie die zich inzet voor informatiestandaarden in de zorg, en wordt als formele Zorginformatiebouwsteen (ZIB) erkend door VWS . Een redactieraad van klinisch chemici, verbonden aan de NVKC, houdt de set up-to-date.

Eenvoudiger labdiagnostiek aanvragen  

Ook ZorgDomein heeft belang bij complete en uniforme laboratoriumbepalingen; elk jaar lopen miljoenen diagnostiekaanvragen via het platform. Standaardisatie maakt deze aanvragen en de resultaten voor huisartsen, andere aanvragers en zorgprofessionals overzichtelijker, eenvoudiger te vergelijken en beter te beheren. Vandaar dat ZorgDomein begin oktober een twaalftal klinisch chemici ontvangt, die samen een brede afspiegeling van de Nederlandse laboratoria vormen. Jurgen Kooren, secretaris van de AICT-commissie binnen de NVKC en klinisch chemicus bij Atalmedial, houdt een warm pleidooi voor de invoering van de Nederlandse Labcodeset, te beginnen bij ZorgDomein. En Productmanager Pieter Langers laat zien hoe ZorgDomein deze nieuwe, gestandaardiseerde aanvraag wil vormgeven.  

Stevige, constructieve discussie  

Niet alle aanwezigen zijn direct overtuigd van het nut van ‘nog een codeset’ en de manier waarop ZorgDomein de labaanvraag hiermee wil inrichten. Wat volgt is een stevige, constructieve discussie; precies waarvoor deze sessie ook bedoeld is. Volgens plan splitst de vergadering zich even later in twee subgroepen, die vervolgens plenair verslag uitbrengen. Uiteindelijk is er toch sprake van brede consensus aan tafel. Standaardisatie is nodig, vindt men, en de Nederlandse Labcodeset is daarvoor een goed uitgangspunt. Het is belangrijk dat de redactieraad ervoor zorgt dat alle bepalingen die laboratoria aanbieden ook snel in de Labcodeset terechtkomen. Ook moet de Labcodeset op een aantal cruciale punten worden uitgebreid om implementatie te vergemakkelijken en het draagvlak verder te vergroten.   

Wat betreft ZorgDomein; het is een goed idee om elke bepaling een uniforme, gestandaardiseerde ‘schermnaam’ te geven die duidelijk is voor de aanvrager. Aan de labaanvraag zelf stellen de laboratoria nog wel wat voorwaarden, bijvoorbeeld dat een patiënt hiermee in principe bij elke prikpost en elk lab terecht kan.  

Handvatten voor optimalisatie 

Al met al kunnen we het rondetafeloverleg zonder meer geslaagd noemen. De aanwezige klinisch chemici, een goede vertegenwoordiging van de Nederlandse laboratoria, toonden de bereidheid om een gezamenlijke standaardisatieslag te maken op basis van de Nederlandse Labcodeset. ZorgDomein, dat landelijk voorziet in het grootste deel van de labaanvragen in de eerste lijn, dient daarbij als startpunt. En de heldere en nuttige feedback uit de discussie geeft ZorgDomein handvatten om de gestandaardiseerde aanvraag verder te optimaliseren.  

Artikel delen?

Deel dit artikel op je eigen tijdslijn.

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ZorgDomein.
Je ontvangt deze dan enkele keren per jaar.

Het laatste nieuws

Om vindbaarheid te verbeteren, past ZorgDomein AI-technieken toe om de zorgvraag en het zorgaanbod ...

Dit jaar doneert ZorgDomein per ingevulde vragenlijst €1 aan Stichting GNAO1 Nederland. ...