Nieuws

De juiste zorg op de juiste plek met real-time data

Meer informatie via zorgdomein.com/insights

Het thema ‘de juiste zorg op de juiste plek’ staat centraal in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Waar mogelijk moet medisch-specialistische zorg worden voorkomen, worden verplaatst naar zorg dichtbij mensen thuis of worden vervangen door andere zorg zoals bijvoorbeeld eHealth. Het probleem dat het hoofdlijnenakkoord aansnijdt is niet nieuw maar urgenter dan ooit.

Het RIVM becijferde recent namelijk dat de uitgaven aan de gezondheidszorg in 2040 zullen stijgen naar 174 miljard euro, een verdubbeling van de zorgkosten ten opzichte van 2015. Voor aanbieders van medisch-specialistische zorg is sturen op het leveren van relevante zorg, en dus het sturen op de gewenste patiëntinstroom, belangrijker dan ooit. Om te kunnen (bij)sturen is inzicht nodig in welke zorg er vandaag de dag instroomt, een duidelijk plan noodzakelijk voor welke zorg wel en vooral niet meer geleverd wordt en tenslotte actuele data en inzichten voor de juiste match tussen vraag en aanbod van zorg.

Substitutie potentieel al jaren niet optimaal benut

‘De juiste zorg op de juiste plek’ is niet nieuw; die kreet zingt al jaren rond in de sector met het doel de kosten beheersbaar te maken. Toch moeten we concluderen dat de kansen van substitutie nog niet optimaal worden benut. Het is heel lastig gebleken om de opbrengsten van substitutie te verzilveren. Het verplaatsen van zorg naar buiten het ziekenhuis betekent niet direct dat het ziekenhuis kan krimpen dan wel andere zorg kan leveren. De zorgaanbieder moet de organisatie transformeren naar een nieuw en efficiënt model.

Er is tijd en energie nodig van de zorgaanbieder én de zorgverzekeraar om samen te werken aan de transformatie van zorg. Gelukkig is het steeds vaker het geval dat ziekenhuis en zorgverzekeraar meerjarenafspraken maken. Met meerjarenafspraken wordt tijd gekocht om de zorgorganisatie aan te passen en om samen toe te werken naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Maar hoe kunnen ze de transformatie inzetten?

Verwijsproces als startpunt voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’

Het verplaatsen van specialistische zorg naar eerstelijnszorg is cruciaal: specialistische zorg is immers vele malen duurder dan eerstelijnszorg. Zorginstellingen zullen op strategisch niveau een plan moeten uitwerken over het managen van hun instroom en uitstroom. Welke zorg wil een ziekenhuis graag blijven leveren en mogelijk zelfs uitbreiden, en welke diensten wil het liever afbouwen? Het verwijsproces is bepalend hierin. De eerstelijnszorg regelt digitaal via ZorgDomein in totaal circa 12 miljoen verwijzingen, aanvragen voor diagnostiek en teleconsultaties per jaar. Het verwijsproces lijkt daarom een uitgelezen startpunt om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ invulling te geven.

Met inzicht in het verwijsgedrag van verwijzers en de zorgvragen die naar het ziekenhuis komen, is het mogelijk om te sturen op de instroom van zorgvragen en patiënten. Strategische keuzes die hieraan ten grondslag liggen, zouden gemaakt moeten worden op basis van direct actuele data, niet enkel op basis van inzichten achteraf. Maar waarom worden in de zorg strategische keuzes voor het toekomstig beleid vaak gebaseerd op niet-recente data? Meestal worden productiedata gebruikt voor de besluitvorming terwijl deze voor het merendeel van de zorginstellingen pas enige tijd ná een behandeling beschikbaar zijn. Echter, door op basis van de verwijzingen van gisteren en vandaag te sturen op de instroom van morgen, geeft het ziekenhuis zichzelf de kans om tijdig te transformeren.

ZorgDomein Insights, real-time inzichten voor doelmatige zorg

Bijna alle medisch-specialistische zorginstellingen ontvangen hun verwijzingen uit de eerstelijn via ZorgDomein. Sinds 31 oktober 2018 is ZorgDomein Insights beschikbaar voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Een heldere rapportage geeft real-time inzichten in de inkomende verwijzingen en/of diagnostiekaanvragen van de zorgorganisatie. Met deze actiegerichte stuurinformatie kunnen zorginstellingen hun zorgaanbod beter afstemmen op de zorgvraag van patiënten en verwijzers. Er kan actiever gestuurd worden op de gewenste patiëntinstroom met het doel om de vervolgzorg passender te maken. Dit maakt ZorgDomein Insights een bruikbaar stuurinstrument om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Want alleen met de ‘juiste’ instroom kan een zorgaanbieder de ‘juiste’ zorg leveren. Daar wil ZorgDomein graag aan bijdragen.

Meer informatie via zorgdomein.com/insights

ZorgDomein Ingsights