Nieuws

Klantenevent 2019: uitwisseling van kennis, inspiratie en levendige discussie

Hoe kunnen zorgverleners en ZorgDomein elkaar versterken in de regionale samenwerking? Die vraag staat centraal tijdens het ZorgDomein klantenevent 2019, dinsdag 5 november in Buitenplaats Kameryck. De plenaire ochtendsessie levert meteen een levendige discussie op.

Dagvoorzitter Meike de Jong heet de ruim 230 aanwezigen welkom. Ze stelt direct wat korte vragen via een soort dobbelsteenmicrofoon die het publiek kan overgooien. Mensen blijken uit het hele land te komen, én uit alle delen van de zorg: ziekenhuizen, ZBC’s, diagnostische centra, VV&T, GGZ, sociaal domein, maar ook vertegenwoordiging van huisartsen (LGF) en Regionale Ondersteuning Structuren (ROS).

 Matchen met de regio

Dick Gorris, sinds 1 oktober CEO, stelt zich kort voor en introduceert het thema van de dag: “ZorgDomein wil het zorgaanbod inzichtelijk maken én de patiënt meer grip op de eigen zorg geven. Dat waren de belangrijkste drijfveren van oprichter Walter Balestra en dat zijn ze eigenlijk nog steeds. Voor beide doelen vormt samenwerking in de regio een goede oplossing. Het mooie is, dat ons landelijke platform ook heel goed regionaal is toe te passen. Dat hadden we drie jaar geleden niet durven roepen. Maar inmiddels zijn we zo ver dat we kunnen matchen met het zorgveld. Een goed voorbeeld is de regio Leiden, die met Sleutelnet de digitalisering regionaal aanpakt.”

Meike de Jong wil weten wat ZorgDomein concreet voor de regio kan doen. Dick Gorris: “Heel veel: de samenwerking verbeteren, programma’s ondersteunen en zorgverleners verbinden. We zorgen bijvoorbeeld dat zorgaanbieders niet alleen verwijzingen uit de eerste lijn krijgen, maar ook via ons kunnen terugrapporteren. We zorgen dat huisartsen met wijkteams kunnen samenwerken en overleggen. En met Transfer maken we dit jaar ook verwijzen en aanvragen vanuit de tweede lijn naar eerste-, tweede- en derdelijnszorg mogelijk. Tot op heden hadden transferverpleegkundigen nauwelijks zicht op de beschikbare capaciteit bij VV&T-instellingen; dat knelpunt lossen we op.”

 
Transparantie en regie

Na een inspirerende speech van filosoof Ruud Veltenaar (klik hier een voor een impressie) krijgt de zaal drie stellingen voorgelegd. Nummer één: ‘Door transparantie in aanbod, kwaliteit en wachttijden verliezen we de controle en de regie.’ Meike de Jong: “Transparantie is goed voor de patiënt, maar verlies je als zorgverlener niet de controle?”

 • Een handjevol mensen zet vraagtekens bij het nut van transparantie. De eerste spreker: “Is de patiënt wel deskundig genoeg om die vrijgegeven gegevens te correct te interpreteren?”
 • Een ander is bang dat mensen op prijs hun zorg gaan kiezen: “De zorg economiseert, en daar ben ik geen voorstander van.”
 • Een medewerkster van een ziekenhuis (dat dit jaar een deel van de patiënten van een ander ziekenhuis heeft overgenomen) heeft een specifiek bezwaar tegen transparante toegangstijden: “Voor sommige behandelingen waren onze wachttijden zo kort dat we aanloop krijgen van patiënten tot aan Den Helder. Maar dat gaat ten koste van onze eigen patiënten; vooral de kwetsbare patiënt is de dupe. Om die reden heb ik een aantal toegangstijden weer op 100 dagen gezet.”
 • Een ander geluid komt van iemand die de stelling verkeerd geformuleerd vindt: “Hoezo verliezen ‘we’ de regie? De patiënt hóórt de regie te hebben, als arts fungeer je alleen als adviseur van de patiënt.”
 • De volgende spreekster is het hiermee eens: patiënten kunnen prima met informatie overweg en kunnen op het eigen gevoel vertrouwen om de goede keuze te maken.
 
Belangen en samenwerking

Vrijwel de hele zaal onderschrijft de tweede stelling: ‘Individuele belangen vertragen de samenwerking in de zorg.’ Een paar citaten:

 • “Heel herkenbaar, ook in het contact van onze VV&T-instelling met de zorgverzekeraar. Laatst hebben we weer een aspirant-bewoner moeten afwijzen omdat huisartsenzorg niet te organiseren viel.”
 • “Ik merk dat kennisuitwisseling voor veel zorgverleners lastig is. Juist daarom doet onze ZBC er veel aan: laagdrempelig, binnen ons netwerk.”
 • “Zelfs binnen ons ziekenhuis bestaat concurrentiestrijd, tussen afdelingen. Mensen kijken alleen naar hun eigen toko, de patiënt heeft het nakijken.”
 • “Er moet echt een knop om. De instelling is nu ‘wij regelen de zorg wel’, terwijl we zouden moeten vragen wat de patiënt er zélf van vindt. We zijn bezig met het inrichten van het ZorgDomein patiëntbericht, maar welke informatie wil de Patiëntenraad er eigenlijk in? Die kloof bestaat overigens óók tussen management en de werkvloer.”
 • “Verdrietig om te zien dat sommige vakgenoten zo met hun carrière bezig zijn, en zo weinig met mensen. Daar moeten we elkaar op durven aanspreken, ook in de Raad van Bestuur. Er is écht een verschil tussen leiden en managen. (Filosoof Ruud Veltenaar zei hierover: “Een manager zoekt excuses om zijn beleid uit te leggen, een leider geeft het goede voorbeeld.”)
 • “Te vaak staat het systeem centraal in plaats van de mens. Dan lopen we tegen budgetplafonds aan. Gelukkig zijn er overal processen gaande om meer de patiënt te gaan volgen; vooral casemanagers voor kwetsbare patiënt zijn hoopvol.”
 
Flipover

Tot slot staat iedereen in de woorden van Meike de Jong ‘lekker old-fashioned in de rij’ voor een flipover. Daarop kunnen ze stelling 3 zelf afmaken: Regionale samenwerking bereik je door ….De oogst is heel uiteenlopend: crisis, passie, eigenaarschap, vertrouwen, luisteren, elkaar kunnen ontmoeten, leiderschap, gezamenlijk belang, confrontatie – tot aan koffie-dates; de eerste afspraak wordt ter plekke gemaakt. Aan het begin van de ochtend sprak Dick Gorris de hoop uit “dat mensen hier voldaan vandaan komen: met het idee dat ze kennis hebben kunnen uitwisselen en echt iets nieuws hebben geleerd.” Dat lijkt nu al het geval te zijn, terwijl de break-out sessies over verschillende onderwerpen als Transfer, Haal meer uit ZorgDomein, marktsessies en patiënten nog moeten beginnen.

Klantenevent 2019